Arkisto kohteelle huhtikuu 2010

Vanhoillislestadiolaisuuden vaarat

huhtikuu 26, 2010

Olen pitkään halunnut käsitellä tällä blogilla edes jossain määrin lestadiolaisuutta. Lukijoidenkaan pyynnöistä huolimatta en ole aiemmin päässyt aiheeseen käsiksi, mutta nyt olen saanut päätökseen professorini Miikka Ruokasen ensimmäisen kirjan Jumalan valtakunta ja syntien anteeksiantamus (Kirkon tutkimuslaitos, 1980), joka vakuutti minut aiheen vakavuudesta sekä antoi tarpeeksi ajateltavaa ja materiaalia ensimmäistä postausta varten.

“Hevoset juoksivat pohjoiseen, joten ainoastaan vanhoillislestadiolaiset pelastuvat”

Vanhoillislestadiolaisuutta (jota edustaa SRK, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys) pidetään yleisesti yhtenä luterilaisen kirkon herätysliikkeistä, mutta liikkeen oma itseymmärrys on paljon enemmän kuin yksi herätys muiden joukossa. Vanhoillislestadiolaisuuden mukaan vain vanhoillislestadiolaisuus on aitoa kristillisyyttä, vain se edustaa Jumalan valtakuntaa maan päällä.

Katolilaista tällaisen kirkko-opin ei sinänsä pitäisi järkyttää yhtä paljon kuin ei-lestadiolaista luterilaista, sillä Uuteen testamenttiin, kirkkoisiin ja keskiaikaisiin konsiileihin tutustuva joutuu tunnustamaan tällaisen eksklusiivisen ekklesiologian vahvat perusteet. Traagista on sen sijaan Jumalan valtakunnan yhdistäminen pieneen 1800-luvulla syntyneeseen pohjoismaalaiseen herätysliikkeeseen.

Millä ihmeellä vanhoillislestadiolaisuudessa perustellaan, että juuri SRK:n edustama kristillisyys on ainoaa pelastavaa uskoa? Vastaus löytyy Sakarjan kirjan 6:n luvun jakeiden 7-8 erikoisesta tulkinnasta. Vanhoillislestadiolaisen selityksen mukaan Pyhä Henki on kierrellyt eri puolilla maata - evankeliumi oli ensin juutalaisilla, sitten kreikkalaisilla ja latinalaisilla, sitten Jumala antoi Saksalle erityisen “etsikon ajan”, missä tosi kristillisyys säilyi pietismissä ja pesiytyi Ruotsin lukijalaisuuteen, josta Laestadius sai vaikutteita. (ks. Ruokanen s. 29-31)

Kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi: “Menkää kiertelemään maata!” Niin ne lähtivät kaikkiin suuntiin. Minulle hän sanoi: “Paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä.” Vanhan käännöksen mukaan loppu kuuluu: “Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa”.

Näiden Vanhan testamentin jakeiden tulkitaan opettavan, että Pyhä Henki lepää nyt Lapissa syntyneessä vanhoillislestadiolaisuudessa niin, ettei se vaikuta pelastavasti missään muualla. Juuri niin. Mistä tällaisen raamatuntulkinnan kommentoimisen voisi edes aloittaa? Jos näet joku on hyväksynyt moisen argumentin, on melko epätodennäköistä, että hän ensinkään suostuu järkeilemään asiasta.

Jos nyt kuitenkin heittäisin muutaman ajatuksen. 1) Jakeiden historiallinen konteksti liittyy muinaiseen Israeliin eikä pohjoismaihin, eikä yksikään kunnioitettu eksegeettinen kommentaari varmasti antaisi SRK:ta tukevaa selitystä. 2) Moinen oppi on Jeesukselle ja apostoleille vieras - he eivät tulkitse Sakarjaa SRK-laisesti eivätkä käske odottamaan tai seuraamaan lappilaisen herättäjän toimintaan perustuvaa yhdistystä.

3) Jos latinalaiset ja kreikkalaiset olivat tosikristittyjä, niin SRK-laisuus ei voi olla Jumalan valtakunta lukuisten opillisten erojen takia 4) Edes Luther ei opettanut maantieteellisesti kiertelevää Pyhää Henkeä 5) Mistä kukaan voisi tietää, milloin Henki on siirtynyt toiselle maalle? SRK-laisuus ei ole todennettavissa mitenkään muuten kuin sokealla uskolla.

Hoitotoimenpiteet ja TV-seurakuntaoppi

SRK harjoittaa laumaansa kohtaan “hoitotoimenpiteitä”, joissa syntiä tehnyt uskova voidaan sitoa synteihinsä tai erottaa Jumalan valtakunnasta. Ruokasen dokumentoinnin mukaan kyse on monesti ollut mielettömästä hengellisestä väkivallasta. Jäseniä on saatettu alkaa syyttää mitä mielikuvituksellisimmista “eri hengistä” kuten “kuivasta”, “hempeästä” tai “kososlaisesta” hengestä mitä pienimpien erimielisyyksien kuten ruokailuhuoneen laittamiskiistan tai naapuririidan takia.

Lisäksi valtakunnassa erotettaessa on vedottu vanhoihin jo useasti anteeksiannettuihin synteihin, yli 20 vuotta vanhoja seksisyntejä on ääneen lueteltu lasten kuunnellessa penkissä. Joskus “hoidettava” on yrittänyt parhaansa mukaan tuntikaupalla osoittaa katumusta mutta jäänyt silti vaille anteeksiantoa. Ruokasen siteeraamat tapaukset ovat järkyttävää luettavaa (ks. s. 111-123).

SRK:n seurakuntaoppi saavuttaa tragikoomisen huippunsa TV-kiistassa, josta syntyi nimitys TV-seurakuntaoppi. 1960-luvulla SRK otti negatiivisen kannan televisioon, perusteena sen sisällön sopimattomuus kristityille. Pian TV:stä tuli kuitenkin ekklesiologinen kysymys. 1970-luvulla TV:n ostamisen tai sen opetuskäytön suosimisen julistettiin erottavan Jumalan valtakunnasta.

Kun Pohjois-Ruotsin vanhoillislestadiolaiset eivät voineet yhtyä “Suomen Siionin” päätökseen, he saivat SRK:lta viestin: “Sielunne autuuden tähden tehkää parannus ja luopukaa televisioistanne”. Luulajan lestadiolaiset eivät voineet hyväksyä TV-näkemystä pelastumisen ehdoksi, joten SRK julisti heillä olevan “toinen henki” - he eivät enää kuuluneet Pyhän Hengen johtamaan seurakuntaan. Erotetuilla ei erottamishetkellä ollut enää televisioita, joten TV:n katselu sinänsä ei enää ollut päällimmäinen syys - kyse oli tottelemattomuudesta. (s. 124-128)

Raamatullinen ja luterilainen usko?

SRK väittää oppinsa perustuvan Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Liike väittää edustavansa “oikeaa luterilaisuutta” ja “Lutherin luterilaisuutta”. Tosiasiassa SRK käyttää sekä Raamattua että luterilaista tunnustusta valikoiden, ja sen oppi perustuu 1800-luvulla syntyneisiin ja 1900-luvulla kehittyneisiin yksittäisten luterilaisten ajatuksiin, joista on ihmisvoimin tehty sitovia autuuden ehtoja.

Sen lisäksi, ettei kukaan ei-lestadiolainen päätyisi pelkästään Raamattua tai luterilaisia tunnustuskirjoja lukemalla pitämään vanhoillislestadiolaisuutta ainoana pelastavana liikkeenä, SRK:n oppi on monessa kohdin Raamatun ja tunnustuskirjojen kanssa selvästi eri linjoilla. Erityisiä esimerkkejä ovat 1960-luvun pappiseriseurassa kiistaksi nousseet kysymykset perisynnistä ja sakramenteista. (Ruokanen s. 142-168)

Vanhoillislestadiolaisuus on hylännyt ikivanhan kristillisen näkemyksen perisynnistä ja kasteen pelastavasta ja uudestisynnyttävästä voimasta. Näillä opeilla on vahva pohja Raamatussa, luterilaisessa tunnustuksessa ja kirkkoisien tulkintatraditiossa, mutta vanhoillislestadiolaisuus on päätynyt aivan uudenlaiseen käsitykseen: kaikki lapset syntyvät luonnostaan uskovina. Tämä käsittämätön väite merkitsee sitä, että me kaikki olemme joskus olleet hyviä vanhoillislestadiolaisia. Harmi vain, ettemme muista moisesta mitään!

Koska lapset ovat jo valmiiksi pelastettuja, ei kaste pelasta ketään. Näin ollen eräs lestadiolainen puhujainkokous huusi kerran voimakkaasti jonkun lukiessa nikealais-konstantinopolilaista uskontunnustusta (“uskomme — kasteen syntien anteeksiantamiseksi”): “Väärää oppia!” (Ruokanen s. 157-158) Kasteen armon tunnustaminen hämärtäisi SRK:n srk-opin: “Jos me menemme siihen, että kaste on uudestisyntymisen peso, niin kaikki maailman hengellisyydet lyövät rauhankättä meidän kanssamme.” (s. 160)

Ruokasen kirjan jälkeen mietityttää todella, pitäisikö lestadiolaisten kanssa yrittää lyödä rauhankättä vai pitäisikö heitä pitää Jehovan todistajiakin vaarallisempana lahkona. Toisaalta lestadiolaisilla on oikea kristillinen usko Kolminaisuuteen ja pätevä kaste (myös lapsille), joten katolilainen voi syystä tunnustaa heidät kristityiksi. Toisaalta SRK julistautuu ainoaksi Jumalan valtakunnaksi ja tuomitsee mielivaltaisesti kaikki eri mieltä olevat helvetin tuleen (tämä ässä puuttuu Vartiotornin hihasta - he tyytyvät ikuiseen tiedottomuuteen).

Haastaisin jokaisen SRK:lle sielunsa uskoneen testaamaan uskonsa ja SRK:n väitteiden perusteet. Onko olemassa mitään todellista, ulkoista, objektiivista syytä pitää SRK:ta Jumalan ainoana äänitorvena maan päällä? “Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra.” (Jes. 1:18)

Mariologisia maisemia

huhtikuu 19, 2010

Viime viikonloppuna järjestettiin harvinaislaatuisen korkeatasoinen teologinen konferenssi Helsingin Johanneksenkirkon srk-salissa. Sitä varten Suomeen oli matkannut jopa Cambridgen yliopiston ensimmäinen katolisen teologian professori sitten reformaation, dominikaani-isä Aidan Nichols. Muita huippuluennoitsijoita olivat mm. Antti Laato vaimoineen, Sven-Olav Back ja munkki Serafim. Tässä muutamia konferenssin inspiroimia ajatuksia.

Salatut Maria-opit

Sven-Olav Back aloitti viikonlopun mahtavalla luennolla Jeesuksen neitseellisestä sikiämisestä Mariassa. Hän argumentoi aivan päinvastaista kuin mitä teologisessa tiedekunnassa yleensä opetetaan, käyttäen silti samoja metodeja ja vähintään yhtä vakuuttavia eksegeettisiä argumentteja. Hän huomautti, että Jeesuksen neitseestäsyntyminen luo Matt. 1:ssä ongelman Daavidin jälkeläisyyden näkökulmasta - jos kerran Joosef ei ollutkaan Jeesuksen isä. Matt. 2 selittää sitten, kuinka Joosefista tuli Jeesuksen laillinen isä. Koska neitseestäsyntyminen oli Matteukselle tietyllä tavalla selityksiä kaipaava ongelma, se tuskin oli hänen keksintöään.

Neitseestäsyntymisen satumaisuutta opettavat eksegeetit vetoavat usein siihen, että neitseestäsyntymisoppi ei esiinny laajalti varhaiskristillisessä kirjallisuudessa. Back muistutti pakanallisen Kelsoksen (2. vuosisata) neitseestäsyntymiseen kohdistamasta pilkasta. Jos neitseestäsyntyminen oli omiaan tekemään kristinuskosta pilkan kohteen, siitä tuskin haluttiin pitää valtavaa meteliä. Samoin argumentoi Antti Laato, joka viittasi 1. Tim. 3:16:n olevan kenties vastaus väitteisiin kristinuskosta jumalattomuuden mysteerinä, jossa 1. Moos. 6:n tavoin jumalolento tulisi tekemään ihmistyttären raskaaksi.

Anni Maria Laato tarkasteli patristista mariologiaa ja esitti samansuuntaisen väitteen Marian äitiyden opista. Yleinen väite kun kuuluu, että kristityt alkoivat “palvoa” Mariaa konstantinolaisen käänteen jälkeen pakanallisten jumalatarkulttien esimerkin mukaan. Laato taas toi esille sellaisen mahdollisuuden, että varhaisilla vuosisadoilla Mariasta ei julkisesti kirjoitettu tai puhuttu niin paljon äitinä yms. juuri pakanakultteihin sekottumisen välttämiseksi. Silti tekstejä on olemassa riittävästi voidaksemme ajatella, että opin substanssi oli olemassa jo kristillisyydessä - käänteen jälkeen korkeintaan kristillistettiin pakanallista taidetta yms.

Korkeaa mariologiaa

Korkeammissa sfääreissä liikuttiin Aidan Nicholsin ja munkki Serafimin esitelmissä Mariasta kanssalunastajattarena ja taivaallisena valtiattarena. Nichols esitteli kanssalunastajatar-opin variaatiot: minimalistinen (“fiat” ja inkarnaatioon osallistuminen) ja maksimalistinen (lunastustyöhön osallistuminen), subjketiivinen (Kristuksen uhrin hedelmien välittäminen/jakaminen) ja objektiivinen (itse Kristuksen uhriin osallistuminen). Nichols itse argumentoi näiden kaikkien puolesta.

Minimalistinen näkemys on helppo hyväksyä, sillä Marian vastaus enkelin kysymykseen on kirjoitettu Raamattuun ja se on tulkittu hyvin varhain (Justinus ja Ireneus) ihmiskunnan pelastuksen aikaansaavaksi syyksi. Maksimalistinen käsitys taas voidaan ymmärtää helpommin, kun se suhteutetaan varhaisten isien oppiin lunastavasta inkarnaatiosta. Jos inkarnaatio on lunastava niin että se on sisäisesti suuntautunut pääsiäissalaisuuteen, samalla periaatteella Marian yhteistyö inkarnaatiossa voidaan ymmärtää myös pääsiäissalaisuuteen laajentuvana.

Kirkkoisä Ambrosius opetti jo, että Maria ristin juurella tarjosi kärsimyksensä voidakseen edes hitusen edesauttaa syntisten pelastusta. Marian voidaan ajatella kuolleen sydämessään Jeesuksen kanssa, hän liittyi Kristuksen uhriin kuten mekin teemme messussa. Kanssalunastajataroppi täydentää uskonoppien kokonaisuutta tuomalla uuden Eevan selvemmin mukaan ensimmäisen Eevan lankeemuksen korjaamiseen, ja se täydentää myös aukon, joka on jäänyt kahden viimeisen Maria-dogmin välille ja selittää niiden sisäisen logiikan.

Marian asema taivaallisena valtiattarena on Serafim Seppälän mielestä enemmän käytännöllinen kuin teologinen kysymys. Munkki Serafim korosti kirkon liturgian heijastamaa kokemusta siitä, että Maria todella on taivaallinen valtiatar. Hän alleviivasi myös sitä, että tekstien löytyminen ei ole missään suorassa suhteessa taivaalliseen todellisuuteen niin, että varhaisemman tekstin löytyminen saisi Marian korkeammalle taivaan hierarkiassa. Silti Serafim kävi läpi monia tekstejä 200-luvulta lähtien, joissa Maria esitetään taivaallisessa asemassa, rukousten kohteena, ruumiineen ja sieluineen taivaaseen otettuna valtiattarena, kerubeja ja serafeja korkeampana.

Munkki Serafimilta on juuri ilmestynyt uusi valtava kirja Mariasta varhaiskristillisissä teksteissä. Tämä on todella merkittävä lisä suomalaiseen teologiseen kirjallisuuteen. Julkaisija on Maahenki ja kirjan nimi on Elämän äiti. Suositeltava opus, jos vain rahat, aika ja innostus riittävät. Lisäksi menneen Maria-konferenssin kaikki esitelmät julkaistaan tulevaisuudessa kirjana. Lisätietoja antaa Antti Laato.

Pedofiilipapeista

huhtikuu 12, 2010

Viime aikoina jälleen runsaasti uutisointia saaneet pedofiliaskandaalit ovat järkyttäneet monia. Moni asia vääristyy kuitenkin median käsittelyssä ja populaareissa keskusteluissa. Olen hiljattain lukenut arvostetun kristinuskon tutkijan Philip Jenkinsin kirjaa The New Anti-Catholicism, jossa yksi luku on omistettu katolisen kirkon pedofiilipappiskandaalille. Jenkins itse on aikanaan siirtynyt katolisesta kirkosta anglikaaniksi.

Jenkins käy ensin läpi materiaalia siitä, kuinka katolista kirkkoa on asian tiimoilta kohdeltu amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja päättelee, ettei mikään suuren linjan uskonnollinen yhteisö ole saanut osakseen vastaavaa kritiikkiä ja vastustusta. Tämä olisi tietysti oikeutettua, jos kaikki perustuisi tosiasioille, mutta kuten Jenkins dokumentoi, näin ei ole, vaan kyse on antikatolisen retoriikan kukoistuksesta. (s. 134)

Jenkins esittelee oikeita pedofiliatapauksia eikä yritä oikeuttaa niitä. Pääpointti on kuitenkin seuraava: “Ei ole mitään todisteita siitä, että katoliset papit olisivat erityisen taipuvaisia olemaan hyväksikäyttäjiä, vielä vähemmän pedofiileja. Jos tämä pointti hyväksytään, sitten suuri osa median käsittelystä on nähtävä aika lailla erilaisessa valossa.” Tavallinen median seuraaja saa kuvan perversion vaivaamasta instituutiosta, mutta tämä on kaukana totuudesta. (s. 138)

Jenkins käy läpi tilastoja Chicagon arkkihiippakunnasta, jossa tehtiin laaja tutkimus kaikista vuosien 1951-1991 välillä toimineista yli 2200 papista. Tutkimuksista selvisi, että hyväksikäyttötapauksia esiintyi 1.7 %:lla papeista. Toiset statistiikat Philadelphiasta antoivat saman prosenttimäärän. Positiivisesti muotoiltuna 98 % katolisista papeista on nuhteettomia tässä asiassa - kovin erilainen mielikuva kuin se, joka mediasta välittyy. Lisäksi hyväksikäyttö ei suoraan merkitse pedofiliaa, Chicagon tutkimuksessa vain yhden papin hyväksikäyttö, ei siis 1 %:n vaan yhden papin, kohdistui lapseen, lopuissa tapauksissa kyse oli teineistä (s. 140).

Onko katolinen kirkko poikkeus? Jenkins kiinnittää huomiota siihen tärkeään seikkaan, että kyseessä ei ole mikään katolinen ongelma: hyväksikäyttötapauksia on todettu yhtä lailla muissa uskonnollisissa ryhmissä. Jenkins luettelee tutkimuksia ja tapauksia mm. seuraavista: protestantit, juutalaiset, mormonit, Jehovan todistajat, buddhalaiset ja Hare Krishna. Ei ole mitään tutkimustietoa siitä, että katoliset papit olisivat muita todennäköisimpiä pedofiileja. (s. 142) Silti katolinen kirkko on poikkeus siinä, että sitä saa ruoskia vapaasti - muiden uskontojen kritisoiminen sen sijaan on uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien loukkaamista.

Erikoista tässä kaikessa on se, että sekulaari, ateistinen, darwinistinen yhteiskuntamme kritisoi katolisen kirkon moraalia kuin mikäkin siveysopin auktoriteetti konsanaan. Jumalattoman darwinismin maailmankatsomuksesta käsinhän pedofiliassa ei varsinaisesti ole mitään väärää. Pedofilia on mielekästä tuomita vain, jos uskotaan Jumalaan perustuvaan objektiiviseen moraaliin. Epäilemättä kirkkoa kritisoidaankin juuri siksi, että se itse julistaa jotain, mitä ei sitten harjoita. Mutta kirkko ei koskaan olekaan väittänyt pappiensa olevan vailla vapaata tahtoa ja taipumusta syntiin.

Pappisselibaatti on vielä sellainen erityisen katolinen asia, joka usein tuodaan esiin pedofiliatapausten yhteydessä. Väitetään, että selibaatti on niin luonnotonta, että sen pakottaminen papeille saa heidät sitten tekemään mitä pervoimpia asioita. Tällä mielleyhtymällä ei ole mitään lääketieteellistä eikä edes maalaisjärkistä pohjaa. Jokainen meistä on elänyt jonkin aikaa selibaatissa ja tietää, ettei selibaatti itsessään aiheuta halua hyväksikäyttää lapsia. Jos joku on pedofiili, hän ei ole sitä siksi, että on selibaatti tai pappi, vaan perversio johtuu jostain aivan muusta.

Viime aikoina on ilmestynyt paljon hyödyllisiä artikkeleita ja tilastoja pedofiliaskandaalin tiimoilta. Näistä on hyvä kokoelma katolisen kirkon sivuilla (klikkaa linkkiä). Toivottavasti yhteiskunnastamme löytyy niitäkin, jotka ovat valmiita rehelliseen keskusteluun, faktojen selvittämiseen ja väärien ennakkoluulojen poistamiseen.

Kristillisestä etiikasta ja uudesta laista

huhtikuu 5, 2010

Viime viikon postauksesta seuranneesta kommentista ja nyt käsillä olevasta pääsiäisestä sekä vielä loppuvaiheilla olevasta gradustani inspiroiduin kirjoittamaan muutaman sanan kristillisestä etiikasta. Kuten kommenttiruudussa todettiin, liberaalien (eikä aina edes niin liberaalien) luterilaisten suusta kuulee usein, ettei ole olemassa mitään kristillistä etiikkaa. Sen sijaan on vain yleinen luonnollinen kaikkia ihmisiä koskeva moraalilaki, jonka 10 käskyä, kultainen sääntö yms. tiivistävät ja jonka ihmisjärki voi tavoittaa.

Luonnollista moraalilakia ja sitä tiivistäviä ilmoitettuja periaatteita väheksymättä haluaisin tässä kirjoituksessa osoittaa, mitä kristillinen etiikka mielestäni on. Lähtökohtanani käytän (yllätys yllätys) Paavalia, joka on ensimmäinen kristitty, jolta meille on säilynyt kirjoituksia tarkasteltavaksi. Lisäksi hän kirjoittaa paljon moraalista ja vieläpä jossain määrin auktoritatiivisesti, ainakin niille kristityille, jotka uskovat Uuden testamentin kaanoniin.

Kristillinen etiikka (käytän tässä kirjoituksessa etiikkaa moraalin synonyymina, vaikka tunnen myös teknisemmän erottelun etiikasta tutkimuksena/pohdintana ja moraalista toimintana/tekoina) on olennaisesti Kristus-etiikkaa, pääsiäisetiikkaa.

Paavali on siitä loistava esimerkki, että hän tuntee sekä luonnollisen moraalilain että 10 käskyn lain, olettaa muidenkin tuntevan ne ja vieläpä viittaa niihin auktoritatiivisina ja voimassa olevina oikean elämän mittapuina (Room. 1:18-2:16, Ef. 6:1-3, Room. 13:8-10). Silti kaikesta tästä huolimatta hän perustaa kristillisen etiikkansa aivan johonkin muuhun. Tuo jokin muu on pääsiäisen mysteeri.

Roomalaiskirje 6

Etiikka tulee Roomalaiskirjeessä ensimmäistä kertaa kunnolla esille 6. luvussa sen jälkeen, kun Paavali on luvuissa 1-5 esittänyt kristinuskon objektiiviset perusteet eli Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen sekä niiden seuraukset eli syntien anteeksiantamuksen ja maailmanlaajuisen uskon perheen kokoamisen Jumalalle. Kun aiemmat luvut ovat tehneet selväksi, että Jumalan kansaa määrittävät usko ja armo eikä Mooseksen laki, joutuu Paavali vastaamaan kysymykseen siitä, pitäisikö kristittyjen sitten tehdä oikein kunnolla syntiä.

Paavalille tyypillinen vastaus kajahtaa voimakkaasti: me genoito - “Pois se!” “Ei tietenkään.” (Vanha ja uusi käännös.) Mutta miksi ei? Onko Paavalin vastaus se, että kyllähän Mooseksen lain moraalilaki edelleen sitoo kristittyjäkin? Tai kenties, että kyllähän luonnollinen laki yhä sanelee kristittyjenkin järjelle, mitä pitää tehdä?

Ei suinkaan, vaan Paavalin etiikka on todellista kristillistä etiikkaa, pääsiäisetiikkaa: “Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?” (Room. 6:2-3)

Kaste, ensimmäinen sakramentti, Kristukseen ja kirkkoon liittäminen, yhdistää meidät Kristuksen kuolemaan eli tekee meidät osallisiksi pitkäperjantaista. Näin entinen, luonnollinen minämme, Aadamin lapsi, synnin lapsi, kuolee “pois synnistä”. Miksi? Tarina ei lopu pitkäperjantaihin.

Vastaus jatkuu: “jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista” (Room. 6:4). Kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus, uusi elämä. Tässä elämässä ei enää eletä synnille. Paavalin käsky kuuluu: “Ajatelkaa itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. ” (Room. 6:11)

“Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne…” (Room. 6:12) Nyt kristitylle pitäisi olla selvää, että kristinusko ei oikeuta syntiin. Yhtä selvää pitäisi olla myös se, miksi näin on: kasteessa kristitty on kutsuttu uuteen elämään, joka on ylösnousemuselämää, eikä siihen kuulu synti, sillä synti kuuluu vanhaan Aadamin ihmisyyteen, joka on pääsiäisenä voitettu ja kasteessa kuollut. Valitettavasti on edelleen monia, joille tämä ei ole lainkaan selvää.

Miksi synti ei hallitse kristittyä? Koska kristitty on järkevä ja noudattaa luonnonlakia? Koska kristitty pelkää loukkaavansa Jumalaa ja joutuvansa helvettiin ja siksi noudattaa 10 käskyä? Koska kristittyä sitoo “lain kolmas käyttö”? Paavalin vastaus sen sijaan kuuluu: “sillä te ette ole lain vaan armon alaisia” (Room. 6:14).

Hän jatkaa: “Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu” (υπηκουσατε δε εκ καρδιας εις ον παρεδοθητε τυπον διδαχης, Room. 6:16-17) Tässä kohtaamme tärkeän huomion: uusi elämä ei ole pelkkä abstraktio, vaan siihen sisältyy kuuliaisuus apostoliselle traditiolle.

oboedistis in eam formam doctrinae in qua traditi estis

Uutta kristillistä elämää voidaan kutsua myös “uudeksi laiksi”, vaikka oikeastaan kyse on (kuten yllä nähtiin) armosta eikä laista. Syyn ymmärrämme näistä jakeista, jotka selittävät uuden elämän olevan kuuliaisuutta sille opetukselle (doctrina), jonka apostolit antoivat (tradere) eteenpäin.

Katolisen kirkon katekismus selittää hienosti, että uusi laki on “Pyhän Hengen armo”, “sisäinen laki” (ks. KKK 1965-1966), joka on kuitenkin nähtävissä vuorisaarnassa ja sitä auktoritatiivisesti välittävissä (traditio) apostolien moraalisissa opetuksissa, kuten Room. 12-15, 1. Kor. 12-13, Kol. 3-4, Ef. 4-6 jne. (KKK 1971)

Uudessa laissa on siis tavallaan kaksi aspektia, ensisijaisena uusi kirjoittamaton armon todellisuus, johon kasteessa astutaan, ja toissijainen kirjoitettu Kristuksen ja apostolien opetus, joka on synnin tilalle tullut kuuliaisuuden kohde. (ks. Tuomas Akvinolaisen hieno selitys Summassa: IIa 106, 1) Katekismus antaa yllä siteeratussa kohdassa esimerkkejä Paavalin kirjeistä, lukuja, joissa tätä uutta lakia tai paremmin uutta kristillistä elämäntapaa opetetaan. Luokaamme siis katsaus muutamaan esimerkkiin.

Ensimmäisenä Katekismuksen listalla on Room. 12, ja jopa Suomen ev.lut.-kirkon kirkkoraamattu otsikoi Room. 12:n sanoilla “Uusi elämä”. Itse asiassa Katekismus siteeraa suoraan uuden lain yhteydessä vain yhtä Paavalin kohtaa, ja se on Room. 12:9-13. Jakeet painottavat veljellistä rakkautta, mutta kehottavat myös toivoon, iloon, kestävyyteen ja rukoukseen, ainaiseen sellaiseen, ja jopa ahdingossa. Eikö tämä ylitä jo luonnollisen lain ja järjen moraalin? Vai käskeekö luonnonlaki toivomaan ahdingossa ja rukoilemaan lakkaamatta?

Jos niin, niin ainakin seuraava jae eli Room. 12:14 paljastaa erityisen kristillisen moraalin: “Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko.” Lähimmäisiä rakastetaan kaikkialla, mutta vain Kristus tarjoaa opetuksen (vuorisaarna) ja esimerkin (pääsiäinen - risti) vihollisten rakastamisesta ja vainoojien puolesta rukoilemisesta.

Eväitä tähän ei löydy kenen tahansa ihmisen sisältä, eikä monista muista uskonnoistakaan. Eräs vaikuttavimmista esimerkeistä tämän opetuksen mullistavuudesta on islamilaisen terroristijärjestö Hamasin johtajan pojan hiljattain tapahtunut kääntymys kristinuskoon. Suosittelen uutisklipin katsomista täältä.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: