Arkisto kohteelle huhtikuu 2012

Kohti uusia horisontteja…

huhtikuu 30, 2012

Tarkkanäköisimmät ovat ehkä jo huomanneet, että blogin alaotsikko on saanut uuden asun. Hyviä uutisia -blogin profiili on nyt “katolista teologiaa, apologiaa ja uutta evankeliointia” entisen “katolista apologetiikkaa suomeksi” sijasta. Miksi tämä muutos? Tämän postauksen on tarkoitus selittää.

Sain alkusysäyksen blogille amerikkalaiselta Catholic Answers -apologetiikkasivustolta, joka puolestaan syntyi tilanteessa, jossa amerikkalaiset fundamentalistikristityt hyökkäsivät aktiivisesti katolisen kirkon eri oppeja vastaan.

Blogini vakioartikkelit noudattavat pitkälti Catholic Answersin traktaattien mallia, ja ne saavat pysyä, koska ne tarjoavat hyvää perustietoa asioista, joita ei muualla pahemmin ole suomeksi käsitelty. Silti on pidettävä mielessä, että ne on kirjoitettu pääosin vuonna 2006, joten niitä on luettava kriittisesti.

Alkuvaiheessa en osannut hahmottaa, että Suomen tilanne ei lainkaan vastaa niitä olosuhteita, joissa Catholic Answers syntyi. Katolisuuden ja protestanttisuuden välinen suhde Suomessa on erilainen kuin USA:ssa, suomalainen valtavirtaluterilaisuus poikkeaa vahvasti jenkkifundamentalismista, ja muutenkin sekularisaatio on paljon akuutimpi haaste kirkolle kuin protestanttisuus.

Blogin vakiolukijat muistanevat artikkelin reilun vuoden takaa, jossa puhuin kirkon (ja minun) ekumeenisesta kääntymyksestä. Alaotsikon muuttaminen on loogista jatkoa tälle kehityskululle. Se perustuu Vatikaanin II konsiilin ja nykykirkon linjanvedoille.

Vatikaani II tajusi, että kirkko elää ja vaeltaa historiassa ja kaipaa jatkuvasti puhdistusta. Vatikaani II ei enää halunnut vain tuomita muiden virheitä ja aiempien vuosien triumfalismin hengessä todistella kirkon oppia kaikessa kohdin oikeaksi. Sen sijaan se tunnusti opin kehityksen ja halusi lähteä dialogin tielle nykymaailman ja muiden tunnustusten kanssa.

Katolinen apologetiikka ei ole itseisarvo, ikään kuin kaikkea katolista täytyisi automaattisesti puolustaa. Itse asiassa se on mahdotonta, sillä kirkon usko ja oppi ovat jatkuvasti dynaamisessa prosessissa. Vuonna X esitetyn opin puolustus saattaa osoittautua turhaksi, kun vuonna Y oppi onkin kehittynyt uuteen muotoon tai unohdettu kokonaan.

Katolinen teologia on hedelmällisempi pelikenttä, sillä se tutkii ja arvioi kirkon uskon ja opin prosessia kriittisesti löytääkseen siitä olennaisen ja muotoillakseen sen tämän päivän ihmisille ymmärrettävällä ja puhuttelevalla tavalla. Apologetiikka on tietysti osa teologiaa, joten apologetiikka pysyy tämän blogin kiinnostuksen kohteena.

Apologetiikalle on paikkansa siellä, missä kirkkoa vastaan hyökätään epäoikeudenmukaisesti. Mutta kirkolla itsellään on myös paljon parannettavaa, eivätkä kaikki kritiikit ole perusteettomia. Vatikaani II sai aikaan ekumeenisen läpimurron juuri kuulemalla katolisten teologien kritiikkiä prekonsiliaarista ajattelua kohtaan. Eikä Vatikaani II:n perinnön kysymystä ole suinkaan vielä ratkaistu.

Yllä sanottu tarkoittaa sitä, että katolilaisen ei tule liian herkästi olettaa omistavansa kaikessa totuutta ja vaatia muita kristittyjä hyväksymään kaikki katoliset opit. Saatamme erehtyä samaistamaan historialliset kehitykset totuuteen. Jos tämä kuulostaa jostakusta vaaralliselta liberalismilta, niin valittakoon paaville, sillä ajatus on suoraan Ratzingerilta (Principles of Catholic Theology).

Tällä hetkellä paavia ja kirkkoa (ja siten myös tätä blogia) kiinnostaa apologetiikkaa enemmän ekumenia, joka kriittisen dialogin avulla pyrkii kohti kirkkojen yhteyttä, sekä uusi evankeliointi eli jälkikristillisen maailman palauttaminen kristilliseen uskoon. Nämä missiot ovat kaikkien kristittyjen yhteisiä, ja ne perustuvat vakaumukseen evankeliumin pelastavasta voimasta (Room. 1:16, 1. Kor. 15:2).

Jatkossa tällä blogilla tullaan siis näkemään yhä enemmän katolista teologiaa, joka on terveen jännitteisessä dialogissa opetusviran kanssa (siitä, kuinka opetusvirka itse suosii tätä, kirjoitan pian), yleiskristillistä apologiaa ja uutta evankeliointia, jonka tarkoitus on herätellä epäilijöitä kyseenalaistamaan maailmankatsomuksensa.

Tämä linjanveto avaa blogille paljon uusia horisontteja. Se kutsuu myös lukijat entistä tiiviimpään keskusteluun julkaistusta sisällöstä. Tulen tekemään kokeiluja mahdollisia tulevia teologisia julkaisuja varten, ja blogikommentit voivat toimia arvokkaana palautteena ja kritiikkinä ajatusten jalostumisen prosessissa.

Paljastan tässä samalla suurimman projekti-ideani, jota olen jonkin aikaa haudutellut. Olen suunnitellut viiden vuoden projektia, joka tähtäisi julkaisuun reformaation 500-vuotisjuhlavuonna 2017. Tavoitteena olisi kirjoittaa suomalais-katolinen dogmatiikka, joka käytännössä synnyttäisi suomalaisen katolisen teologian, jota ei oikeastaan ole vielä lainkaan olemassa, mutta jota ehdottomasti tarvitaan.

Siitä, miksi tällaista muka tarvitaan ja mitä ihmettä suomalais-katolisuus oikein tarkoittaa, saatte pian kuulla lisää. Kuten sanottu, teidät on kutsuttu mukaan keskustelemaan ja muovaamaan tätä ideaa. Palataan pian asiaan!

Herätys Suomi, perhesurmien maa!

huhtikuu 23, 2012

Viimeisen vuoden aikana suomalaiset vanhemmat ovat tappaneet puolisojaan ja lapsiaan sellaisella tahdilla, että voidaan jo puhua ilmiöstä. Kaikki kauhistelevat - oikeutetusti - mutta harvat vetävät viivoja pisteiden välille. Etsitään kaikenlaisia sosiaalisia syitä ja yhteiskunnallisia ratkaisuyrityksiä, mutta ihmisen sieluun ei katsota, oikean ja väärän kysymykseen ei kosketa, eikä totuutta uskalleta kohdata.

Jo yli puolen vuosisadan ajan tämän maan äidit ovat saaneet laillisesti tappaa lapsensa “sosiaalisista syistä“. Jos vanhemmat eivät ole käyttäneet tätä oikeuttaan raskausvaiheessa, mikä estää heitä käyttämästä sitä muutamaa vuotta myöhemmin? Jos moraaliabsoluutteja ei ole, ei perhesurmassakaan ole mitään varsinaisesti väärää.

Perhesurmatutkija Anne Kaupin kommentit kertovat paljon. Hänen mukaansa “absoluuttista totuutta korostava kasvatus on vahingollista”. Hän on “huolissaan siitä, että nykyään yhä useampi katsoo, että lapselle pitäisi antaa vain totuudenmukaisia vastauksia”.

Ensin maa osoittaa menettäneensä viimeisetkin rippeet moraalitajustaan tekemällä maailman turvallisimmista paikoista (äidin kohtu, oma perhe) hengenvaarallisia. Sitten lääkkeeksi esitetään moraalirelativismia ja valehtelua. Nyt on herätyskellojen alettava soida.

Kaupin tarkoitusperät ovat toki hyviä. Mutta hänen peräänkuuluttamansa “lapsen oikeus turvalliseen kuvaan maailmasta” ei vaadi keksittyjä “tonttuja ja jumalia”. Sen sijaan se vaatii tosi Jumalaa ja vanhempien kääntymystä.

(Tonttusatujakin voi tietysti lukea, mutta samalla voisi opettaa seuraavalle sukupolvelle, ettei tonttujen olemassaolon puolesta ole kosmologisia, moraalisia ja ontologisia argumentteja.)

Kaupin mukaan pitää “mukauttaa todellisuutta” ja sanoa perhesurmista kyselevälle lapselle, että “meidän perheessä sellaista ei voi tapahtua eikä lähipiirissäkään”. Kaupin maailmankuva ei kuitenkaan tarjoa mitään pohjaa tälle vakuuttelulle. Hänen neuvonsa edistävät valheen kulttuuria, jossa vanhemmilla ei ole moraalista velvollisuutta pitää kiinni lohduttavista turvallisuudenvakuutteluistaan.

Kristitty vanhempi tunnustaa ensin, että murhaaminen on vakava vääryys, kauhea synti. Kun lapsi ymmärtää, että vanhemmat todella tuomitsevat pahan, hän saa myös aidon tunteen siitä, että vanhemmat ovat hyvän puolella eivätkä moista pahaa tekisi. He voivat myös selittää, kuinka tärkeää on osata erottaa hyvä ja paha ja kuinka yksi paha asia on juuri se, että monet ovat tämän kyvyn menettäneet.

Kristityt vanhemmat voivat antaa moninkertaisen pohjan lapsen luottamukselle: he voivat puhua Jumalan luoman ihmisen mittaamattomasta arvosta, Jumalan käskyistä, Kristuksen pelastavasta kuolemasta ja ylösnousemuksesta, ikuisen elämän toivosta, jne. He voivat myös realistisesti puhua synnin vaarasta joka ikisen kohdalla mutta muistuttaa heti perään Jumalan kaitselmuksesta ja hyvyydestä, rukouksen ja Pyhän Hengen voimasta, jne.

Suomen on aika herätä, avata silmänsä ja katsoa totuutta silmiin. Valvovien ja näkevien on avattava myös suunsa, ja puhuvien on myös alettava rukoilla. Ehkä jonain päivänä jonkun pimeydessä vaeltavan kädet päätyvät revolverin sijasta ristiin, ja hänen perheensä elämä ei päätykään pistoolin pamaukseen vaan pyhitykseen ja pelastukseen.

Alustava arvio Craigin Suomen-visiitistä

huhtikuu 16, 2012

Yksi maailman johtavista kristillisistä apologeeteista, teologian ja filosofian tohtori William Lane Craig (kotisivut Reasonable Faith), päätti tänään nelipäiväisen Suomen-vierailunsa ja jatkaa nyt matkaa muihin pohjoismaihin.

Craigin ohjelmassa oli Leif Nummelan haastattelu ja keskustelutuokio (pääasiassa) opiskelijoiden kanssa perjantai-iltana Helsingin keskustassa, kaksi yleisöluentoa lauantaina Apologia Forumissa Ryttylässä, debatti kosmologian professori Kari Enqvistin kanssa tänään maanantaina sekä lehdistöhaastatteluja (ks. esim. Kotimaa, Uusi Tie, evl.fi, ja vielä kerran Uusi Tie).

Perjantai-illan haastattelussa käsiteltiin Craigin teologisen väitöskirjan aihetta eli Jeesuksen ylösnousemusta. Craig valmistui tohtoriksi maailmankuulun luterilaisen teologin Wolfhart Pannenbergin ohjauksessa. Paikkana oli pieni seurakuntakahvila, joka oli sopivan täynnä - haastattelua ennen ja sen jälkeen Craigin kanssa oli mahdollisuus vaihtaa pari sanaa henkilökohtaisestikin.

Craig teki vaikutuksen ajattelun selkeydellä: hän valitsi sanansa ja määritteli käsitteensä aina huolellisesti. Hän vastasi kärsivällisesti ja asiantuntevasti yleisön esittämiin kysymyksiin esimerkiksi liberaaliteologiasta, evoluutiosta ja vaihtoehtoisista hypoteeseista ylösnousemusaineiston selittämiseksi.

Neuvoksi kristityille opiskelijoille Craig sanoi, että on osattava laajentaa visiota välittömän ympäristönsä ulkopuolelle. On katsottava koko suurta kristillistä intellektuaalista traditiota (Craig luetteli: Origenes, Augustinus, Anselm, Akvinolainen…) sekä maailmanlaajuista kristillistä kenttää eikä pelkkää Suomea.

Lauantaina Craig ilahtui nähdessään kansanlähetysopiston suuren salin tupaten täynnä apologetiikasta kiinnostuneita ihmisiä. Craig puhui iltapäivällä Jumala-uskon merkityksellisyydestä (eli elämän mielettömyydestä ilman Jumalaa) ja illalla Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudesta. Lopuksi hän osallistui vielä paneeliin Pasi Turusen ja Tapio Puolimatkan kanssa, jossa he vastasivat yleisön kysymyksiin.

Craig toisti lauantaina tilannearvionsa nyky-yhteiskunnasta: se ei ole postmodernistinen, vaan syvästi modernistinen. Kukaan ei ole postmodernisti lukiessaan lääkepakkauksen käyttöohjetta - ihmiset eivät ole relativistisia tieteestä eivätkä teknologiasta, vaan ainoastaan etiikasta ja uskonnosta. Tämä on vanhaa kunnon verifikationismia, joka kuitenkin on jo hylätty filosofiassa sen itsensä kumoavuuden vuoksi.

Verifikationismi tuli esille myös debatissa Enqvistin kanssa. Valitettavasti Porthaniasta saatu sali oli aivan liian pieni, ja lähes sata henkeä jouduttiin tylysti käännyttämään ovelta pois paloturvallisuussyistä. Olin näiden epäonnisten joukossa, mutta pääsin sisään n. 5 minuuttia ennen tilaisuuden loppua (ihmisiä oli tässä vaiheessa ehtinyt jo poistua).

Powerpoint-screenillä näkyivät Craigin pääpointit vastauksena debatin aiheeseen: Voiko universumi olla olemassa ilman Jumalaa? Craig oli käyttänyt neljää Jumala-argumenttia: kontingenssiargumenttia, kalam kosmologista argumenttia, moraaliargumenttia ja ontologista argumenttia. Kotimaan mukaan Enqvist “ei ryhtynyt kumoamaan argumentteja”.

Silminnäkijäkertomusten perusteella Craig ja Enqvist olivat puhuneet jossain määrin toistensa ohi. Enqvistin mukaan filosofinen pohdinta ei anna meille tietoa, koska sen sisältö ei ole empiirisesti testattavissa. Mikä voisi kumota teismin? Enqvist siis pyysi Craigiltä argumentteja ateismin puolesta, mihin Craig vastasi: Mutta sehän on sinun hommasi!

Lopulta Craig suostui ja luetteli argumentteja, joilla Jumala-hypoteesia voitaisiin kritisoida. Enqvist palasi taas siihen, ettei näitä filosofisia argumentteja voi kokeellisesti ratkaista suuntaan eikä toiseen. Craig huomautti Enqvistin tietokäsityksen olevan reduktionistinen ja epäpätevä, hän luetteli esimerkiksi monia asioita, joita on täysin rationaalista pitää totena, vaikkei niitä voi kokeellisesti testata.

Lopputuloksena päädyttiin nähtävästi siihen, että Enqvist joutui maksamaan kovan hinnan Jumalan kieltämisestä: hän joutui kieltämään myös logiikan. Silti hän ei voinut välttyä logiikan käytöltä omassa argumentoinnissaan. Erään katsojan mukaan Enqvist “sai pataan”.

Craigin vaimo ihmetteli sitä, kuinka usein Enqvist sanoi “en tiedä” ja lopetti puheenvuoronsa lyhyeen, aivan kuin hänellä ei olisi ollut mitään sanottavaa. Enqvistin pointti olikin, ettei tällainen kysymys ole lainkaan mielekäs. Miksi Enqvist sitten ylipäänsä osallistui tällaiseen väittelyyn? Hän halusi nähtävästi sanoa sanottavansa, minkä hän tekikin hyvin valmistellussa avauspuheenvuorossaan, mutta sitten hänellä ei juuri ollut sanottavaa.

Kirjoitan debatista mahdollisesti vielä uudestaan, kunhan järjestäjä Veritas Forum saa videon nettisivuilleen. Mutta jo tässä vaiheessa uskallan sanoa, että debatti saattoi hyvinkin kääntää monien perusateistien ja agnostikkojen ennakkokäsitykset päälaelleen siitä, kenellä on järki ja logiikka puolellaan.

Craigin kirja On Guard on nyt saatavilla suomeksi nimellä Valveilla. Postaan varmasti siitäkin lähitulevaisuudessa. Voi hyvin olla, että Craigin visiitti koituu Suomelle älykkään kristinuskon ja korkeatasoisen apologetiikan uudeksi aamuksi.

Totisesti nousi!

huhtikuu 9, 2012

Pääsiäisen kunniaksi julkaisen Valokuva Jeesuksesta -kirjan (josta olen aiemmin blogannut täällä) kirjoittajan Juha Hiltusen luvalla otteita hänen ja Jouko Martikaisen tekstistä “Meni sisään ja näki, ja uskoi…”

Torinon käärinliinan vainajakuvan syntymekanismi on mysteeri, joka haastaa meidän älykkyytemme. (-) Evankeliumien yhtäpitävä selitys tyhjässä haudassa tavatuista käärinliinoista on ylösnousemus. Se on mainiosti kelvannut uskovaisille, vaan ei tiedepiireille. (-)

Tieteellinen lähestyminen edellyttää kuitenkin asiallista tutkimista, olkoon tapaus miten outo tai ongelmallinen tahansa. Se edellyttää myös nöyryyttä, eikä ylimielisyyttä. Ateistiset tai uskonnolliset tuntemukset on osattava työntää sivuun tapausta tutkittaessa. (-)

[K]oronapurkausteoria (-) on tähän mennessä yhtäpitävin useimpien Torinon käärinliinasta paljastuneiden tosiasioiden kanssa. Sitä on jopa kyetty pienessä määrin kokeellisesti testaamaan, joten sen pätevyys tieteellisenä teoriana on etevämpi kuin monet aikamme avaruudellisiin ulottuvuuksiin liitetyt ideat.

Koronapurkaus on vähän tunnettu, mutta ei täysin outo fysikaa-linen ilmiö. Sen yksiä ilmenemismuotoja ovat Elmon tulet ja pallosalamat. Tutkijat uskovat, että se ilmenee jollakin tavoin myös ns. Kirlian kuvissa ja että se edustaa aineen neljättä olomuotoa eli plasmaa.

Torinon käärinliinan kaltaisen kuvajaisen syntyä on voitu pienessä mitassa testata laboratorio-olosuhteissa. On voitu todeta, että paitsi vainajakuva, myös muut kankaalla olevat objektit, kuten kukkien kuvat tai silmien päälle asetetut kolikot, voivat juuri tämän prosessin myötä siirtyä siihen.

Syntymekanismi on kuitenkin niin äärimmäisen herkkä, että aivan käsittämättömän lyhyt aika-frekvenssi määrittää sen, milloin kuva muodostuu, milloin taas ei. Tällä kohdin nykytiede joutuu kuitenkin nöyränä toteamaan avuttomat puutteensa universumin valtavien voimavarojen edessä.

On nimittäin laskettu, että tarvittaisiin noin 100 ydinvoima-laitoksen energiakenttä sulkemaan Torinon käärinliinan kokoisen kankaan 20 mikrosekunniksi, jotta tuo kuva siihen syntyisi. Mikäli aika olisi muutamaakin nanometriä pidempi, kangas palaisi poroksi tai vastaavan verran lyhyempi, ei kuvaa muodostuisi.

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että 20 mikrosekuntia on niin lyhyt aika, että valo ehtii siinä kulkea vain vajaan kilometrin. Ihmisen silmänräpäys on siihen verrattuna kokonainen ikuisuus.

Tämä voi kuulostaa todella merkilliseltä, mutta koronapurkaus vahvistaa sen, ettei Jeesuksen ylösnousemuksella voinut olla silminnäkijätodistajia. Vaikka koko sandherin olisi kutsuttu tapausta silmä kovana valvomaan, kukaan ei ehtisi nähdä mitään. Paitsi käärinliinakankaan hitaan laskeutumisen hauta-ruuhen pintaan.

Kun opetuslapset näkivät liinat ja etenkin niiden asennon – ”he näkivät ja uskoivat”.

William Lane Craig Suomessa

huhtikuu 2, 2012

Tämän maanantain käytän mainostamiseen: yksi kristinuskon johtavista apologeeteista maailmalla, William Lane Craig, tulee Suomeen ja keskustelee Helsingissä (Porthaniassa, Yliopistonkatu 3) kosmologian professori Kari Enqvistin kanssa aiheesta Can the Universe Exist Without God? maanantaina 16.4. klo 10-12.

Craig esiintyy myös Apologia Forumilla Ryttylässä lauantaina 14.4. Ohjelmaan linkki tässä. Perjantai-iltana 13.4. Craig on Helsingissä Leif Nummelan haastateltavana Nya Vindenissä osoitteessa Korkeavuorenkatu 22. Tapahtumat ovat taatusti inspiroivia. Puin niitä varmaankin tällä blogilla sitten post factum.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: