Arkisto kohteelle maaliskuu 2011

Ristin voitto

maaliskuu 28, 2011

Ei, kyse ei ole helluntailaisten lehdestä vaan suomalaisen ateistinaisen tappiosta taistelussa Euroopan identiteetistä: Strasbourgissa sijaitseva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumosi 18. maaliskuuta aiemman päätöksensä, jonka mukaan Italian olisi poistettava krusifiksit koulujen seiniltä.

Tämä on tietysti valtavan hyvä uutinen ja äärimmäisen tärkeä päätös. Vähemmän hyvä on tuomioistuimen perustelu, jonka mukaan risti on “passiivinen symboli” eikä sellaisenaan vaikuta lasten kasvatukseen eikä valtion puolueettomuuteen, se on siis maallisen yhteiskunnan kulttuurisymboli.

Kiista muistuttaa siitä, että Euroopassa käydään kädenvääntöä yhteiskuntamme ja mantereemme arvoista. Kristinuskon vaikutusta ei voida kieltää, mutta se halutaan tyhjentää sisällöttömäksi. Vastaavia taisteluita on käyty ja tullaan lähiaikoina käymään eri maissa eri aiheista: joulun merkitys kouluissa, islamin näkyvyys, jne.

Suomalaisnaisen reaktio itsessään todistaa siitä, ettei risti ole pelkkä passiivinen symboli. Puolalaisen Gość Niedzielny -lehden toimittaja kysyi 10-vuotiaalta tyttäreltään, mitä hän sanoisi, jos ei-uskovainen ystävä vaatisi ristin poistamista koulun seinältä.

Tyttö huudahti: “Mahdotonta!”. Hetken mietittyään hän vastasi syvemmin: “Ensin kertoisin hänelle Kristuksesta, että hän vuodatti ristillä hänen puolestaan verensä, rakkaudesta häneen, pelastaakseen hänet… ja hänen täytyy tietää se.”

Neljäsluokkalainen katolinen lapsi ei ymmärrä sanoja “identiteetti” eikä “maallistuminen”, hän ei tunne Euroopan kulttuurihistoriaa, mutta pystyy hetkessä avaamaan ristin teologian, sen, mikä tärkeintä. Risti on kaikkea muuta kuin passiivinen symboli, se on Jumalan voima pelastuville (1. Kor. 1:18), kristittyjen kerskaus (Gal. 6:14) ja sovitus (Ef. 2:16, Kol. 1:18). Se on sanoma Jumalan valtavasta armosta ja rakkaudesta.

Vaikka jälkikristillinen maallistunut sekulaariyhteiskunta haluaa tyhjentää ristin Kristuksesta, Kristus kaikkeuden kuningas jää Italian koulujen seinille muistuttamaan herruudestaan. Kristus osaa kääntää häntä vastaan juonittelevien ihmisten päätökset edukseen. Pienen merkin voitostaan Herra taisi jättää tuomioistuimen päätöksen ilmoitusajankohtaan: perjantai-iltapäivä klo 15.00. Sama päivä ja tunti, jolloin Kristus kuoli ristillä.

Valoa vallankumoukseen

maaliskuu 21, 2011

Ei Ranskan vallankumoukseen, vaan seksuaaliseen vallankumoukseen. Tässä artikkelissa esitän muutamia mielenkiintoisia löytöjä puolalaisen kapusiinin Ksawery Knotzin tutkimuksesta Akt małżeński (Kraków, 2001).

Stereotypian mukaan kirkko on seksuaalisuuden vihollinen. Keskiajalla kirkon näkemys seksistä oli hyvin negatiivinen, täynnä kaikenlaisia kieltoja. Moderni seksuaalinen vallankumous vapautti läntisen ihmisen vanhoillisesta seksuaalimoraalista ja antoi ihmiselle oikeuden toteuttaa luontoaan vapaasti.

Keskiajan kirkko ja tietämätön tiede

Keskiajalla esiintyi tosiaan kaikenlaisia kummallisia seksiin liittyviä näkemyksiä ja kieltoja. Syytä ei kuitenkaan ole syytä panna suoralta kädeltä kirkon eikä varsinkaan evankeliumin tai kristinuskon niskaan.

Osa negatiivisista näkemyksistä johtui Platonin ja Aristoteleen filosofian soveltamisesta kristilliseen seksuaalimoraaliin. Osa taas johtui keskiajalla vallinneista tieteellisistä näkemyksistä.

Muutama esimerkki vallalla olleista lääketieteellisistä näkemyksistä: kuukautisveren ajateltiin muuttuvan imetysmaidoksi, sperman ajateltiin olevan osa aivoja, spermassa kuviteltiin olevan mini-ihminen, joka kasvaa naisessa. Naisen munasolu löydettiin vasta vuonna 1827.

Lääketieteellisillä näkemyksillä oli vaikutuksensa yhteiskunnan käsityksiin seksistä. Jos ihmisen mielikuvitukseen on juurtunut em. käsitys spermasta, ei ihme, että tiheää yhdyntää ei kannustettu vaan jopa pelättiin. Kirkon ihmiset elivät tuossa maailmassa eivätkä voineet välttää yleisesti hyväksytyn pinnallisen tieteen vaikutusta.

Kirkosta kuului kuitenkin myös myönteisiä ääniä: Albert Suuren mukaan aviollisessa yhdynnässä ei ole mitään syntiä. Pariisin yliopiston professori Martin Le Maistre argumentoi jopa, että aviollinen yhdyntä voi olla ilman (lievää) syntiä silloinkin, kun tarkoituksena ei ole lapsen sikiäminen.

Seksiparatiisin utopia

Seksuaaliseen vallankumoukseen vaikutti vahvasti Sigmund Freud, joka toi yleiseen tietoisuuteen sen, kuinka laajasti seksuaalisuus leimaa ihmistä, jo lapsenakin. Freud ampui kuitenkin yli yrittäessään selittää kaiken ihmiskäyttäytymisen seksivietin avulla.

Freudiin asti seksiä tarkkailtiin objektiivisesti, painotettiin lisääntymistä seksin ensisijaisena päämääränä. Freudin jälkeen etualalle nousi subjektiivinen, nautintoa painottava lähestymistapa, jossa lisääntyminen siirtyi toissijaiseksi tai jopa ei-toivotuksi seuraukseksi.

1900-luvulla Euroopassa alkoi freudilaisuuden muoti, joka pyrki vapauttamaan ihmisen seksitabuista. 1929 Malinowski kuvasi Melanesian saarilla asuvan heimon vapaata, lapsesta asti toteutettua seksielämää. Freudin oppilas William Reich veti tästä johtopäätöksen, jonka mukaan avioliitto ja kristinusko ovat ihmisluonnon todellisen vapautuksen pääesteet.

Stalinin ja Neuvostoliiton ihailijana Reich näki seksuaalisessa vapautuksessa uuden yhteiskunnan rakennuspalikan. Vapautuksen nimissä hän kannatti vapaita seksisuhteita, ehkäisyä ja aborttia.

Malinowskin lisäksi Mead julkaisi tutkimuksensa Samoan seksiparatiisista, jossa esiaviollinen seksi ja vapaa partnerien vaihtelu ovat arkipäivää, eikä niihin liity minkäänlaista synnin- tai syyllisyydentuntoa. Amerikassa Kinsey julkaisi raporttinsa, jonka mukaan suuri osa amerikkalaisista on homoseksuaaleja, masturboi ja harrastaa ei-aviollisia suhteita, yms. Tutkimus järisytti moraalisena esikuvana itseään pitänyttä USA:ta.

Meadin ja Kinseyn tutkimustulokset juurtuivat populaariin mielikuvitukseen ja aiheuttivat murroksen niiden kuvaaman todellisuuden hyväksymisen suuntaan. Harmi vain, että tutkimukset olivat vilpillisiä. Freeman osoitti Meadin epärehellisyyden sekä samoalaisten kateuden ja väkivallan täyttämän rigoristisen seksielämän. Kinseyn todelliseksi tutkimuskohteeksi paljastuivat lähinnä prostituutio- ja vankilapiirit.

Monissa intellektuaalisissa piireissä vaikuttanut Hegelin filosofia, jonka mukaan ihmiskunta kehittyy historian kuluessa kohti parempaa, vaikutti myös osaltaan vallitseviin näkemyksiin seksuaalisesta vallankumouksesta. Kirkko nähdään edelleen vanhanaikaisena ja sitä vaaditaan mukautumaan parempana pidettyyn yhteiskunnan seksuaalimoraaliin.

Loppusanat

Ihmisen moraalinen kehitys ei mene eteenpäin historian mukana vaan riippuu ihmisten omista valinnoista. 1900-luvulla murhattiin enemmän ihmisiä kuin millään aiemmalla vuosisadalla. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että seksuaalinen vallankumous oli askel kohti parempaa.

Seksuaalinen vallankumous perustui liioteltuihin ja virheellisiin tieteellisiin, poliittisiin ja filosofisiin näkemyksiin. (Ehkäisyartikkelissani olen käsitellyt vielä Margaret Sangerin ja natsien yhteyttä ehkäisyn ja abortin läpilyömisessä.) Freud, Marx, Stalin, Hitler, Sanger, Reich, Mead, Kinsley, Hegel… Kannattaako yhteiskuntamme tietämättään näitä nimiä? Mistä saamme heitä kiittää?

Täytyy muistaa, että ns. vapaan seksin mukana tulevat myös petetyt puolisot, ns. avioliitosta vapautuksen mukana tulevat avioeroista kärsivät lapset, ns. naisten vapautuksen mukana tulevat tapetut syntymättömät lapset. Seksi on tarkoitettu elämää luovaksi voimaksi. Nyt siitä on tullut kuoleman kulttuurin tärkein väline. Aiommeko tehdä jotain?

Paastonajan katumus ja ekumeeninen kääntymys

maaliskuu 14, 2011

Paastonaika alkoi taas tuhkakeskiviikon liturgialla, jossa saimme jälleen kuulla kirkon kehotuksen katumukseen ja kääntymykseen. Itse asiassa kirkko toisti vain Jeesuksen (Mark. 1:15) sanat: “Kääntykää ja uskokaa evankeliumi.” Tämänpäiväisessä postauksessa haluaisin keskittyä evankeliumiin palaamisen ekumeenisiin implikaatioihin.

Ekumeeninen kääntymys

Katolilaisen on kohdattava se tosiasia, että katolinen kirkko teki noin puoli vuosisataa sitten täyskäännöksen suhteessaan ekumeniaan. Ainakin minua itseäni se kehottaa kääntymykseen. Riittää, kun vertaa esim. Trenton tai Vatikaanin I konsiilin dekreettejä Vatikaanin II konsiilin dekreetteihin (erit. Unitatis redintegratio) tai paavi Pius XI:n ensyklikaa Mortalium animos ja Johannes Paavali II:n ensyklikaa Ut unum sint.

Täyskäännös on totaalinen eikä se rajoitu käytäntöön vaan pitää sisällään myös dogmatiikan. Trenton konsiilin mukaan kukaan ei voi tulla vanhurskaaksi uskomatta Trenton vanhurskauttamisoppiin. Vatikaani I julistaa anateeman kaikille, jotka eivät hyväksy määritelmää paavin erehtymättömyydestä. Pius XI:n mukaan jokainen Kristuksen oma uskoo samalla uskolla Marian tahrattomuuden ja paavin erehtymättömyyden kuin Kolminaisuuden ja Inkarnaationkin. Hän tuomitsee ajatuksen dogmaattisen totuuden suhteellisuudesta aikaan.

Vatikaani II:n Unitatis redintegratio (UR) tekee sen, mihin Jeesus ja tuhkakeskiviikko kehottavat: kääntykää ja uskokaa evankeliumi. UR:n mukaan kaikki kristityt yhdessä toivovat, että “maailma kääntyisi evankeliumiin ja siten pelastuisi Jumalan kunniaksi”. UR ei vaadi katolisten dogmien horjumatonta uskomista vaan vapauttaa nykyään elävät, ei-katolisiin yhteisöihin syntyneet kristityt hajaannuksen syyllisyydestä:

“Kuitenkin nämä kristityt, tultuaan vanhurskautetuiksi uskosta kasteessa, tulevat liitetyiksi Kristuksen ruumiiseen. Siksi heillä on täysi oikeus kantaa kristityn kunnianimeä, ja syystä katolisen Kirkon lapset tunnustavat heidät veljiksi Herrassa.”

Siinä missä yhdenkin dogmin kieltäminen tai paavin alaisuuteen kuulumattomuus ennen Vatikaanin II konsiilia merkitsi armon elämän ja Pyhän Hengen menettämistä tai puutetta, Vatikaani II tunnustaa: “Sitä paitsi monia ja vieläpä tärkeitä niistä aineksista ja tekijöistä, jotka yhdessä antavat Kirkolle kasvun ja elämän, saattaa esiintyä myös katolisen Kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella, nimittäin kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja näkyviä aineksia.”

UR menee vielä pidemmälle: pyhät toimitukset ei-katolisissa yhteisöissä “pystyvät epäilemättä todella synnyttämään armon elämää… ja niitä on pidettävä välineinä, jotka avaavat pääsyn pelastuksen yhteyteen”. Jopa itse ei-katoliset yhteisöt “eivät suinkaan ole vailla painoa ja merkitystä pelastuksen salaisuudessa”, sillä “Henki ei näet ole kieltäytynyt käyttämästä niitä pelastuksen välineinä”.

Apologia ekumenian puolesta

Itse otan tämän paastonajan kehotuksen kääntymykseen vakavasti. Nimittäin tähän asti olen pitkälti ajatellut prekonsiliaarisesti ja antiekumeenisesti, Pius XI:n tavoin siteerannut raamatunkohtia, jotka tuomitsevat väärin opettavat ja uskovat ja samaistanut sitten apostolisen opin myöhäisiin katolisiin dogmiin ja apostolisen ajan harhaoppiset esim. protestantteihin.

Kirkko tajusi jo 1960-luvulla sen, minkä olen itse vasta alkanut tajuta hiljattain. “Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä.” (2. Kor. 4:5) Paavalia ei kiinnostanut, kuka evankeliumia julistaa ja mistä motiiveista, kunhan julistaa, sillä evankeliumi Kristuksesta pelastaa (Fil. 1:15-18, Room. 1:2,16, 1. Kor. 15:2).

Jokin aika sitten messussa luettu lukukappale sai minut ymmärtämään, kuinka ekumeeninen itse Jeesus on: Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin.” Mutta Jeesus vastasi: “Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. (Mark. 9:38-40)

Opetuslapsille, samoin kuin prekonsiliaariselle katolisuudelle, tärkeää ja jopa välttämätöntä on se, että kristitty “kuuluu meihin”. Jeesus asettuu tätä mentaliteettia vastaan ja sanoo, että hänen nimessään toimivat ovat puolellamme, vaikka eivät kuuluisikaan meihin. Kuinka kauniisti kirkko sisäistikään tämän sanoman Vatikaanin II konsiilissa. “Missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä.” (Matt. 18:20) Tähän ei tarvita dogmatiikkaa.

Jatkopohdintaa

Väärinkäsitysten välttämiseksi on ensin todettava, ettei yllä sanottu merkitse kaiken dogmaattisen totuuden relativisointia. On edelleen olemassa sellaista kuin harhaoppi (kuten Katekismus edelleen toteaa, ilmoitetun totuuden kieltäminen), vaikka onkin jo vaikeampaa tarkkaan kategorisoida joku harhaoppiseksi (mikä on varmastikin ihan hyvä, sillä Jumalalle tuomion on kuuluttava). Monet erityisen katoliset opit ovat yhä tärkeitä, ja niistä on syytä pitää kiinni, vaikkei ehkä enää niin herkästi anateemojen uhalla.

Toinen vaikea kysymys on kirkon suhde omaan erehtymättömyyteensä. Toisaalta Katekismus opettaa yhä ekumeenisten konsiilien ja paavien doktrinaalista erehtymättömyyttä, toisaalta käytännössä opetetaan myös päinvastaista kuin prekonsiliaarinen erehtymättömäksi oletettu kirkko-oppi ja dogmatiikka vaatisi. Tämän ratkomiseen tarvitaan ehkä Vatikaanin III kirkolliskokous.

Paavi Benedictus XVI uudessa kirjassaan Maailman valo pitää hyvänä sen pohtimista, mikä kristinuskossa on olennaista. Hän pitää mahdollisena sitä, että aikoinaan luovuttamattomina pidetyt asiat olisivat sittenkin toissijaisia ja aikasidonnaisia. Sillä välin, kun vielä pohdimme, paavi kehottaa palaamaan evankeliumiin.

Tässä on nykyisen paavimme suuruus: hän ei julista muuta kuin apostolit, hän palauttaa meidät 30-luvulle Paavalin julistamaan evankeliumiin Kristuksesta ja hänen välittämäänsä traditioon eukaristiasta, jossa Kristuksen uhri on läsnä ja saamme ikään kuin syödä evankeliumin. Paavi on siis loistavana esimerkkinä Jeesuksen, Paavalin, kirkon paastoliturgian ja Vatikaani II:n hengestä: kääntykää, palatkaa evankeliumiin.

Naistenpäivän ajatus

maaliskuu 8, 2011

Maanantaipostauksen sijasta tuleekin tiistaipostaus, osaksi siksi, että eilen unohdin, ja osaksi siksi, että joka tapauksessa aioin kirjoittaa naistenpäivään liittyvän ajatuksen. Idean sain Wanda Półtawskan kirjasta Eros et juventus, jonka luin äskettäin. Puolankielisen kirjan kirjoittaja oli paavi Johannes Paavali II:n läheinen ystävä.

Półtawska kirjoittaa laajasti avioliittoon valmistautumisesta. Erityisesti minuun kuitenkin kolahti ns. “biologinen argumentti” esiaviollisen puhtauden puolesta. Ennen kuin jaan sen kanssanne, kertoisin vielä, kuinka Półtawska selittää esiaviollisen puhtauden.

Esiaviollinen puhtaus

Kemiassa puhtaus merkitsee aineelle vieraiden elementtien poissaoloa, esim. puhdas vesi on sellaista, jossa on vain vettä, likainen vesi taas sisältää myös jotain muuta kuin vettä. Näin Półtawska ymmärtää myös puhtaan naisen: naisen olemukseen ei kuulu mies. Seksi ennen avioliittoa merkitsisi sekoittamista, epäpuhtautta.

Avioliitossa tilanne muuttuu radikaalisti, sillä avioliiton tarkoitus on nimenomaan persoonien yhdistäminen, kahdesta tulee yksi liha. Tällöin yhdyntä on mitä sopivin merkki uudesta liitosta ja yhteydestä.

Półtawska esittelee useita hyviä syitä esiaviollisen puhtauden puolesta, mm. psykologisia (naiset suostuvat ennenaikaiseen yhdyntään usein miestä miellyttääkseen, mutta kokevat sitten tunnetasolla pettymyksen)
ja teologisia (Jumalan tahto ja suunnitelma) syitä.

Biologinen argumentti

Eniten minuun vetosi kuitenkin biologinen argumentti. Yllätyksellisesti tämä tietyllä tavalla aivan itsestään selvä pointti oli minulle tässä kontekstissa aivan uusi. Mitä yksinkertaisin kysymys kuuluu siis seuraavasti: “Miksi naisella ylipäänsä on immenkalvo?”

Tämä yksinkertainen havainto muistuttaa siitä, että neitsyys on todella jotain enemmän kuin pelkkä aika ennen ensimmäistä yhdyntää. Eikä ensimmäinen yhdyntä ole pelkkä ensimmäinen yhdyntä, vaan se on ainutkertainen neitsyyden pois antaminen/lahjoittaminen (välttääksemme negatiivista “menettämistä”).

Suostumatta saivarteluihin siitä, että immenkalvohan voi puhjeta muullakin tavalla (ehkä voi, mutta onko tarkoitus?), voimme todeta, että naisen biologia kertoo paljon ensimmäisen yhdynnän merkityksestä. Tämä on toistamaton tapahtuma, joka painautuu naisen mieleen eikä sieltä koskaan (ilman dementiaa) häviä. Nainen antaa miehelle pääsyn itseensä ratkaisevalla tavalla, joka jättää jäljen koko loppuelämäksi.

Kaksi tietä - kysymys naisille

Kysymys kuuluu siis, puoltaako ihmisen luonto kirkon moraalia, jossa ensimmäinen yhdyntä on varattu aviomiehelle, jonka tarkoitus on pysyä naisen rinnalla koko loppuelämä, vai sekulaariyhteiskuntamme moraalia, jossa yhdynnällä ei ole mitään välttämätöntä linkkiä avioliiton ja uskollisuuden kanssa? Kummanlaista elämää varten meidät on luotu?

Tulkoot siis naiset naistenpäivänä tietoisiksi naiseutensa kauneudesta ja arvosta. Sitä ei puolusteta eikä edistetä feminismillä, joka vaatii naisille “vapautta” miehistä, avioliitosta, lapsista jne. Nainen löytää arvonsa ymmärtämällä olevansa “nai-nen”, se, joka on tarkoitettu nai-tavaksi, ei alistavaan suhteeseen vaan persoonien kommuunioon, avioliittoon, jossa mies ja nainen tekevät itsestään toinen toiselleen vilpittömän ja koko elämän kattavan lahjan.


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: