Arkisto kohteelle maaliskuu 2007

Tietovisa katolisesta uskosta

maaliskuu 29, 2007

Nyt voit testata tietosi katolisen kirkon opetuksesta. Jokaiseen kysymykseen annetusta neljästä vastausvaihtoehdosta vain yksi on oikein. Kysymykset käsittelevät vain kirkon virallisia opetuksia, joille kaikkien katolilaisten on oltava kuuliaisia pysyäkseen kirkon yhteydessä - yksikään kysymyksistä ei siis kuulu vapaan mielipiteen alueelle. Harkitse vastauksesi tarkasti - ja lykkyä tykö!

1. Totuus Jumalasta on…

a) Jumala on yksi jumalallinen persoona, joka esiintyy kolmessa roolissa: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä
b) On vain yksi Jumala: Isä. Jeesus on Jumalan Poika muttei Jumala, ja Pyhä Henki on Jumalan vaikuttava voima
c) Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki jumalallisia olentoja, jotka muodostavat yhden jumaluuden, koska he ovat yhtä tahdossa ja tarkoitusperässä
d) Jumala on yksi jumalallinen olento kolmessa eri persoonassa. Isä on Jumala, Poika on Jumala, ja Pyhä Henki on Jumala, mutta on vain yksi Jumala

2. Totuus Jeesuksesta Kristuksesta on…

a) Jeesus on ihminen, joka syntyi ihmeellisesti Jumalan voimasta ja jolle Jumala antoi erityisen tehtävän ja erityisiä voimia
b) Jeesuksessa on sekä inhimillinen että jumalallinen persoona
c) Jeesuksessa on yksi jumalallinen persoona kahdessa (inhimillisessä ja jumalallisessa) luonnossa
d) Jeesuksessa on yksi luonto – jumalallinen luonto, hänen ihmisyytensä on vain näennäinen

3. Neitseellinen syntymä tarkoittaa…

a) Neitsyt Maria sikisi Pyhästä Hengestä
b) Jeesus syntyi neitsyestä
c) Maria pysyi neitsyenä Jeesuksen synnyttämisen jälkeen
d) Neitsyt Maria syntyi neitsyestä

4. Perisynnitön (tahraton) sikiäminen tarkoittaa…

a) Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä Neitsyt Mariassa ilman perisyntiä
b) Neitsyt Maria sikisi ilman perisyntiä
c) Johannes Kastaja sikisi ilman perisyntiä
d) Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kristityt sikiävät ilman perisyntiä

5. Paavin erehtymättömyys tarkoittaa…

a) Se, mitä paavi mistä tahansa milloin tahansa opettaa, on aina totta
b) Jumala ei laske mitään paaville synniksi
c) Paavi ei voi tehdä virhettä määritellessään virallisesti uskoa tai moraalia koskevan opin kristittyjä sitovaksi Jumalan ilmoitukseen kuuluvaksi totuudeksi
d) Jumala varmistaa, että paavi opettaa aina erehtymättömästi uskon asioista

6. Messussa…

a) Leipä ja viini esittävät vertauskuvallisesti Jeesuksen ruumista ja verta
b) Leivässä ja viinissä Jeesuksen henki on läsnä erityisellä tavalla
c) Jeesuksen ruumis ja veri ovat todellisesti läsnä leivän ja viinin ohella
d) Leipä ja viini muuttuvat todellisesti Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi

7. Kiirastuli on…

a) sama asia kuin helvetti
b) paikka, johon menevät ikuisuudeksi ihmiset, jotka eivät ansaitse taivasta eivätkä helvettiä
c) ajallisen rangaistuksen ja lopullisen puhdistumisen tila, jonka jälkeen pääsee taivaaseen
d) luonnollisen onnellisuuden paikka, johon kastamattomana kuolleet lapset menevät

8. Kuolemansynti on…

a) synti, jota ei voi saada anteeksi
b) yksi seitsemästä määritellystä synnistä
c) murha, abortti tai muu kuolemaan johtava rikos
d) vakava tieten tahtoen Jumalan lakia vastaan tehty rikkomus

9. Pyhän kommuunion katolisessa messussa voi vastaanottaa…

a) armon tilassa oleva katolilainen
b) kuka tahansa katolilainen
c) armon tai synnin tilassa oleva katolilainen, kunhan hän on sydämessään katuvainen
d) kuka tahansa armon tilassa oleva kristitty

10. Ripin sakramentti…

a) on asetettu antamaan anteeksi kasteen jälkeen tehdyt kuolemansynnit
b) täytyy vastaanottaa ennen jokaista pyhää kommuuniota
c) on välttämätön vain silloin, kun jokin synti todella vaivaa omaatuntoa
d) on vapaaehtoinen katolinen toimitus, sillä synnit voi saada anteeksi muutenkin

11. Ane on…

a) mahdollisuus ostaa syntien anteeksianto vaihtoehtona ripin sakramentille
b) mahdollisuus ostaa ajallisen rangaistuksen poisto ripin sakramentin jälkeen
c) anteeksiannetusta synnistä jääneen ajallisen rangaistuksen poisto
d) jonkin hyvän teon ansaitsema osittainen synninpäästö

12. Keinotekoisen ehkäisyn käyttö on…

a) aina kielletty ja vakavasti synnillinen teko
b) sallittua silloin, kun aviopari ei voi vakavista syistä saada lasta
c) sallittua vain avioliiton ulkopuolisissa suhteissa
d) sallittua vain aviopareille, jotka hyvässä omassatunnossa päättävät käyttää ehkäisyä

13. Abortti on…

a) aina kielletty ja vakavasti synnillinen teko
b) sallittu, kun kyseessä on raiskaus
c) sallittu, kun äiti on liian nuori voidakseen huolehtia lapsesta
d) sallittu, jos voidaan todeta sikiön olevan kehitysvammainen

14. Homous…

a) on osa perisyntiä joillekin ihmisille
b) ei ole suuntauksena synti, mutta homoseksuaaliset aktit ovat vakavia syntejä
c) on synti, ja homo voi pelastua vain muuttumalla heteroksi
d) on luonnollista, eikä homoseksuaalisissa akteissa ole mitään syntistä

15. Esiaviollinen seksi…

a) on kuolemansynti, josta tulee ripittäytyä päästäkseen takaisin kirkon yhteyteen
b) on lievä synti, jonka voi saada anteeksi katumusrukouksella
c) ei ole synti, jos avopuolisot ovat menneet kihloihin
d) on vakava synti, joka ei kuitenkaan voi uhata kristityn pelastusta

16. Kasteessa…

a) kristitylle annetaan nimi
b) kristitty syntyy uudestaan, saa synnit anteeksi ja tulee kirkon jäseneksi
c) kristitty tulee kirkon jäseneksi, mutta hän ei saa syntejä anteeksi
d) kristitty saa Pyhän Hengen ja varmuuden ikuisesta pelastumisestaan

17. Pappi on…

a) sakramentaalisen vihkimyksen saanut kristitty mies
b) kuka tahansa, joka valitaan viettämään messua ja kuulemaan rippiä
c) piispojen yhdessä kirkon palvelukseen valitsema naimaton mies
d) sakramentaaleja toimittava naimaton mies

18. Katolisen kirkon ulkopuolella…

a) kukaan ei voi mennä pätevästi naimisiin
b) ei voi tehdä kuolemansyntiä
c) on muitakin yhtä oikeita ja tosia uskontoja
d) ei ole pelastusta

19. Messuun osallistuminen…

a) on normaaliolosuhteissa pakollista joka sunnuntai ja kirkon määritteleminä juhlapyhinä
b) on aina pakollista joka sunnuntai
c) on pakollista vähintään kerran vuodessa
d) on aina vapaaehtoista, mutta kannattavaa

20. Katolisen kirkon opetus perustuu…

a) Raamatun ja erehtymättömän paavin opetuksiin kunakin aikana
b) Jumalan sanaan, joka välittyy virheettömän Raamatun ja pyhän tradition avulla kirkolle, jonka opetusvirka on Jumalan sanan ainoa erehtymätön tulkitsija
c) Yksin Raamattuun, johon Pyhä Henki kirjoitti inspiroitujen ihmisten välityksellä kaiken pelastukselle tarpeellisen
d) Katolisen kirkon katekismukseen, jonka paavi ja piispat ovat yhdessä laatineet ainoaksi varmaksi uskon opettamisen lähdeteokseksi

Vastaukset: 1. d) 2. c) 3. b) 4. b) 5. c) 6. d) 7. c) 8. d) 9. a) 10. a) 11. c) 12. a) 13. a) 14. b) 15. a) 16. b) 17. a) 18. d) 19. a) 20. b)

Missä se on Raamatussa?

maaliskuu 28, 2007

Katolinen kirkko perustaa opetuksensa yhteen asiaan: Jumalan ilmoitukseen. Jumalan sana välittyy meille Raamatun ja tradition avulla. Kirkon opetusvirka on asetettu erehtymättömästi tulkitsemaan, säilyttämään ja opettamaan Raamatun ja tradition välittämät totuudet kaikille ihmisille. Monet kristityt kuitenkin hyväksyvät pelkän Raamatun Jumalan sanaksi eivätkä siksi hyväksy joitain katolisen kirkon opetuksia, joita heidän mielessään ei mainita Raamatussa. He jopa käyttävät Raamattua todistaakseen joitain oppeja vääräksi osoittamalla näennäisiä ristiriitoja Raamatun ja tradition välillä.

Tässä listassa ei ole tarkoitus käsitellä kyseisiä vastaväitteitä. Pikemminkin tämän kokoelman on tarkoitus osoittaa, että Jumalan sana ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa - että katoliset opit ovat raamatullisia oppeja. Jokaisen alla olevassa listassa mainitun katolisen opin alle on kerätty raamatunkohtia, jotka todistavat opin jumalallisesta alkuperästä.

Paavius

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja. Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari… (Matt. 10:1–2)

Jeesus katsoi häneen ja sanoi: “Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas” – se merkitsee: Kallio. (Joh. 1:42)

Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.” (Matt. 16:18–19)

“Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi.” (Luuk. 22:31–32)

Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: “Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?” “Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, “sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Ruoki minun karitsoitani.” Sitten hän kysyi toistamiseen: “Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” “Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, “sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Kaitse minun lampaitani.” Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: “Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä: “Olenko minä sinulle rakas?”, ja hän vastasi: “Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: “Ruoki minun lampaitani.” (Joh. 21:15–17)

Kun väittelyä oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan…Koko joukko vaikeni. (Ap.t. 15:7,12)

Opetusvirka

Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. (Matt. 18:18)

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20)

Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. (Luuk. 10:16)

Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. (Joh. 16:13)

Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhimpien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä…Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä…”…Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi…” (Ap.t. 15:2,6,28)

Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme — vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli — hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. (Gal. 1:8–9)

Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat kirkon välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan. (Ef. 3:10)

Jos joku ei alistu siihen, mitä olemme tässä kirjeessä sanoneet, antakaa hänelle opetus älkääkä olko hänen kanssaan tekemisissä. (2. Tess. 3:14)

Jos tuloni kuitenkin viivästyy, saat tästä tietää, miten on käyttäydyttävä Jumalan temppelissä, elävän Jumalan kirkossa, joka on totuuden pylväs ja perustus. (1. Tim. 3:15)

Näin sinun tulee puhua, kehottaa ja nuhdella kaikella arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua. (Tit. 2:15)

Raamattu ja traditio

Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. (1. Tess. 2:13)

Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille. (2. Tess. 2:15)

Pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut… (2. Tim. 1:13)

Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita. (2. Tim. 2:2)

Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. (2. Piet. 1:20–21)

Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. (2. Pet. 3:15–16)

Teot pelastuksessa

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. (Matt. 7:21)

Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. (Matt. 19:1)

He nousevat haudoistaan – hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. (Joh. 5:29)

Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. (Room. 2:6)

Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. (Gal. 5:19–21)

Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. (Hep. 10:26–27)

Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? (Jaak. 2:14)

Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? (Jaak. 2:20)

Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. (Jaak. 2:24)

Kaste

Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. (Matt. 3:16)

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. (Matt. 28:19)

“Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä… (Luuk. 18:16)

“Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.” (Joh. 3:5)

Pietari vastasi: “Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” (Ap.t. 2:38–39)

…hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. (Ap.t. 16:15)

He vastasivat: “Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.”… hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. (Ap.t. 16:31,33)

…anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. (Ap.t. 22:16)

Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. (Room. 6:3–6)

…teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä… (1. Kor. 6:11)

Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. (1. Kor. 12:13)

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. (Gal. 3:27)

Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi… (Kol. 2:11–13)

Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. (Tit. 3:5)

Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste…(1. Piet. 3:21)

Vahvistus

Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat Pyhän Hengen. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen. (Ap.t. 8:15–17)

Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa: hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen. (2. Kor. 1:21–22)

Eukaristia

Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää.” Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: “Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?” Jeesus sanoi heille: “Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.” (Joh. 6:51–58)

Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? (1. Kor. 10:16)

Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: “Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.” Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: “Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.” Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. (1. Kor. 11:23–29)

Rippi

Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: “Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” (Joh. 20:22–23)

Tunnustakaa siis syntinne toisillenne… (Jaak. 5:16)

Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. (2. Kor. 5:18)

Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1. Joh. 1:9)

Sairaiden voitelu

He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. (Mark. 6:13)

Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan… (Jaak. 5:14)

Avioliitto

Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. Jeesus sanoi heille: “Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on aviorikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.” (Mark. 10:6–12)

Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan vaan miehen, samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan vaimon. Älkää keskeyttäkö yhdyselämäänne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta voitte keskittyä rukoukseen; palatkaa sitten taas yhteen…Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra: vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa. Samoin ei mies saa erota vaimostaan. (1. Kor. 7: 3–5,10–11)

Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. “Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. (Ef. 5:25–33)

Neitsyt Marian ja pyhien kunnioittaminen ja esirukoukset

…ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut: ‘Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. (Matt. 22:31–32)

Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi…Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa…Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. (Luuk. 1:28,30,35)

Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: “Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!” (Luuk. 1:41–45)

Silloin Maria sanoi:
– Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,
minun henkeni riemuitsee Jumalasta,
Vapahtajastani,
sillä hän on luonut katseensa vähäiseen
palvelijaansa.
Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua
autuaaksi… (Luuk. 1:46–48)

…jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. (1. Kor. 12:26)

Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi… (Hep. 12:1)

Vanhimmilla oli kaikilla harppu ja kultamalja täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. (Ilm. 5:8)

Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki: nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana…Nainen synnytti lapsensa, pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. (Ilm. 12:1,2,5)

Kiirastuli

…aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. (1. Kor. 3:13–15)

Mark. 8:22-25

maaliskuu 24, 2007

He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. 23 Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi: “Näetkö mitään?” 24 Mies avasi silmänsä ja sanoi: “Minä näen ihmisiä — näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät.” 25 Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. (Mark. 8:22-25)

Satuin joitain päiviä sitten lukemaan edellä siteeratun kohdan. Jos Markus todella keksi tarinan Jeesuksesta ja halusi esittää hänet Jumalan Poikana joka pystyi tekemään mahtavia ihmeitä, jotta ihmiset uskoisivat, olisiko hän kirjoittanut näin? Miksi Jeesuksen piti sylkäistä miehen silmiin? Miksei tämä superhahmo parantanut häntä kerralla, miksi ensimmäinen yritys ei parantanut häntä heti täydellisesti? Mikä on tämä juttu kävelevistä puista? Mielestäni tämä on yksi esimerkki useista evankeliuminkohdista, jotka selittyvät vain sillä, että kirjoittajan tarkoitus oli merkitä muistiin se, mitä todellisessa historiassa todella tapahtui. Keksitty myytti olisi mitä todennäköisimmin kuulostanut kovin erilaiselta.

Jos asiaa ajatellaan teologisesti, Jeesuksen toiminta muistuttaa sakramentaalisuuden periaatteesta. Kokonainen artikkeli tästä on luettavissa täältä . Jeesuksen toimintatapa ennakoi materiaalisten sakramentaalisten merkkien todellista parantavaa voimaa. Toisaalta hänen esimerkkinsä on kaukana evankelisesta joskus jopa gnostilaismaisesta suhtautumisesta materiaan ja henkeen (uskonto on puhdasta hengen aluetta, kaikki materiaalinen haiskahtaa taikauskolta tai on itsessään pahaa).

Pyhäin yhteydestä

maaliskuu 24, 2007

Kuuntelin juuri katolisen (Patrick Madrid) ja protestanttisen (James White) apologeetin välisen väittelyn pyhäin yhteydestä, jonka voi ostaa mp3-tiedostona sekä katolisen että protestanttisen (halvempi) puolen Internet-sivuilta. Seuraavassa esitän muutaman hyvän minua valaisseen pointin Madridin esityksestä.

*Kirkko on Kristuksen ruumis (Room. 12, 1. Kor. 12, Ef. 1, Kol. 1), ja Kristuksella on vain yksi ruumis (ei ole niin, että hänellä on yksi ruumis taivaassa ja toinen maan päällä).

*Olemme Kristuksen ruumiissa “kukin toistemme jäseniä” (Room. 12:5).

*Kuolema ei erota meitä Kristuksesta (Room. 8:35,38), kuolema ei erota maanpäällisiä ja taivaassa olevia pyhiä, UT:n useat kehotukset esirukouksiin eivät yhtäkkiä lakkaa pätemästä kuoleman koittaessa (näin ei todeta missään Raamatussa).

*Jos näin ei olisi, Kristus ei todella olisi voittanut kuolemaa.

*Taivaan pyhät ovat “paljon haltijoita” (Matt. 25:23), ja yksi näistä monista asioista, jotka on uskottu pyhien haltuun, on meidän puolestamme rukoileminen.

*”Ei silmä voi sanoa kädelle: ‘Minä en tarvitse sinua’” (1. Kor. 12:21). Kristitty, joka kieltää taivaan pyhien esirukoukset, rikkoo tätä käskyä ja väittää, ettei tarvitse heidän apuaan.

*Ensimmäiset kristityt ymmärsivät, että pyhien rukoileminen ei ole epäjumalanpalvelusta. Sub tuum praesidium (Sinun turviisi pakenemme…) - rukous tunnetaan jo 200-luvulta Egyptistä. Athanasius, Augustinus ja Krysostomos kirjoittivat asiasta.

*Elviran kirkolliskokous, joka kielsi pyhien kuvien maalaamisen seinille, oli paikallinen tuohon aikaan suuresti pakanallisessa Espanjassa pidetty kirkolliskokous, mikä selittää päätöksen.

Whiten pääargumentti oli latrian ja dulian erottelun epäraamatullisuus. Hän siteerasi esimerkkejä siitä, että Jumala ei sallinut duliaa epäjumalille. Mielestäni tämä ei ole kovinkaan vakuuttava argumentti, sillä epäjumalat ovat aivan eri asia kuin uuden liiton pyhät.
White oli oikeassa - ydinkysymys on tämä: pitäisikö meidän luottaa asiassa “yksin Raamattuun” (tässä tapauksessa Whiten tulkintaan siitä) vai kirkkoon eli siihen, miten kristityt ovat historiallisesti päätyneet asian ymmärtämään?

Pelastuksen menettäminen Raamatussa

maaliskuu 24, 2007

Keskeisimpiä kysymyksiä katolis-protestanttisessa pelastuskeskustelussa on pelastuksen menettämisen mahdollisuus. Monien protestanttien mukaan Jeesuksen ristinuhri olisi riittämätön tai epätäydellinen, jos uskovat voisivat menettää pelastuksensa. Heidän mukaansa “yksin armosta” merkitsee sitä, että Jumalan armo pelastaa ihmisen ilman minkäänlaista yhteistyötä ihmisen taholta - ihminen ei voi teoillaan vaikuttaa pelastukseensa millään tavoin. Tämän reformaattori Calvinista lähtöisin olevan opin mukaan todellinen uudestisyntynyt uskova ei voi koskaan lopullisesti luopua uskosta eikä joutua kadotukseen. Tässä listaamme osan valtavasta raamatullisesta todistusaineistosta tätä vaarallista harhaoppia vastaan. Seuraavassa 30 esimerkkiä lähes jokaisesta UT:n kirjasta ja kirjeestä.

Jokaisen olisi hyvä painaa mieleensä vähintään muutamia näistä rakentavia keskusteluja varten.

“Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.” (Matt. 24:9-12)

“Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta, ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat.” (Luuk. 8:13)

“Kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan? Autuas se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä! Totisesti: hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. “Palvelija saattaa kuitenkin ajatella: ‘Isäntä ei tule vielä pitkään aikaan!’ Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi, ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset.” (Luuk. 12:42-46)

“Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.” (Luuk. 15:24)

“Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää…Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.” (Joh. 15:1-2,6)

“Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa.” (Ap.t. 20:29-30)

“Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan pois.” (Room. 11:21-22)

“Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.” (1. Kor. 9:27)

“Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä…Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu.” (1. Kor. 10:1-6,12)

“Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi.” (1. Kor. 15:1-2)

“Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!” (2. Kor. 6:1)

“Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle.” (Gal. 5:4)

“Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän.” (Gal. 6:7-8)

“Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia.” (Ef. 5:5-6)

“En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä.” (Fil. 3:12-13)

“…asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet…” (Kol. 1:22-23)

“Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta…Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä.” (1. Tess. 4:6,8)

“Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia.” (1. Tim. 4:1)

“Jotkut näet ovat jo kääntyneet seuraamaan Saatanaa.” (1. Tim. 5:15)

“Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät.” (2. Tim. 2:12)

“Demas on tähän maailmaan mieltyneenä jättänyt minut ja lähtenyt Tessalonikaan.” (2. Tim. 4:10)

“Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan…Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti?” (Hepr. 2:1,3)

“Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia mutta luopuneet uskostaan.” (Hepr. 6:4-6)

“Jos me näet teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan; siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä!” (Hepr. 10:26-29)

“Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet.” (Hepr. 12:14-15)

“Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä: joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit.” (Jaak. 5:19-20)

“He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen.” (2. Piet. 2:1)

“Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet.” (2. Piet. 2:20-21)

“Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika.” (2. Joh. 8-9)

“Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu.” (Ilm. 22:19)

Pääsiäisuhri

maaliskuu 24, 2007

Pääsiäisen lähestyessä on syytä syventyä pääsiäisen historiaan ja merkitykseen. Tässä artikkelissa esitetty teologinen ajatus neljästä maljasta on peräisin amerikkalaiselta katoliselta teologilta Scott Hahnilta (ks. kirja A Father Who Keeps His Promises).

Pääsiäinen juutalaisten juhlana

Pääsiäinen sai alkunsa yli 3000 vuotta sitten, kun Israelin kansa oli joutunut Egyptiin orjuuteen. Kovasydäminen farao ei päästänyt juutalaisia sorrosta ennen kuin Israelin Jumala oli todistanut olevansa tosi Jumala antamalla monien vitsausten kohdata epäjumalia palvoneita egyptiläisiä. 2. Mooseksen kirja kertoo, kuinka Jumala ilmoitti Israelille viimeisestä ja ratkaisevasta vitsauksesta.

Herra sanoi Moosekselle: “Vielä yhden vitsauksen minä annan kohdata faraota ja egyptiläisiä. Sen jälkeen hän päästää teidät lähtemään, ja kun hän teidät päästää, hän ajamalla ajaa teidät täältä pois… ottakoon kukin perheenpää karitsan… Eläimen tulee olla virheetön… jokainen Israelin yhteisöön kuuluva teurastakoon karitsansa iltahämärissä. Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä ovenpieliin ja ovenkamanaan niissä taloissa, joissa karitsaa syödään… Syökää liha sinä yönä… Älkää jättäkö siitä mitään jäljelle… Sinä yönä minä kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen… Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia. Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne… Tästä päivästä tulkoon teille muistopäivä… Syökää seitsemän päivän aikana happamatonta leipää… Huolehtikaa aina tämän happamattoman leivän juhlan viettämisestä, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän kootut joukkonne pois Egyptistä.” (2. Moos. 11:1;12:3,5–8,10,12–15,17)

Säädökset karitsan uhraamisesta ja happamattomasta leivästä saattavat tuntua nykyihmisen korvaan oudolta, mutta näillä rituaaleilla on tarkoituksensa. Happamaton leipä muistutti israelilaisia siitä, että he lähtivät Egyptistä kiireessä: ”Egyptiläiset kiirehtivät israelilaisia lähtemään heti pois maasta, sillä he ajattelivat: ’Muuten me kuolemme kaikki.’ Niinpä israelilaiset ottivat vielä hapantumattoman taikinan mukaansa…Egyptistä tuomastaan taikinasta he leipoivat litteitä happamattomia leipiä, sillä heidät oli ajettu pois Egyptistä ennen kuin taikina oli ehtinyt hapata…” (2. Moos. 12:33,34,39)

Eläinten uhraaminen oli puolestaan hyvin olennainen osa juutalaisten uskontoa Egyptin orjuuden aikana. Jo Aadamin poika Abel oli uhrannut Herralle karitsoja (1. Moos. 4:34). Karitsojen lisäksi muinaiset israelilaiset uhrasivat Jumalalle useita eri eläimiä sekä ruoka- ja juomauhreja. Salemin pappi Melkisedek toi Herralle leipää ja viiniä (1. Moos. 14:18), Abraham oli valmis uhraamaan jopa ainoan poikansa (22:9–11).

Uhreilla oli israelilaisille useampia tarkoituksia. Ne olivat osoitus Jumalan herruudesta – ”Herran on maa ja kaikki mitä siinä on” (Ps. 24:1), ne osoittivat kiitollisuutta Jumalalle – ”Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt?” (Ps. 116:12), ne sinetöivät joskus liiton (1. Moos. 21:27), ja niitä tarjottiin syntien sovitukseksi. Israelilaiset ymmärsivät, että synnin palkka on kuolema (1. Moos. 2:17;Room. 6:23), ja siksi he uhrasivat eläimen itsensä sijasta. Jumala tunnusti tämän käytännön, kuten pääsiäisuhri osoittaa. Jumala käski israelilaisia teurastamaan karitsan, jotta perheen esikoisen henki säästyisi. Karitsa kuoli siis esikoisen puolesta.

Juutalainen pääsiäisen saa täyttymyksensä Jeesuksen viimeisenä pääsiäisenä

Kristillisen pääsiäisen tapahtumat ymmärretään nykyään usein hyvin vaillinaisesti osittain siksi, että juutalaisen pääsiäisen taustaa ei tunneta hyvin. Monesti kiirastorstai esitetään pelkkänä viimeisenä ateriana, pitkäperjantai pelkkänä Jeesuksen kuolemana ja pääsiäissunnuntai pelkkänä tyhjän haudan löytämisenä. Uuden Testamentin kirjoittajat ymmärsivät kuitenkin kyseiset tapahtumat paljon syvemmin, koska heille juutalaisuus oli läheistä ja todellista. Näiden historiallisten tekstien tarkempi tutkiskelu avaa lukemattomia uusia ikkunoita pääsiäisen merkityksen ymmärtämiseen.

Evankelista Markus johdattaa meidät kiirastorstain tapahtumiin: ”Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas…he valmistivat pääsiäisaterian.” (Mark. 14:12,16) Jeesuksen aikaan mennessä juutalainen pääsiäisateria oli vakiintunut neljästä osasta koostuvaksi. Tiivistetysti – ensimmäisessä osassa lausuttiin juhlallinen siunaus, juotiin ensimmäinen viinimalja ja syötiin yrttejä, toisessa käytiin läpi pääsiäiskertomus ja juotiin toinen viinimalja, kolmannessa syötiin pääateria eli karitsa ja happamatonta leipää sekä juotiin kolmas malja, neljännessä laulettiin suuri Hallel (psalmeja) ja juotiin neljäs malja.

Markus jatkaa kertomustaan Jeesuksen viimeisestä pääsiäisateriasta: ”Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ’Ottakaa, tämä on minun ruumiini.’ Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi: ’Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.’ Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.” (Mark. 14:22–26)

”Aterian aikana” tarkoittaa pääsiäisaterian kolmatta osaa, sillä silloin syötiin pääateria, silloin Jeesus saattoi murtaa happamatonta leipää, ja juuri sen jälkeen seurasi ”kiitosvirren” eli Hallelin laulaminen, jota puolestaan seurasi neljäs malja. Kolmas malja, jonka Jeesus sanoi olevan hänen verensä, symboloi juutalaisille pääsiäiskaritsan verta. Jeesus julistautuu siis itse pääsiäiskaritsaksi ja täyttää tarkoituksella Johannes Kastajan sanat: “Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29)

Seuraavaksi tapahtuu kuitenkin jotain outoa. Jeesus lupaa olla juomatta enää viiniä, vaikka pääsiäisaterian neljäs malja oli vielä jäljellä. Itse asiassa Markus kertookin Jeesuksen ja opetuslasten lähteneen Öljymäelle laulettuaan kiitosvirren – eli juuri ennen neljännen maljan juomista! Miksi Jeesus jätti tärkeimmän ateriansa kesken? Markus antaa meille vihjeen vastauksen löytämiseksi, kun hän kertoo Jeesuksen rukouksesta Getsemanessa, jonne hän saapui Öljymäeltä.

Jeesus sanoi: “Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.” (Mark. 14:36) Mistä maljasta Jeesus puhuu? Jeesuksella on selvästi mielessään hänen tuleva kuolemansa (Mark. 14:34), mutta pääsiäiskontekstista päätellen ei ole epätodennäköistä, että tämä malja liittyy Jeesuksen juomatta jättäneeseen neljänteen viinimaljaan. Samaan sarjaan kuuluu Markuksen huomautus juuri ennen kuin hän kirjoittaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta: ”He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei ottanut sitä vastaan.” (Mark. 15:23)

Jeesus oli luvannut olla juomatta viiniä ennen kuin hän joisi sitä uudelleen Jumalan valtakunnassa, ja hän pysyi lupauksessaan. Mutta milloin Jeesus olisi Jumalan valtakunnan kirkkaudessa? Onko Jeesus parhaillaan nauttimassa uutta viiniä taivaassa, vai mistä on kyse? Johanneksen evankeliumi saattaa meidät ymmärtämään Jeesuksen kunnian ja kirkkauden ironisella tavalla.

Ensiksi Jeesus puhuu kuninkuudestaan ollessaan heikoimmillaan ja haavoittuvaisimmillaan – seisoessaan Pilatuksen edessä (Joh. 18:33–37). Toiseksi hän puhuu kuolemastaan kirkastumisensa hetkenä: ”Jeesus sanoi heille: ’Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.’ Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.” (Joh. 12:23–24,32–33) Jeesus korotettiin maasta ristillä, ja hänet kirkastettiin, kun hän kuoli. Jumalan valtakunnan tulohetki oli sama kuin Jeesuksen kuolinhetki (vrt. Luuk. 23:42–43).

Johanneksen kertomus Jeesuksen kuolinhetkestä loksauttaa palaset kohdalleen: ”Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: ’Minun on jano.’ Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo’on päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: ’Se on täytetty.’ Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.” (Joh. 19:28–30)

Jeesuksen sanojen ajatellaan usein tarkoittaneen lunastustyön täyttymistä, mutta Raamattu opettaa, että Jeesuksen piti vielä nousta kuolleista vanhurskauttamisemme tähden (Room. 4:25). Evankeliumit antavat pikemminkin ymmärtää, että Jeesus täytti lopullisesti juutalaisen pääsiäisaterian juomalla neljännen maljan ristillä ja antamalla itsensä lopulliseksi pääsiäiskaritsaksi kaikkien ihmisten syntien puolesta.

Pääsiäisenä uhratulta karitsalta ei saanut rikkoa luita (2. Moos. 12:46), samoin pääsiäisenä kuolleelta Jeesukseltakaan ei rikottu ristillä luita (Joh. 19:33,36). Pääsiäiskaritsan veri piti sivellä ovenpieliin iisoppikimpulla (2. Moos. 12:22), Jeesukselle tarjottiin viiniä iisoppiruo’olla (Joh. 19:29). Pääsiäislampaamme Kristus on teurastettu.

Kristus täytti uhrillaan myös muita Vanhan testamentin esikuvia. Melkisedek oli Salemin pappi, joka toi leipää ja viiniä – Salemista tuli myöhemmin Jerusalem, ja juuri siellä Jeesus, ikuinen pappi (Hep. 7:17), asetti eukaristisen leivän ja viinin uhrin. Samalla seudulla Abrahamin poika Iisak oli itse kantanut uhrauspaikalle polttouhripuut, jolla hänet uhrattaisiin. Samoin Abrahamin jälkeläinen, Jumalan Poika Jeesus kantoi kuolinpaikalleen oman ristinpuunsa. Uuden testamentin ensimmäinen lause tunnistaakin tämän yhteyden kutsumalla Jeesusta Abrahamin pojaksi (Matt. 1:1).

Jeesuksen eukaristian (ehtoollisen) asetussanat muistuttavat myös muinaisista ruoka- ja juomauhreista, mutta tärkeintä oli pääsiäisuhrin täyttyminen, joka siis alkoi kiirastorstaina eukaristian asetuksesta ja päättyi pitkäperjantaina ristillä. Toisin sanoen kiirastorstain ja pitkäperjantain uhri on sama, molemmissa uhrataan Kristuksen ruumis ja veri ja molemmissa uhraava pappi on itse Kristus.

Eukaristisessa uhrissa on täydellisyydessään läsnä kaikki juutalaisen uhrin elementit. Siinä maan ja ihmisten työn hedelmä (leipä ja viini) tarjotaan Jumalalle kiitokseksi (kr. eucharistia=kiitosanto) ja samalla sovitetaan kaikki maailman synnit ja uudistetaan uusi ja ikuinen liitto. Paavali ja kristityt ymmärsivät ja uskoivat eukaristian todellisuuden alusta asti: ”Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen?” (1. Kor. 10:16)

Käytännön vaikutukset

Eukaristian todellisuus muuttaa kaiken. Eukaristiassa lihaksi tullut Jumala antaa meille ihmisparoille oman ruumiinsa, verensä, elämänsä! Hän tietää, että synnin palkka on kuolema, ja että ihminen on syntisenä kuoleman oma. Mutta hänen rakkautensa on niin suuri, että hän tarjoutuu uhraamaan itsensä syntisten puolesta ja liittämään heidät hänen ruumiiseensa, jotta he alkaisivat elää uutta elämää. ”Puhdistakaa siis talonne hapantaikinasta, niin että teistä tulee uusi taikina. Happamattomiahan te olettekin, sillä meidän pääsiäislampaamme, Kristus, on jo teurastettu. Meidän on siis aika viettää juhlaa, ei vanhan pahuuden ja kelvottomuuden hapattamina, vaan happamattomina, vilpittömyydessä ja totuudessa.” (1. Kor. 5:7–8)

Juutalaiset esikoiset pelastuivat, kun he olivat teurastaneet karitsan, sivelleet sen veren ovenpieliin ja syöneet sen. Jumala on nyt tarjonnut saman lahjan meille, me vain pelastumme suuremmasta, ikuisesta kuolemasta, ja saamme kunniakkaamman, ikuisen elämän, jos otamme vastaan Jumalan tarjouksen. Pääsiäiskaritsamme on jo teurastettu, hänen verensä on jo vuodatettu, nyt meidän on enää syötävä karitsamme. Israelin pääsiäisuhrissa pelkkä teurastaminen ei riittänyt, karitsa piti myös syödä.

Samoin Jeesus sanoo meille: ”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä…” (Joh. 6:53–54) Jumala on tehnyt osuutensa, nyt hän kysyy suostumustamme. Hän ei pakota vastoin tahtoamme, vaan kunnioittaa vapauttamme ja antaa meidän valita!

Paavali kuvaa vaikuttavalla tavalla Kristuksen tarjouksen vastaanottamisen seurauksia: ”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän.” (2. Kor. 5:17, Room. 6:5) Pääsiäinen on siis suurin hyvä uutinen, joka voittaa kaikki maailman huonot uutiset: olemme jo kuolleet! ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20) Tästä uudesta elämästä Jeesus puhui sanoessaan: ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.” (Joh. 10:10)

Ihminen ei tiedä, miten hän voisi kiittää Jumalaa riittävästi tästä ymmärryksen ylittävästä lahjasta. Kuten Ps. 116:12 sanoo: ”Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt?” Seuraava jae kuitenkin osoittaa, että Jumala tiesi oikean vastauksen alusta asti: ”Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa, pelastajaani.” (Ps. 116:13) Kristuksen veren uhrimalja kohoaa päivittäin jokaisessa katolisessa kirkossa. Kirkon ovet ovat auki kaikille, sillä jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja tarkoitettu ikuiseen yhteyteen Jumalan kanssa, jokainen ihminen oli Kristuksen mielessä, kun hän otti kannettavakseen syntiemme taakan, ja jokaista varten Kristus on jäänyt eukaristiaan.

Kristus on taivaallisessa kunniassa ja kirkkaudessa ikuisena pappina ja ikuisena teurasuhrina meidän puolestamme (Hep. 7:24, Ilm. 5:6), ja hän kutsuu meitä liittymään hänen seuraansa ikuiseen iloon ja asumaan uudessa taivaallisessa Jerusalemissa: ”Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.” (Ilm. 21:2) Morsian tarkoittaa Kristuksen kirkkoa, jonka puolesta hän antoi ruumiinsa (vrt. Ef. 5:25–33).

Kirkkona me olemme Kristuksen morsian, ja meistä ja Kristuksesta tulee yhtä lihaa, kun hän pyhässä eukaristiassa yhdistää meidät ruumiiseensa. Pyhässä messussa saamme maistaa taivasta, sillä eukaristia on kirkon ja karitsan hääateria, ja taivaan ilo on Kristuksen ja kirkon hääiloa: ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme… Nyt on tullut Karitsan häiden aika… Hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellavapuku.” (Ilm. 19:7–8) Jokainen meistä on kutsuttu eukaristiseen pöytään, jokainen on kutsuttu taivaalliseen iloon: ”Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle… Henki ja morsian sanovat: ’Tule!’” (Ilm. 19:9,22:17)

Onko teoilla sijaa vanhurskauttamisessa? Katolis-luterilainen väittely

maaliskuu 24, 2007

Tämä väittely käytiin Hyviä uutisia- apostolaatin perustajan (nimimerkki fineca) ja Luther-säätiön edustajan (nimimerkki Kyttyrä) välillä http://www.uskojarukous.net - foorumilla joulukuussa 2006. Molemmilla on avauspuheenvuoro, 3 vastauspuheenvuoroa sekä loppupuheenvuoro. Fineca aloittaa ja puolustaa katolista näkemystä, jonka Trenton kirkolliskokous kaanoneissaan esittää.

fineca: Puheenvuoro 1.

+Laudetur Iesus Christus

Väittelymme aiheena on “Onko teoilla sijaa vanhurskauttamisessa?”, ja puolustan katolista eli kysymykseen myönteisesti vastaavaa kantaa. Vastapuoleni on pyytänyt minua puolustamaan Trenton kirkolliskokouksen kaanoneita raamatullisin argumentein, ja se onkin alkupuheenvuoroni päämäärä.

Kysymyksessä olevat Trenton kirkolliskokouksen kaanonit ovat seuraavat:

“Jos joku sanoo jumalattoman tulevan vanhurskautetuksi pelkästään uskosta, niin että hän sillä tarkoittaa sitä, ettei vanhurskauttamisen armon saamiseen tarvita uskon lisäksi mitään muuta yhteistyötä ihmisen taholta ja ettei ihmisen tahtomisensa tasolla miltään osalta tarvitse valmistautua ja asettautua armon vastaanottamiseen: hän olkoon kirottu”. (Kaanon 9)

“Jos joku sanoo ihmisen tulevan vanhurskautetuksi joko niin, että hänen hyväkseen pelkästään luetaan Kristuksen vanhurskaus tai niin, että hänelle pelkästään annetaan synnit anteeksi ilman sitä armoa ja rakkautta, jonka Pyhä Henki heidän sydämiinsä vuodattaa ja joka niissä pysyy, tai sitten, että ihmiset vanhurskauttava armo on pelkkä Jumalan suosiollisuus: hän olkoon kirottu.” (Kaanon 11)

Vastapuoleni mukaan nämä pyhän kirkolliskokouksen lausunnot ovat “pahimman laatuisia harhoja”. Näin hän totesi aiemmassa keskustelussa ja jatkoi, että hän ei “osaa nähdä miten esim. fineca selviytyisi tuosta haasteesta, jonka nuo kaksi ylläsiteeraamaani Trenton kirkolliskokouksen päätöstä hänelle asettavat. Millaisen apologian hän loisi puolustellakseen niitä uskottavasti?” Ydinkysymyksen hän asetteli seuraavasti: “Miksi hän, joka edustaa luterilaista oppia, ‘yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden’ pitää kirota? Perustele Raamatulla!”

Perustellakseni Trenton kaanonien raamatullisuuden minun on ensin osoitettava, että on raamatullista kirota väärän vanhurskauttamisopin levittäjät. Toiseksi on todistettava, että Raamattu todella opettaa katolista eikä luterilaista vanhurskauttamisnäkemystä. Näistä kahdesta premissistä seuraa johtopäätös, että luterilaisen vanhurskauttamisopin levittäjien kiroaminen on raamatullista.

Ensimmäinen premissi: On raamatullista kirota väärän vanhurskauttamisopin julistajat.

Raamatullinen perustelu: “Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme — vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli — hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.” (Gal. 1:7-9)

Paavali tekee tässä hyvin selväksi, että kuka tahansa, joka levittää apostolisesta evankeliumista poikkeavaa evankeliumia, saa apostolisen kirouksen päälleen, olkoon se sitten enkeli, minä itse, Luther, Calvin tai kuka tahansa. Trento kuulostaa siis aivan Raamatulta, toisin kuin protestanttisuus, joka ei pidä itseään erehtymättömänä uskon totuuden opettajana Paavalin ja katolisen kirkon tavoin.

Joku saattaa vastustaa, että Paavalin kirous liittyi evankeliumiin eikä vanhurskauttamiseen, mutta olemme vastapuoleni kanssa samaa mieltä siitä, että “evankeliumi merkitsee olennaisesti juuri vanhurskauttamista, ja vanhurskauttaminen tarjoaa näin ratkaisevan arviointiperusteen sille, ovatko kirkon opetukset ja rakenteet evankeliumin mukaisia” (sitaatti vastapuoleni Internet-sivustolta: http://www.netikka.net/demarcation/vanhurskaus.htm).

Toinen premissi: Raamattu tukee Trenton lausuntoja vanhurskauttamisesta.

Kaanon 9: Ihminen ei tule vanhurskaaksi pelkästään uskosta ilman mitään muuta yhteistyötä ihmisen taholta. Vastapuoleni kirjoittaa kotisivuillaan: “Vanhurskauttaminen on syntien anteeksiantamista Kristuksen tähden” Raamattu kuitenkin antaa muitakin kriteerejä syntien anteeksiantamiseksi kuin uskon: “Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” (Ap.t. 2:38)

Alkukielen kielioppi kertoo, että tässä kaksi tekijää (kääntymys ja kaste) aiheuttavat yhteisen seurauksen (syntien anteeksi antaminen). Pietari ei sanonut: “Uskokaa vain”, vaan: “Kääntykää ja ottakaa vastaan kaste”. Koska kääntyminen ja kastautuminen ovat tekoja, on teoilla ilmiselvästi sijaa syntien anteeksi antamisessa.

Itse asiassa myös usko on teko:”Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?” Jeesus vastasi: “Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.” (Joh. 6:28) Tässä tulee vastaan tärkeä seikka, nimittäin se, että vanhurskauttavat teot eivät ole ihmisen omista voimistaan Jumalan armosta erillään tekemiä tekoja, vaan ensisijaisesti Jumalan armon vaikuttamia tekoja, jotka toki vaativat ihmisen tahdon yhteistyön. Siispä esimerkiksi usko, katumus ja kaste ovat tekoja, joilla on sijaa vanhurskauttamisessa.

Kaanon 11: Vanhurskauden armo ei ole pelkkä Jumalan suosiollisuus, vaan myös ihmisen sydämeen vuodatettu Pyhän Hengen rakkaus. Vanhurskaus ei ole vain Kristuksen vanhurskauden meidän osaksemme lukemista, vaan meidän todellista vanhurskaiksi tulemista.
Raamatullinen perustelu: “Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen” (Room. 5:5). Paavali opettaa kuten Trento, että Jumalan elämä tulee todella sisimpäämme Pyhän Hengen kautta.

Jumala ei vain teeskentele Kristuksen tähden, että meissä ei ole syntiä (hän ei vain peitä sontaa lumella, kuten kuuluisa vertaus sen esittää), vaan hän todella poistaa synnin sisimmästämme tulemalla itse tilalle. Tämä käy ilmi Raamatun käyttämistä sanoista vanhurskauttamisen ja syntien anteeksiannon yhteydessä: “pyyhkiä pois” (Ap.t. 3:19, Ps. 51:3, Jes. 43:25), “pestä puhtaaksi” (Ps. 51:4, 1. Kor. 6:11), “ottaa pois” (Joh. 1:29), “pestä pois” (Ap.t. 22:16), “puhdistaa” (Hes. 36:25, 1. Joh. 1:7).

Armo ei ole pelkästään Jumalan subjektiivinen ominaisuus (suosiollisuus), vaan hänen objektiivinen elämänsä, josta tulemme osallisiksi ja jossa voimme kasvaa. Raamatussa armo esiintyy myös tässä erityisen katolisessa merkityksessä: “Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo” (2. Piet. 1:2), “sydän saa vahvistusta armosta” (Hepr. 13:9), “vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa” (Jaak. 4:6), “jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme” (Hepr. 4:16).

Johtopäätös

Raamattu osoittaa, että syntien anteeksi antamiseksi eli vanhurskauttamiseksi tarvitaan muutakin kuin pelkkää uskoa ja opettaa, että Jumalan rakkaus todella vuodatetaan sydämiimme ja että synti todella pyyhitään pois. Raamattu kiroaa myös ne, jotka levittävät väärää vanhurskauttamisoppia. Siispä kasassa on uskottava raamatullinen apologia sen puolesta, että Trenton kirkolliskokous on raamatullinen ja että se on oikeassa.

+Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Kyttyrä: Puheenvuoro 1.

Lähden omassa luterilaisen vanhurskauttamisopin apologiassa liikkeelle luterilaisen po. opin shibboletista, ”vanhurskaus on yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden.” Näin ollen on tekojen vaatiminen uskon lisäksi tai sen ohella suljettava pois vanhurskauttamisen artiklasta. Näin sen vuoksi, että Raamattu kautta linjan tukee tätä käsitystä. Room. 3. 20-24.

20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22. se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Näemme siis Raamatun asettavan uskon suorastaan tekojen vastakohdaksi. Tämä seikka, että vanhurskautus tapahtuu uskosta, ilman lain tekoja, on luterilaisen opin pääuskonkohta, jonka perusteella kirkko joko seisoo tai kaatuu. Jos vanhurskauttamisen artiklaan sekoitetaan tekoja, kielletään samalla armon yleisyys Gratia universalis ja rajataan armo käsittämään vain niitä, jotka ovat antropologisista (ihmislähtöisistä) edellytyksistä käsin joko valmistautuneet armon vastaanottamiseen tai ovat siihen luontaisesti soveliaampia kuin toiset. Raamattu pitää kuitenkin kiinni opista armon yleisyydestä ja sulkee siten teot vanhurskautuksen ulkopuolelle.

19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 2. Kor. 5:19.

29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: “Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Joh. 1:29.

Kaikki ihmiset ovat siis tulleet sovitetuiksi yksin Kristuksen teossa. Jos tämän teon oheen yritetään sijoittaa perusteeksi jotain, joka on meitä itseämme, meissä tai nousee meistä itsestämme, kielletään armon yleisyys. Armon yleisyyden kieltäminen taas johtaa puolestaan subjektivismiin, jossa pelastusvarmuus saavutetaan (tosiasiassa ei saavuteta) nojautumalla kokemuksiin, omaan uskoon jne. On selvää, että näin menettelemällä johdutaan ainaiseen epävarmuuteen, ainaiseen itsetarkkailuun. Jos sen sijaan pysytään tiukasti Raamatun ilmoituksessa armon yleisyydestä, voidaan pelastuksesta olla varmoja objektiivisin kriteerein ja merkein, merkein joita ovat sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Jos oppi armon yleisyydestä turhennetaan ei jäljelle jää mitään varmaa, jonka perusteella ihminen voisi katsoa olevansa vanhurskas, otollinen Jumalalle. Evankeliumiltakin olisi ”siivet poikki”, sillä mikä olisi sellainen evankeliumi, joka koskisi vain harvoja ja valittuja, jota ei kuitenkaan voisi uskossa varmuudella omata omalle kohdalleen,vaan pelastus jäisi subjektiivisten arvelujen varaan?

Edelleen jos pelastuksen katsotaan olevan teoista syrjäytetään Kristus.

En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Gal. 2:21.

Tästä selviää, että Raamattu tukee vankasti luterilaista oppia vanhurskautuksesta asettamalla Kristuksen sen ainoaksi perusteeksi juuri kuten tuon luterilaisen shibboletin jälkimmäinen osa, ”yksin Kristuksen tähden” väittää. Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään:

7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1. Joh. 1:7.

Tämä Raamatun paikka ilmaisee kiteytetysti sen, ettei meitä puhdista synnistä kuin yksinomaan Jeesuksen Kristuksen veri. Ei ole siis mitään muuta uhria, kuin se mikä annettu on. Hebrealaiskirje ilmaisee asian seuraavasti:

5. Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: “Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6. polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7. Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala’.”
8. Kun hän ensin sanoo: “Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt”, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9. sanoo hän sitten: “Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi”. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Hebr. 10: 5-10.

Miten sitten olisi suhtauduttava niihin moniin lausumiin joissa Raamattu opettaa vanhurskautusta teoista? Näissä paikoissa tarkoitetaan kuitenkin aina vanhurskautusta ihmisten edessä. Vanhurskautus Jumalan edessä tapahtuu sen sijaan aina ilman tekoja. Ulkonaiset teot ovat kyllä merkkejä siitä, että ihminen on myös vanhurskas Jumalan edessä, eli hänellä on usko. Ne eivät kuitenkaan ole mikään tae tästä, vaan niiden perusteella voidaan ainoastaan parhaimmillaankin olla subjektiivisessa mielessä varmoja vanhurskautuksesta. Takuulla varmoja, eli objektiiviseen tietoon perustuvaa varmuutta meillä ei voi olla.
Raamattu siis esittää nämä teot uskon hedelmänä, sen vaikutuksena, seurauksena, ei ehtona.

Summa summarum: Kaikki denominaatiot (kirkkokunnat), jotka tekevät teoista vanhurskautuksen ehdon ovat joutuneet pois Kristuksesta ja langennet yhdessä galatalaisten kanssa lain orjuuteen, josta evankeliumi tahtoisi heidät vapauttaa. On kuitenkin lähes aina niin, että tekojen oppi on sikäli syvään juurtunut niissä denominaatiossa, joissa siihen pitäydytään, ettei vavahduttavallakaan evankeliumin julistuksella sitä voida juurittaa pois.

fineca: Puheenvuoro 2.

+JMJ

Päämääräni vastauksessani vastapuoleni avauspuheenvuoroon on kritisoida raamatullisesti vastapuoleni puolustamaa luterilaista oppia siitä, että ihminen vanhurskautetaan yksin uskosta ja puolustaa katolista oppia siitä, että ihmisen teoilla on sijansa vanhurskauttamisessa. Ensiksi minun on osoitettava, että Raamattu ei opeta vanhurskauttamista “yksin uskosta” sekä vastattava vastapuoleni esittämiin väitteisiin päinvastaisesta. Toiseksi minun on osoitettava, että Raamattu opettaa katolista näkemystä, jonka mukaan ihmisen teoilla on osansa vanhurskauttamisessa. Täten voimme päätyä johtopäätökseen, että luterilainen kanta on epäraamatullinen ja hereettinen.

Raamattu ei opeta vanhurskauttamista “yksin uskosta”

Vastapuoleni väitti, että “Raamattu kautta linjan tukee” luterilaista “yksin uskosta” - vanhurskauttamisoppia, jonka perusteella teot on “suljettava pois vanhurskauttamisen artiklasta”. Hän siteerasi Room. 3:20-24 todisteena väitteelleen ja sanoi Raamatun asettavan uskon suorastaan tekojen vastakohdaksi. Todellisuudessa asia ei suinkaan ole näin, vaan kyseessä on perustavanlaatuinen Paavalin sanojen väärinymmärtäminen. Ensimmäisen paavin inspiroitu varoitus Paavalin kirjeistä on paikallaan: “Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia.” (2. Piet. 3:16) Roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali opettaa, että ihminen tulee vanhurskaaksi uskosta eikä lain teoista, mutta hän ei koskaan sano ihmisen tulevan vanhurskaaksi yksin uskosta.

“Lain teot” (kr. erga nomou) viittaavat Mooseksen lain eli Tooran käskyihin (kuten ympärileikkaus yms.), joiden noudattamista jotkut varhaisista kristityistä pitivät välttämättöminä pelastukselle (Ap.t. 15:1). Tämä on harvinaisen selvää roomalaiskirjeen kontekstista. Opetettuaan, etteivät lain teot vanhurskauta, vaan usko, Paavali kysyy: “Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki”. (Room. 3:29) Paavalin tarkoitus on opettaa, että juutalaisella lailla ei ole mitään tekemistä kristittyjen vanhurskauttamisen kanssa: ”Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle.” (Gal. 5:3-4) Samoin siteerattu Gal. 2:21 koskee juutalaista lakia.

Paavali siis opetti, että ihmisen ei tule noudattaa Mooseksen lakia pelastuakseen. Tämä ei kuitenkaan millään muotoa sulje pois kristillisen laupeuden ja kuuliaisuuden tekojen sijaa vanhurskauttamisessa, ja niistä käymme tätä väittelyä. On turhaa siteerata armon ulkopuolisten juutalaisen lain tekojen tarpeettomuutta ylipäänsä kaikkien hyvien tekojen tarpeettomuuden todistamiseksi. Voittaakseen väittelyn vastapuoleni pitäisi näyttää, missä Raamattu opettaa, että millään teoilla ei ole mitään sijaa vanhurskauttamisessa, ja että vanhurskauttaminen on yksin ja ainoastaan uskosta. Hän törmää väkisin siihen ylitsepääsemättömään esteeseen, että edes luterilaisten suosikkiapostoli Paavali ei yhdistänyt ainuttakaan kertaa sanoja “yksin” ja “uskosta”, vaikka hän käytti kumpaakin sanaa erittäin ahkerasti pitkin Uutta testamenttia. Pyhällä Hengellä oli tähän syynsä.

Armo, teot ja pelastusvarmuus

Ennen kuin tutkimme Raamatun todistusta, on syytä tehdä selväksi muutama seikka katolisesta pelastusnäkemyksestä. Kun vastapuoleni puhuu tekojen asettamisesta vanhurskauden ehdoksi tai näkökulmasta, jonka mukaan pelastus on teoista, tätä polemiikkia ei ole syytä tulkita todenmukaiseksi esitykseksi katolisen kirkon kannasta. Trenton kirkolliskokous kiroaa myös ne, jotka väittävät, että vanhurskauden voi ansaita omilla teoillaan ilman Jumalan armoa. Kirkko uskoo yhdessä Raamatun kanssa, että vanhurskauttaminen on yksin armosta, yksin Kristuksen tähden.

Vanhurskauteen vaikuttavat teot eivät nouse meistä itsestään ja siten tee tyhjäksi Kristuksen työtä, vaan ne nousevat nimenomaan siitä armosta, jonka Kristus on meille voittanut. Toisaalta ne vaativat myös meidän yhteistyömme. Paavali kirjoitti: “tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.” (Fil. 2:12-13) Tässä käy selvästi ilmi, että Paavali ei aseta ihmisten tekoja ja Jumalan työtä vastakkaisiksi. Hän käskee ihmisiä työskentelemään pelastuakseen, mutta samalla huomauttaa Jumalan olevan se, joka saa aikaan nämä pelastavat teot. Juuri näin katolinen kirkko opettaa.

Paavali kehotti filippiläisiä työskentelemään peläten ja vavisten pelastuakseen, eikä hän suinkaan käskenyt heitä nauttimaan pelastusvarmuudestaan, josta vastapuoleni niin paljon kirjoitti ilman minkäänlaisia viittauksia Raamattuun. Samassa kirjeessä Paavali osoitti, ettei hänelläkään ole varmuutta pelastuksestaan, vaan hänen täytyy pyrkiä taivaaseen kuten kaikkien muidenkin: “Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista.
En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen” (Fil. 3:11-14)

Teoilla on sijansa vanhurskauttamisessa

Lopuksi tutkimme tärkeintä raamatullista todistetta siitä, että ihminen tulee vanhurskaaksi uskon lisäksi myös teoista. Kyseessä on Jaakobin kirjeen 2. luku, jossa lukee seuraavaa: “Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? … Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; ja niin toteutui Raamatun sana: “Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta…Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. (Jaak. 2:14, 19-24, 26)

Vihdoinkin olemme löytäneet kohdan, jossa Raamattu käyttää sanoja “yksin uskosta” (ainoastaan uskosta)! Jaak. 2:24 jääköön kaikkien mieleen Lutherin voitokkaan iskulauseen raamatullisena todisteena…nimittäin kumoavana todisteena, sillä se asettaa iskulauseen eteen negatiivin ja sanoo nimenomaan, että ihminen ei tule vanhurskaaksi yksin uskosta. Miksi tätä väittelyä ylipäänsä käydään, kun Raamattu on puhunut selvästi, että ihminen tulee vanhurskaiksi teoista eikä yksin uskosta, ja kun toisaalta Raamattu ei koskaan sano vanhurskauttamisen olevan yksin uskosta? Miten luterilaiset voivat puolustaa teologiaansa tämän järisyttävän raamatullisen kompastuskiven edessä? Tarjolla on lähinnä kaksi vaihtoehtoa: rehellinen ja epätoivoinen.

Luther valitsi ensimmäisen ja kommentoi Jaakobin kirjettä seuraavasti: “Pyhän Jaakobin kirje on tosiasiassa todella vähäarvoinen kirje…sillä siinä ei ole mitään evankeliumin luontoista…” (Esipuhe Uuteen testamenttiin, 1546) ja “Ensinnäkin se on täysin pyhää Paavalia ja muuta Raamattua vastaan, kun se lukee vanhurskauden tekojen ansioksi…” (Esipuhe Jaakobin kirjeeseen, 1546) Tämän näkemyksen ongelma on se, että on hieman omituista olla kristitty, joka pitää omia pyhiä kirjoituksiaan vähäarvoisina ja ristiriitaisina. Luther halusikin johdonmukaisesti poistaa Jaakobin kirjeen Raamatusta.

Vastapuoleni viittasikin jo selvästi avauspuheenvuorossaan toiseen vaihtoehtoon, nimittäin Jaakobin kirjeen sanoman vesittämiseen. Jaakob sanoo, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta, mutta Kyttyrä yhdessä Uuden testamentin vuoden 1992 kääntäjien kanssa sanookin, että ei Jaakob tarkoitakaan, mitä sanoo, vaan oikeasti hän vain tarkoittaa, että ihminen “osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella.” (Jaak. 2:24 KR 1992)

Ongelma on, että alkuperäiskielen tekstissä ei ole sanaa “osoittautuu”, vaan kyseessä on sama vanhurskauttamisverbi kuin Paavalillakin - apostolit puhuvat aivan samasta asiasta. Itse kontekstissa ei ole mitään, mikä viittaisi siihen, että kyse ei oikeasti ole pelastumisesta vaan siitä, miten muut ihmiset voivat todeta jonkun muun vanhurskaaksi (kuten vastapuoleni haluaisi asian olevan). Päinvastoin Jaakob tekee selväksi, että kyse on pelastumisesta: “Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?” (Jaak. 2:14)

Jaakob ottaa esimerkiksi Aabrahamin, jonka teot eli Iisakin uhraaminen vaikuttivat yhdessä hänen uskonsa kanssa vanhurskauttamiseksi. Onpa outo esimerkki vanhurskaudesta “ihmisten edessä”, kun yksikään ihminen ei ollut näkemässä kyseistä Aabrahamin tekoa! Aabrahamin mukana olleet palvelijatkin jätettiin kauemmaksi näköpiirin ulottumattomiin (1. Moos. 22:5), eivätkä he tienneet mitään Aabrahamin urheasta vanhurskauttavasta teosta. On aivan selvää, että Jaakob puhuu todellisesta vanhurskaudesta, jonka saavuttamiseksi ei riitä yksin usko.

Samoin kuin protestantit yleensä, vastapuoleni keskittyi muutamiin jakeisiin, jotka opettavat, ettei kristityn tarvitse pelastuakseen noudattaa juutalaista lakia, ja sivuutti sillä verukkeella kaikki tekoihin liittyvät raamatunkohdat toissijaisina antamatta kuitenkaan yhtään raamatullista perustetta sille, että nämä kohdat todella tulisi ymmärtää, kuten hän väittää. Katolinen kirkko sen sijaan hyväksyy täyssydämisesti koko Raamatun todistuksen - vanhurskauttaminen on mitä totisimmin uskosta, mutta ei yksin uskosta.

“In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.”

Kyttyrä: Puheenvuoro 2.

Vastapuoleni pääkritiikki kohdistuu kahteen asiaan, luterilaiseen ”yksin uskosta” väitteeseen sekä siihen, ettei Paavali muka tarkoittaisikaan lailla kaikkea lakia, vaan ainoastaan juutalaisten lakia. Siksi keskityn nyt vastaamaan näihin syytöksiin, sekä sanon vielä sanasen lopuksi tuohon filippiläiskirjeen kohtaan.

Yksin Uskosta

Olen ollut tietoinen siitä, että katoliset teologit voisivat jotenkin suostua meidän kanssamme laihaan sopuun vanhurskauttamisopista, jos me vain jättäisimme sanan sola (yksin) pois. Sana sola on kuitenkin luterilaiselle itseymmärrykselle luovuttamaton ja sillä tahdotaan tähdentää sitä, ettei vanhurskaus tule osaksemme uskosta ja jostain muusta, joko siitä mitä me teemme tai olemme uskon ohella, vaan nimenomaan ”yksin uskosta.”

Vastapuoleni asettaa perikatoliseen tapaan Jaakobin kirjeen pääargumentiksi sitä vastaan, ettei vanhurskaus tulisi yksin uskosta, vaan myös lain teoista. Siksi on syytä kommentoida noita katolisen osapuolen esiin nostamia Raamatun jakeita Jaakobin kirjeestä ja osoittaa, ettei Apostoli Jaakob suinkaan asetu Apostoli Paavalin vastustajaksi noissa jakeissaan, vaan tukee Paavalin käsitystä vanhurskauttamisesta. Sanoohan näet Jaakob kirjeensä alussa (Jaak.1:18) meidän syntyvän uudesti evankeliumin vaikutuksesta, emmekä siis tekojen ansiosta.

Kääntääkö siis Jaakob ”lehteä” vähän myöhemmin kirjeessään ja alkaakin opettamaan tekojen vanhurskautta noissa vastapuoleni esille nostamissa jakeissa? Ei suinkaan, vaan Jaakob hyökkää tässä ainoastaan ”kuollutta uskoa” vastaan, niin kuin hän itse sitä nimittää. Hän hyökkää sellaista uskoa vastaan, joka on pelkkää pään tietoa Jumalasta so. sellaista tietoa, joka voi olla riivaajillakin. (Jaak. 2:19). Olihan tuollaista kuollutta uskoa juutalaistenkin keskuudessa, sellaista uskoa, joka ei tehnyt ”parannuksen soveliaita hedelmiä.”

Jaakob tahtoo saada sanotuksi kuulijoilleen, että tuollainen usko on kuvittelua ja oikea usko näkyy väistämättä teoissa. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana, eikä käännettävä ”kelkkaa” katolisten tavoin ja ajateltava, että nuo uskon hedelminä olevat teot saisivat aikaan vanhurskauttamisen, vaan ne ovat ainoastaan osoituksena jo tapahtuneesta vanhurskauttamisesta.

Jos vanhurskauttamisen katsottaisiin tulevan tekojen ansiosta, niin mistä kukaan voisi tietää olevansa vanhurskas, eli mistä tiedettäisiin, että nyt tekojen määrä tai laatu on ylittänyt vanhurskauttamiskynnyksen?
Ei, Jumala ei ole jättänyt meidän pelastumistamme noin hataralle perustalle, vaan on laskenut sille paljon vankemman perustan, perustan joka ei järky; ”vanhurskaus on yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden.”

Mitä lakia Paavali tarkoitti?

Vastapuoleni väittää Paavalin tarkoittaneen Mooseksen lakia siten, ettei pelastuneen tarvitse noudattaa Mooseksen lakia vanhurskautuakseen. Vastapuoleni on kuitenkin se, joka tässä keskustelussa on esittänyt, että ylipäätään lakia on noudatettava vanhurskautuakseen, joten mitähän lakia hän mahtaa tarkoittaa? Tässä yhteydessä herää kysymys Paavalin erään toisen tekstinkohdan tiimoilta:

19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20. sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Room. 3:19.

Jos siis Paavali tarkoittaa ainoastaan juutalaisten lakia, niin kuinka ”koko maailma” voisi tulla syylliseksi sen perusteella Jumalan edessä. Ei, jokaisella ihmisellä on eettinen moraalitaju ja siten tietoisuus oikeasta ja väärästä, olkoonkin, että tuo tietoisuuden määrä ja taso saattaa vaihdella huomattavastikin eri kulttuuritaustoista ja sosiaalisista ehdollistumisista johtuen, muutoinhan ihmistä olisi mahdotonta saada havaitsemaan sitä, että hän on rikkonut Jumalan lain. Laki on siis eräänlainen mittatikku, joka tekee tehtäväänsä ihmisen ja Jumalan välissä ja osoittaa ihmiselle kuin ihmiselle hänen oikean paikkansa suhteessa Jumalaan, niin hyvin juutalaiselle kuin pakananallekin hänen oman paikkansa. Lain tehtävänä on siis näyttää ainoastaan se, ettei ihminen voi sitä täyttää, eli tulla teoista vanhurskaaksi. Tämähän on juuri se asia, jota koko väittelymme koskee!

Fil. 2: 12-13.

”Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.”

Koska siis Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen on sen luonnollisena näkyvänä seurauksena tietenkin myöskin ahkeroiminen vavistuksella ja pelolla pelastuaksemme, eli kysymyksessä on uskon, ei lain teko, sillä jotain ansaitaksemme. Vavistuksen ja pelon saa aikaan Jumalan läheisyyden kokeminen, sillä emmehän ole vielä päässeet vapaaksi lihastamme.

Vanhurskautus on siis ”yksin uskosta”, yksin Kristuksen tähden.”

fineca: Puheenvuoro 3.

+IHS

Ensiksi haluaisin huomauttaa, että vastapuoleni ei ole esittänyt yhtään raamatullista perustelua kumotakseen alkupuheenvuoroni väitteitä:
1. Että harhaoppisten kiroaminen on raamatullista
2. Että uskon lisäksi vaaditaan muutakin yhteistyötä ihmisen taholta syntien anteeksi saamiseksi, nimittäin kääntymys ja kaste (Ap.t. 2:38)
3. Että usko itsessään on teko (Joh. 6:28). Miksi tämä teko ei syrjäytä Kristusta? Miksi sitten muut armon teot syrjäyttäisivät Kristuksen, jos nekin ovat Jumalan antamasta uskosta nousevia (Fil. 2:12-13)?
4. Että vanhurskauden armo ei ole pelkkää Jumalan suosiollisuutta, vaan myös Pyhän Hengen sydämeen vuodattama ja sydäntä vahvistava rakkaus (Room. 5:5, Hepr. 13:9, jne.)
5. Että vanhurskauttamisessa kyse on todellisesta synnin pois pesemisestä eikä pelkästä peittämisestä, kuten Luther opetti (Ps. 51:4, 1. Kor. 6:11, Hes. 36:25, 1. Joh. 1:7, Ap.t. 22:16, Ap.t. 3:19, Ps. 51:3, Jes. 43:25)

Odotan vastapuolelta raamatullisia vastauksia ja vasta-argumentteja jokaiseen edellä mainittuun kohtaan, jos hän haluaa uskottavasti puolustaa kantaansa Trentoa vastaan. Väittelyä ei voiteta hiljenemällä vaikeista kohdista.

Tässä vastapuoleni vastauksen kritiikissä keskityn hänen argumentteihinsa Jaakobin ja Paavalin kirjeiden merkityksestä. Ensin pyrin osoittamaan, että jo esittämäni tulkinta Jaakobista pitää, ja toiseksi keskityn tutkimaan Paavalin opetusta lain teoista ja vanhurskaudesta.

Jaakob ja yksin uskosta

Vastapuoleni yritys välttää Jaakobin kirjeen päivänselvää opetusta jatkuu tällä kertaa kolmannella protestanttisella selitysyrityksellä, jonka olemassaoloa en paljastanut edellisessä vastauksessani siinä toivossa, että siltä vältyttäisiin. (Tämä selitys vain siksi, että sanoin protestanttien reagoivan Jaakobiin lähinnä kahdella tavalla - todellisuudessa tapoja on vielä lisää - mikä sinänsä kertoo jo jotain.)

Tämä “kuollut usko” - selitys ei ole edellistä vähemmän epätoivoinen, sillä rehellinen vilkaisu itse Jaakobin tekstiin riittää tekemään asiasta selvän. On selvää, että Jaakob ei näe mitään vikaa itse uskossa, josta hän puhuu, (vs. vastapuolen väite että hän tuomitsee “kuolleen uskon”), vika on sen sijaan siinä, että uskoon ei lisätä tekoja vanhurskauttamiseksi.

Jotta asia tulisi selväksi, siteeraan Jaakobin kirjeen kohdan vaihtamalla sanan “usko” sanoihin “kuollut usko”, jotta huomattaisiin, kuinka absurdia on väittää, että Jaakob puhuisi kuolleesta uskosta: “Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan kuolleen uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi kuollut usko voi häntä pelastaa?…Sinä uskot kuolleella uskolla, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat…Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että kuollut usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista kuollut usko tuli täydelliseksi; ja niin toteutui Raamatun sana: “Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan kuolleesta uskosta…Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös kuollut usko ilman tekoja on kuollut.” (Jaak. 2:14,19,21-24,26)

Tässä tulkinnassa on useita ongelmia:
Jae 14: Kukaan ei haluaisi kehuskella kuollutta uskoaan, eikä Jaakobin tarvitsisi argumentoida, ettei moinen usko vanhurskauta.
Jae 19: Jaakob kehuisi tässä kuollutta uskoa.
Jae 22: Aabrahamin kuollut usko toimisi tekojen kanssa, ja teot täydellistäisivät kuolleen uskon
Jae 24: Jaakob sanoisi tässä, että ihminen vanhurskautetaan teoilla ja kuolleella uskolla
Jae 26: Jaakob esittäisi järjettömän ja tautologisen väitteen, että kuollut usko ilman tekoja on kuollut. Kuollut uskohan on kuollutta jo itsessään.

Vastapuoleni viittasi myös jakeeseen 1:18 todistaakseen Jaakobin opettaneen meidän syntyvän uudesti evankeliumin vaikutuksesta eikä siis tekojen ansiosta. Ensinnäkin, teksti ei varsinaisesti sano mitään tuollaista, vaan: “Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.” Sanaa “evankeliumi” ei esiinny, ja vaikka esiintyisikin, vastustajani olettaa teologisesta puolueellisuudestaan, että evankeliumi automaattisesti sulkee pois teot, mikä on kehäpäätelmä, sillä juuri se hänen on tässä väittelyssä todistettava.

Jaakob edustaa päinvastaista kantaa juuri seuraavissa jakeissa: “Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.” (Jaak. 1:21-22) Tässäkin on selvää, että sanan uskossa vastaanottaminen ei riitä, vaan on myös taisteltava syntiä vastaan ja tehtävä, mitä sana vaatii. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että Jaakob ei ole missään ristiriidassa Paavalin kanssa, sillä Paavali ei koskaan opettanut vanhurskauttamista yksin uskosta.

Vastauksia kysymyksiin

Ensin haluaisin vastata vastapuoleni kysymykseen siitä, miten kukaan voisi tietää olevansa vanhurskas, eli mistä tiedettäisiin, että nyt tekojen määrä tai laatu on ylittänyt vanhurskauttamiskynnyksen? Ongelma ponnahtaa takaisin sen esittäjälle, sillä juurihan hän sanoi, että oikea usko tuottaa tekoja, joten voimme kysyä takaisin: Milloin teot ylittävät “oikean uskon” kynnyksen, kuinka monen hyvän teon jälkeen ihminen voi tietää, että hän uskoo todella vanhurskauttavalla uskolla eikä vain “kuolleella” uskolla? Vastapuoleni ei myöskään esittänyt yhtään raamatullista syytä siihen, että meidän todella pitäisi voida tietää olevamme vanhurskaita. Meillä voi olla moraalinen varmuus siitä kasteemme, katumuksemme ja uskomme perusteella, mutta absoluuttista varmuutta ei ole. Paavali itse todisti filippiläiskirjeessä 3:11-14 pelastusvarmuuden puutteesta, mihin vastapuoleni ei vastannut, ja sama toistuu 1. Korinttilaiskirjeessä: “ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra.” (1. Kor. 4:4)

Vastapuoleni kysyi myös, että mitähän lakia meidän pitää noudattaa? Vastaan, että Kristuksen lakia, jälleen yhdessä Paavalin kanssa: “Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla — onhan minulla Kristuksen laki.” (1. Kor. 9:21) Ero Kristuksen lain ja vanhan liiton lain kanssa on se, että uusi laki on armon laki, uskon laki (Room. 3:27), vapauden laki (Jaakob jopa käyttää tätä sanaa ja sanoo meidän tulevan tuomituksi sen perusteella: Jaak. 2:12).

Paavali, laki, ja yksin uskosta

Paavali käyttää sanaa “laki” useassa merkityksessä, joskus juutalaisesta seremoniaalisesta laista, joskus yleisestä moraalilaista, joka on ilmoitettu kymmenessä käskyssä. Tämä laki on kuitenkin kirjoitettu pakanoidenkin sydämeen (Room. 2:15), ja omassatunnossaan he tietävät rikkoneensa sitä. Kaikki ovat tehneet syntiä (Room. 3:23), ja siksi laki tuomitsee koko maailman. Paavali opettaa, että lain teot eivät voi vanhurskauttaa, sillä ihminen ei voi asettaa Jumalaa lailliseen ikuisen elämän maksamisen velkaan hyvillä teoillaan. Kaikki hyvä tulee alun perin aina Jumalalta, ja ihminen on joka tapauksessa tehnyt syntiä, joten ihminen on aina se, joka on Jumalalle velassa.

Paavali opettaa, että Jumalan armosta ja uskosta pääsemme pois lain alta ja pelastumme. Katolinen kirkko on samaa mieltä. Mutta: “Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan…” (Room. 3:31) Samaisesta Roomalaiskirjeestä, jota vastapuoleni on siteerannut oppinsa tueksi, käy selvästi ilmi, että Paavali ei opettanut ihmisen pelastuvan yksin uskosta, vaan armon vaikutuksesta tehdyt rakkauden ja kuuliaisuuden teot ovat tarpeellisia ja ne palkitaan ikuisella elämällä, ei lain velvoituksesta, vaan Jumalan armeliaasta lupauksesta:

“Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen…” (Room. 2:6-10)

“Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen…Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.” (Room. 14:10,12)

“Nyt se [evankeliumi] on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen.” (Room. 16:26)

Kysykäämme itseltämme, olisiko Paavali kirjoittanut näitä, jos hän olisi todella uskonut ja opettanut luterilaista “yksin uskosta” - teologiaa.

Fil. 2:12-13 ja loppulause

Parhaat palat lopuksi. Kommentoidessaan siteeraamiani Paavalin sanoja Fil. 2:12-13 vastapuoleni ymmärsi vihdoin katolisen kannan ja selitti loistavasti sen, mitä itse en nähtävästi onnistunut tarpeeksi selvästi selittämään! Siteeraan suoraan: “Koska siis Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen on sen luonnollisena näkyvänä seurauksena tietenkin myöskin ahkeroiminen vavistuksella ja pelolla pelastuaksemme, eli kysymyksessä on uskon, ei lain teko, sillä jotain ansaitaksemme.” Amen Amen Amen!!! Katolinen kirkko tuomitsee ja kiroaa sellaisen harhaopin, joka väittää ihmisen pystyvän lain teoilla ansaitsemaan ikuisen elämän (Trenton kaanon 1). Kirkko opettaa, että teot, jotka koituvat pelastukseksi (ns. ansiot), tulee ensisijaisesti laskea Jumalan armolle (vaikka toki meidän yhteistyöllämme on teoissa sijansa, olemmehan vapaita), ja siksi ikuisen elämän “ansaistevat” teot ovat armon tekoja, eivätkä lain tekoja. Raamattu tuomitsee lain teot, katolinen kirkko yhtyy tuomioon. Raamattu ei sano “yksin uskosta” - joten katolinen kirkko ei myöskään. Raamattu sanoo “ei ainoastaan uskosta” - katolinen kirkko tekee samoin.

Kuinka paljon selvempi asia enää voisi olla? Mitä Raamattu ylipäänsä voisi sanoa vakuuttaakseen luterilaisen, jos luterilainen ei suostu uskomaan, että vanhurskaus on myös teoista eikä ainoastaan uskosta edes silloin, kun Raamattu nimenomaisesti ja selvin sanoin opettaa niin? (Jaak. 2:24)

Iltarukouksemme on tänään, että näiden selvien todisteiden valossa Hesekielin sanojen ei tarvitsisi toteutua lukijoidemme kohdalla…

“Vaikka heillä on silmät, he eivät näe, vaikka heillä on korvat, he eivät kuule” (Hes. 12:2)

“Sancta Maria, spes nostra, sedes sapientiae, ora pro nobis”

Kyttyrä: Puheenvuoro 3.

Vastapuoleni koettaa semanttisella kikkailulla saada sympatiat puolelleen tässä väittelyssä ja ehkä siinä onnistuukin, mutta minä en aja takaa sympatioita, vaan totuutta salatuimpaan saakka ja siksi käyn hänen kestämättömiin väitteisiinsä ja niiden takana oleviin argumentteihin käsiksi. Hän halusi huomauttaa, etten ole muka kumonnut hänen seuraavia väitteitään ja tahtoi minun perustelevan niitä raamatullisesti. En jäsentele tämän kierroksen tekstejäni erittelemällä niitä erityisin väliotsikoin, koska lainaukset toiminevat hyvin tälläisen jäsentelyn sijassa.

Lainaus:
Että harhaoppisten kiroaminen on raamatullista

Tästä en ole alun pitäenkään ollut erimieltä, vaan pidän harhaoppisten kiroamista raamatullisena, joten mitä perustelisin?

Lainaus:
Että uskon lisäksi vaaditaan muutakin yhteistyötä ihmisen taholta syntien anteeksi saamiseksi, nimittäin kääntymys ja kaste (Ap.t. 2:38)

Kaste on Jumalan teko, ei ihmisen. Eihän siinä ihminen tee mitään, vaan on vain passiivinen Jumalan lahjan vastaanottaja.

38. Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Apt. 2:38.

Jos taas sanot kävelemistä kasteelle teoksi, niin se ei kuitenkaan ole ansiollinen teko siten, että kävelemällä saataisiin synnit anteeksi, vanhurskauduttaisiin. Synnit saadaan anteeksi nimenomaan kasteessa, eikä sitä edeltävin, eikä seuraavin ansiollisin teoin. Samoin on kääntyminenkin jo Jumalan vaikuttamaa, eikä mikään ansiollinen teko, jonka Jumala muka olisi velvollinen korvaamaan meille antamalla pelastuksen.

34. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?
35. Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? Room. 11: 34-35.

Lainaus:
Että usko itsessään on teko (Joh. 6:28). Miksi tämä teko ei syrjäytä Kristusta? Miksi sitten muut armon teot syrjäyttäisivät Kristuksen, jos nekin ovat Jumalan antamasta uskosta nousevia (Fil. 2:12-13)?”

Usko ei ole mikään teko, vaan Jumalan lahja:

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -
ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” Ef. 2:8-9.

Usko on siis Jumalan lahja ja pelastuksen vastaanottamisen väline, eikä pelastuksen ansaitseva/ansiollinen syy. Me emme siis voi sanoa, että ihminen julistetaan vanhurskaaksi sen tähden, että hän uskoo. Usko ei voi saada aikaan sitä, mikä on ollut totta jo ennen uskoa, syntisen vanhurskauttaminen. Kuitenkin yksin usko, välineellisenä, ei ansiollisena syynä on vanhurskauttamisen väline, koska se ottaa vastaan jo valmiin pelastuksen. Helluntailaiset, kalvinisit ja muut reformoidut sekä Katolinen Kirkko tekevät uskosta kuitenkin vastoin raamattua pelastuksen ansiollisen syyn. Uusi käännös kääntää tuon jakeen vielä paremmin:

”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.”

Raamattu siis aivan suoraan sanoo, ettei pelastus perustu ihmisen tekoihin! Vastapuoleni kuitenkin sitkaasti väittää vastoin raamatun kiistatonta todistusta, että se perustuu tekoihin.

Lainaus:
Että vanhurskauden armo ei ole pelkkää Jumalan suosiollisuutta, vaan myös Pyhän Hengen sydämeen vuodattama ja sydäntä vahvistava rakkaus (Room. 5:5, Hepr. 13:9, jne.)

Eli tällä katoliset tahtovat sanoa, että rakkaus yhdessä tekojen kanssa (synergismi) aikaansaa pelastuksen. Tämä tuli jo edellisessä kappaleessa kumotuksi, jossa sanoin raamattua mukaellen, ”ettei pelastus perustu tekoihin.” Muutoinkin olen käsittääkseni raamatun suorasanaisen ilmoituksen mukaisesti tämän vastapuoleni väitteen tässä debatissa kumonnut, joten lisäargumentointi ei liene tarpeen?

Lainaus:
Että vanhurskauttamisessa kyse on todellisesta synnin pois pesemisestä eikä pelkästä peittämisestä, kuten Luther opetti (Ps. 51:4, 1. Kor. 6:11, Hes. 36:25, 1. Joh. 1:7, Ap.t. 22:16, Ap.t. 3:19, Ps. 51:3, Jes. 43:25)

Luther opettaa, että synti otetaan pois omaltatunnolta uskon kautta, mutta sitä ei kuitenkaan hävitetä minnekään, vaan vanha ihminen jää meihin ja niin me olemme samalla kertaa sekä syntiset, että vanhurskaat, simul iustus et peccator. Tämän asian todistelemiseksi en kuitenkaan voi hakea tähän Lutherin tekstejä, koska sovimme, että argumentoisimme vain raamatun teksteillä.

Sitten tullaan siihen semanttiseen kikkailuun, josta mainitsin tämä kolmannen sektioni alussa. Vastapuoleni lausuu seuraavia väitteitä koskien Jaakobin kirjettä ja koettaa harhauttaa minut luulemaan, että pelastus olisi sittenkin teoista:

Lainaus:
Tämä “kuollut usko” - selitys ei ole edellistä vähemmän epätoivoinen, sillä rehellinen vilkaisu itse Jaakobin tekstiin riittää tekemään asiasta selvän. On selvää, että Jaakob ei näe mitään vikaa itse uskossa, josta hän puhuu, (vs. vastapuolen väite että hän tuomitsee “kuolleen uskon”), vika on sen sijaan siinä, että uskoon ei lisätä tekoja vanhurskauttamiseksi. Jotta asia tulisi selväksi, siteeraan Jaakobin kirjeen kohdan vaihtamalla sanan “usko” sanoihin “kuollut usko”, jotta huomattaisiin, kuinka absurdia on väittää, että Jaakob puhuisi kuolleesta uskosta: “Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan kuolleen uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi kuollut usko voi häntä pelastaa?

Kuten tästä näkyy vastapuoleni vaihtaa taitavasti, josta pisteet hänelle, asiat päälaelleen tempulla, joka ei kuitenkaan ole mikään muu kuin semanttinen, vailla loogisuutta. Onhan näet päivän selvää, ettei Jaakob voinut sanoa ”Mitä hyötyä veljeni siitä on jos joku sanoo itsellään olevan kuolleen uskon, sillä eihän sellaista kait kukaan olisi tullut hänelle sanomaan? Mitä sellaisella sanomisella olisi tavoiteltu? Tämä lienee käyty tällä läpi ja semanttinen temppu on paljastunut.

Sitten taas semanttiset temput jatkuvat tai ei ehkä aivan niinkään, vaan uskon vastapuoleni vain yksinkertaisesti erehtyvän tarkoitusperistäni väittäessään:

Lainaus:
“Koska siis Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen on sen luonnollisena näkyvänä seurauksena tietenkin myöskin ahkeroiminen vavistuksella ja pelolla pelastuaksemme, eli kysymyksessä on uskon, ei lain teko, sillä jotain ansaitaksemme.” Amen Amen Amen!!!”

Vastapuoleni sanoo minun muka tällä virkkeelläni tukevan aivan suoraan katolista oppia! Päinvastoin! Minähän nimenomaan olen tarkoittanut lain teoilla ansiollisia tekoja, siis tekoja joilla pyritään ansaitsemaan pelastus ja uskon teoilla tekoja, jotka tehdään ilman ansaitsemistarkoitusta. Tämä tekojen kahtia jako oli minulla mielessäni kirjoittaessani tuon yllä olevan lauseen, jota vastapuoleni siteerasi. En siis millään muotoa tarkoittanut, että uskon teoilla ansaitaan jotain ja niinhän päätinkin tuon virkkeeni sanoessani ”kysymyksessä on uskon, ei lain teko, sillä jotakin ansaitaksemme.”
——-
No niin tämä puheenvuoro päättyy minun osaltani siihen, että totean Trenton kiroustuomiot raamatun yksiselitteisen sanan vastaisiksi ja tunnustaudun ilolla luterilaisten oppi-isieni shibbolettiin ”yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden.”

fineca: Puheenvuoro 4.

+Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam

Tässä viimeisessä vastauspuheenvuorossani tarkoitukseni on vastata edellisen puheenvuoron argumentteihin sekä esittää muutama kysymys vastapuolelle vastattavaksi hänen viimeisessä vastausvuorossaan.

Otin esille harhaoppisten kiroamisen, koska vastapuoli kysyi aiemmassa keskustelussa, miksi Trenton piti kirota luterilaiset ja käski minua perustelemaan se Raamatulla.

Vastapuoleni kirjoitti, että kaste ja kääntymys ovat Jumalan vaikuttamia tekoja. Täten hän vain vahvisti kantaani, joka on, että vanhurskauttaminen ei tapahdu yksin uskosta. En koskaan sanonut, että vanhurskauttaminen on uskosta ja ihmisten teoista, tai uskosta ja lain teoista. Vanhurskautus on yksin Jumalan armosta, mutta siihen liittyy uskon lisäksi myös tekoja, jotka ovat ensisijaisesti Jumalan tekoja, mutta vaativat ihmisen tahdon suostumuksen.

Vastapuoleni sanoi, että kääntyminen ei ole mikään ansiollinen teko, jonka Jumala muka olisi velvollinen korvaamaan meille antamalla pelastuksen. Tässä hän jälleen kerran väärinymmärtää tai tahallaan vääristelee (toivottavasti ei) katolista oppia, joka on, kuten jo todettu, että kukaan ei voi asettaa Jumalaa velalliseksi, kukaan ei voi itsessään ansaita ikuista elämää Jumalalta (Kaanon 1). Room. 11:34-35 kuvaa tätä osuvasti, samoin Room. 4:4-5.

Latinaksi käännetty “meritum” merkitsi kreikassa lähinnä palkkiota, ja katolinen ansio-oppi tarkoittaakin varsinaisesti palkkio-oppia, ja siksi kirkko huolellisesti opettaa, että vain Kristus voi sanan varsinaisessa merkityksessä ansaita Jumalalta mitään. Se, että Jumala palkitsee meidän tekomme ikuisella elämällä, ei perustu siihen, että Jumalalla olisi siihen velvollisuus, vaan siihen, että Jumala on itse luvannut niin, vannonut itsensä kautta tekevänsä niin (Hepr. 6:10-15), ja siksi palkkio perustuu Jumalan omaan rehellisyyteen, luotettavuuteen ja hyvyyteen.

Room. 2:6-7: “Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän…”
Hepr. 6:11: “Eihän Jumala ole epäoikeudenmukainen, ei hän unohda teidän tekojanne eikä rakkauttanne…”

Vertaus on paikallaan: 1) Työntekijä ansaitsee työllään palkan, työnantaja maksaa työstä palkan. 2) Työnantaja lupaa työntekijälle palkkion jostain työprojektista työsopimuksen ulkopuolella, ja maksaa sen, koska on uskollinen sanalleen, eikä siksi, että työsopimus velvoittaisi häntä. Tilanne 1) ei ole mahdollinen ihmisen ja Jumalan välillä, koska ihmisellä ei ole Jumalan edessä ansiota. Tilanne 2) on kuitenkin Raamatun opettama totuus, jota luterilaiset eivät suostu näkemään vaan sekoittavat sen jatkuvasti tilanteeseen 1).

Mielenkiintoinen veto vastapuoleltani oli Jeesuksen opetuksen kieltäminen luterilaisen teologian perusteella. “Usko ei ole mikään teko”, sanoo Kyttyrä. Usko on Jumalan teko, sanoo Jeesus (Joh. 6:28). Eräs huomionarvoinen asia on myös se, että vastapuoleni ei ole kertaakaan siteerannut Jeesusta koko väittelymme aikana. Tämä todennäköisesti siksi, että Jeesus opetti johdonmukaisesti tekojen välttämättömyyttä pelastumisessa (Matt. 7:21, 19:17-21, 25:31-46, Joh. 5:28-29). On ironista, että kristityt sivuuttavat oman teologiansa kustannuksella Kristuksen opetuksen pelastumisesta, kun kuitenkin Kristus on uskomme mukaan lopullinen Jumalan ilmoitus ja kaikkien Tuomitsija.

Vastapuoleni siteerasi myös vihdoin protestanttien suosikkijaetta: ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.” (Ef. 2:8-9) Katolinen kirkko ei tee uskosta pelastuksen ansiollista syytä, ja kaikki kalvinistit varmaan kääntyisivät haudassaan, jos kuulisivat kyseisen väitöksen itsestään. Katolinen kirkko opettaa myös, että usko on Jumalan lahja, että pelastus on lähtöisin Jumalasta eikä ihmisistä ja että pelastus ei perustu ihmisten tekoihin, vaan Kristuksen armoon.

Vastapuoleni vääristelee jatkuvasti kantaani sanomalla, että väitän pelastuksen perustuvan tekoihin. Se, mitä todella väitän, lukee heti edellä siteerattua protestanttista suosikkikohtaa seuraavassa jakeessa, jonka vastapuoleni luonnollisesti jätti siteeraamatta: “Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.” (Ef. 2:10) Alustavan vanhurskauttamisemme jälkeen meidän on tehtävä vielä hyviä tekoja kasvaaksemme ja pysyäksemme vanhurskaudessa sekä saadaksemme omaksemme luvatun ikuisen elämän.

Tämä johtaakin minut esittämään vastapuolelleni kysymyksen: Onko vanhurskauttaminen hetken asia, joka tapahtuu kerralla, vai onko se prosessi kuten pyhittyminenkin? Väitän, että se on pyhittymisen kanssa identtinen prosessi, joka saa alkunsa uskosta ja kasteesta ja päätöksensä tuomiopäivänä. Teoilla ei ole sijaa alustavan vanhurskauttamisen tai pelastuksen ansaitsemisessa, mutta sen jälkeen on, kuten Jaakob opettaa. Todisteeksi ottakaamme esimerkiksi Aabraham. 1. Moos. 15:6 sanoo: “Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.” Kuitenkin Hepr. 11:8-10 opettaa, että Aabrahamilla oli elävä usko jo 1. Mooseksen kirjan 12. luvun tapahtumissa. Tämän lisäksi Jaakob opettaa, että Aabraham tuli vanhurskaaksi viedessään Iisakin uhrialttarille (Jaak. 2:21-22), mikä tapahtui 1. Mooseksen kirjan 22. luvussa. Siispä vanhurskauttaminen on prosessi.

Kotisivuillaan vastapuoleni sanoo, että pyhitys tulee erottaa vanhurskauttamisesta ja että pyhitys seuraa vanhurskauttamista. Tässä valossa pyytäisin vastapuolta selittämään 1. Kor. 6:11: “mutta te olette vastaanottaneet peson (KR 1992 teidät on pesty puhtaiksi), te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.” Miksi pyhitys tulee Raamatussa ennen vanhurskauttamista, jos pyhitys kerran seuraa vanhurskauttamista?

Tässä jakeessa Paavali ilmaisee saman asian usealla tavalla, hän rinnastaa pyhityksen ja vanhurskauttamisen, koska ne ovat identtisiä. Protestantit tykkäävät siteerata menneen ajan ilmauksia vanhurskaudesta ja pelastuksesta osoittaakseen niiden olevan hetkellisiä tapahtumia, mutta Raamattu puhuu pelastuksesta ja vanhurskauttamisesta myös jatkuvina ja tulevina realiteetteina: Fil. 2:12, Gal. 5:5, Room. 13:11. Koska emme vielä ole lopullisesti vanhurskautettuja emmekä pelastettuja, Raamattu kehottaa meitä: ”Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut.” (Hepr. 10:36) Uskon lisäksi lopulliseen pelastukseen tarvitaan siis myös kestävyyttä ja Jumalan tahdon täyttämistä.

“Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam”

Kyttyrä: Puheenvuoro 4.

Tarkastelen ensin vastapuoleni viimeiseksi esittämiä kysymyksiä ja etenen siitä hänen viestinsä alkupuolen kysymyksiin, koska näitten loppupuolen kysymysten vastaukset valottavat mielestäni hyvin myös näitä alkupuolen kysymyksiä.

Lainaus:
Tämä johtaakin minut esittämään vastapuolelleni kysymyksen: Onko vanhurskauttaminen hetken asia, joka tapahtuu kerralla, vai onko se prosessi kuten pyhittyminenkin?…

Vanhurskauttaminen on hetken prosessi. Sinä hetkenä kun usko on olemassa, on ihminen täysin vanhurskas, eikä voi sen vanhurskaammaksi tulla. Pyhittyminen on erotettava vanhurskauttamisesta sen seuraukseksi. Raamattu kuitenkin käyttää ”termiä pyhitys” sekä laajassa merkityksessä, jolloin se käsittää sekä pyhittymisen, että vanhurskauttamisen, sanalla sanoen koko Pyhän Hengen työn, sekä suppeassa merkityksessä, jolloin pyhittymisellä käsitetään vain vanhursrkautumisen seurausta. Tästä laajassa merkityksessä käsitettävästä pyhityksestä on kysymys esim. juuri tuossa mainitsemassasi 1. Kor. 6:11 kohdassa. Samoin esim. myös Hebr. 10:10. Suppeammassa merkityksessä pyhityksestä puhutaan esim. 1. Tess 4: 3-7.

3. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,
4. että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,
5. ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne;
6. ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet.
7. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.

Jos näet vanhurskauttaminen olisi pitkällinen prosessi, niin mistä ikinä ihminen voisi tietää olevansa vanhurskas? Ei mistään, vaan hänen täytyisi vaipua epätoivoon. Siitä, että pyhityksellä tarkoitetaan laajemmassa merkityksessä sekä hetkellistä tapahtumaa, vanhurskauttamista, että jatkuvaa tapahtumista so. koko Pyhän Hengen työtä käyköön argumenttina vaikka tuo Hebr. 10:10.

”10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.”

Tässähän pyhitys esitetään jo menneenä tapahtumana, aivan samoin kuin tuossa vastapuoleni esille ottamassa Korinttolaiskirjeen paikassa. Selvennyksen vuoksi tehtäköön vielä tällainen kahtiajako vanhurskautuksen ja pyhityksen välillä, vanhurskautus on ihmiseen kohdistuvaa Jumalan tomintaa ja pyhitys suppeammassa merkityksessä käsitettynä Jumalaan kohdistuvaa ihmisen toimintaa. Jälkimmäinen ei koskaan tule täydelliseksi tässä ajassa, kun sen sijaan ihminen on täällä ajassa joko uskosta vanhurskas tai ei lainkaan vanhurskas. On myöskin huomattava, ettei pyhityskään suppeammassa merkityksessä käsitettynä ole ihmisen työtä, vaan Jumalan työtä, joten siitäkin on kaikki ansiollisuus riisuttava pois.

Lainaus:
…Tilanne 1) ei ole mahdollinen ihmisen ja Jumalan välillä, koska ihmisellä ei ole Jumalan edessä ansiota. Tilanne 2) on kuitenkin Raamatun opettama totuus, jota luterilaiset eivät suostu näkemään vaan sekoittavat sen jatkuvasti tilanteeseen 1)

Tällainen ajatusjuoksu on seurausta juuri pyhityksen ja vanhurskauttamisen käsittämisestä identtisiksi asioiksi, toistensa synonyymeiksi. Ensiksi vastapuoleni sanoo, aivan oikein, että ”vain Kristus voi sanan varsinaisessa merkityksessä ansaita Jumalalta mitään,” mutta heti perään turhentaa tämän sanoessaan, että ”Jumala palkitsee meidän tekomme ikuisella elämällä.”

Lainaus:
Mielenkiintoinen veto vastapuoleltani oli Jeesuksen opetuksen kieltäminen luterilaisen teologian perusteella. “Usko ei ole mikään teko”, sanoo Kyttyrä. Usko on Jumalan teko, sanoo Jeesus (Joh. 6:28). Eräs huomionarvoinen asia on myös se, että vastapuoleni ei ole kertaakaan siteerannut Jeesusta koko väittelymme aikana. Tämä todennäköisesti siksi, että Jeesus opetti johdonmukaisesti tekojen välttämättömyyttä pelastumisessa (Matt. 7:21, 19:17-21, 25:31-46, Joh. 5:28-29). On ironista, että kristityt sivuuttavat oman teologiansa kustannuksella Kristuksen opetuksen pelastumisesta, kun kuitenkin Kristus on uskomme mukaan lopullinen Jumalan ilmoitus ja kaikkien Tuomitsija.

No nyt kyllä vastapuoleni yrittää liiskata minut kuin kärpäsen oikein tykillä! Jeesuhan sanoo tuossa uskoa Jumalan teoksi, eikä se siten ole meidän tekomme. Kuten olen jo aikaisemmin kolmannessa puheenvuorossani riittävästi perustellut, usko ole mikään meidän tekomme, josta Jumala palkitsisi meidät.

Vastapuoleni esittää myös hurjan väitteen, etten muka ole kertaakaan siteerannut Jeesusta tässä väittelyssä, koska Jeesus muka opettaa johdonmukaisesti tekojen välttämättömyyttä pelastuksessa. Jeesuksen koko elämä on kuitenkin käsitettävä sijaiselämäksi, elämäksi meidän sijastamme ja puolestamme ja näin hän suorastaan mitätöi kaikki meidän omat tekomme ja kaiken sen mikä meistä irtoaa. Hänhän sanoi vähän ennen kuolemaansa ” “Se on täytetty” Joh. 19: 30 ja tarkoitti sillä, että kaiken sen, mitä Jumala meiltä ihmisiltä vaatii, hän oli nyt täyttänyt.

Lainaus:
…Alustavan vanhurskauttamisemme jälkeen meidän on tehtävä vielä hyviä tekoja kasvaaksemme ja pysyäksemme vanhurskaudessa sekä saadaksemme omaksemme luvatun ikuisen elämän.

Kuten olen yllä esittänyt, ei meidän ole tehtävä mitään tekoja kasvaaksemme ja pysyäksemme vanhurskaudessa, vaan Jumala saa kaiken tällaisen kasvamisen aikaan vanhurskauttamisen jälkeen, se on siis Hengen hedelmää!

3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Room. 8: 3-4.

Lopuksi sanon vielä, että nuo ”väärin ymmärtämiset” joita vastapuoleni arvelee minun tekevän ovat mielestäni molemminpuolisia. Meillä on niin rajusti erilainen lähtökohta raamatuntulkinnallemme, että tulemme väkisinkin, hyvin usein jopa, vastakkaisiin tuloksiin. Tämä ei ole mielestäni väärin ymmärtämistä, vaan ainoastaan erilaisista tulkinnoista johtuva väistämätön tosiasia.

Vanhurskaus on ”yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden.”

No niin, nyt on loppukommnettien aika!

fineca: Puheenvuoro 5.

+in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

Loppupuheenvuorossa ei enää ole tarkoitus esittää uusia argumentteja eikä vastata vastapuolen väitteisiin, vaan summata keskustelu omasta näkökulmasta.

Tässä väittelyssä olemme nähneet, että Raamattu opettaa selvästi uskon lisäksi myös teoilla olevan sijaa vanhurskauttamisessa. Vastapuoleni ei ole esittänyt yhtään hyvää syytä, miksi Jaak. 2:24 ei opeta tätä totuutta. Osoitin, että Jaakob ei selvästikään puhunut vanhurskauttamisesta ihmisten edessä, ja näimme, että on absurdia väittää Jaakobin opettaneen, että ihminen ei tule vanhurskaaksi yksin kuolleesta uskosta.

Emme ole myöskään nähneet yhtään raamatullista perustetta väitteelle, jonka mukaan ihminen tulisi vanhurskaaksi yksin ja ainoastaan uskosta. Olemme nähneet useita kohtia, jotka opettavat lain tekojen turhuuden vanhurskauttamisessa, ja olemme nähneet, että katolinen kirkko on näistä kohdista aivan samaa mieltä. Emme kuitenkaan ole nähneet yhtään raamatullista syytä olettaa, että kristillisillä Jumalan armon vaikuttamilla teoilla ei ole sijaa vanhurskauttamisessa. Päinvastoin olemme nähneet, että Jumala tuomitsee ihmiset heidän tekojensa mukaan ja antaa ikuisen elämän hyvää tekeville, kuten esim. Room. 2:6-7 opettaa. Vastapuoleni on jättänyt tämän ja mainitsemani lukuisat muut samaa totuutta opettavat Raamatun jakeet käsittelemättä kokonaan ja vastannut lähinnä toistamalla luterilaista iskulausetta “yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden”.

Mitä Jumalan tekoihin tulee, vastapuoli on tunnustanut pelastukselle välttämättömien uskon, kasteen ja kääntymyksen olevan Jumalan tekoja, samoin kuin pelastuksen eteen peläten ja vavisten tekemämme työn. Täten hän on jo osoittanut, että vanhurskaus ei tule yksin uskosta, sillä toki kaste, kääntymys ja työskentely ovat eri asioita kuin usko. Se ei kuitenkaan ole käynyt ilmi, miksi katolisen kirkon opetus Jumalan vaikuttamista pelastukselle tarpeellisista teoista turhentaa ja syrjäyttää Kristuksen sovitustyön, kun taas nämä luterilaisen osapuolen tunnustamat välttämättömät Jumalan teot eivät turhenna ja syrjäytä Kristuksen sovitustyötä.

Olemme saaneet kuulla, että vanhurskauttaminen tapahtuu hetkessä, mutta emme saaneet nähdä yhtään raamatullista vasta-argumenttia todistukselleni Aabrahamin esimerkistä sekä pelastuksen ja vanhurskauttamisen futuuri-ilmaisuista, jotka osoittavat vanhurskauttamisen olevan jatkuva prosessi. Sen sijaan olemme kuulleet paljon perusteetonta puhetta pelastusvarmuudesta, mutta emme saaneet yhtään raamatullista perustetta sille, miksi osoittamani Paavalin lauseet pelastusvarmuuden puutteesta eivät todista kyseisiä pelastusvarmuuspuheita turhiksi ja väittelymme kannalta epäolennaisiksi.

Vastapuoli ei ole useista yrityksistä huolimatta suostunut näkemään eroa lailliseen velvoitukseen perustuvan varsinaisen ansion sekä Jumalan lupaukseen ja uskollisuuteen perustuvan palkkion välillä. Hän on sivuuttanut valtavan raamatullisen todistusaineiston muutaman luterilaisille historiallisesti tärkeän jakeen kustannuksella. Katolisen näkökulman edustajana olen sitä vastoin pyrkinyt osoittamaan, että katolinen oppi hyväksyy ja käsittää Raamatun koko todistuksen eikä turhenna suurinta osaa sen opetuksesta, kuten vastapuoli on joutunut teologisen vakaumuksensa vuoksi tekemään.

Täten voimme todeta, että meillä ei ole yhtään hyvää syytä uskoa luterilaista “yksin uskosta” - vanhurskauttamisoppia Raamatun perusteella, eikä meillä sen koommin ole yhtään raamatullista syytä torjua Trenton kirkolliskokouksen kaanoneita. Raamattu on puhunut, asia on loppuun käsitelty.

+Pax et bonum

Kyttyrä: Puheenvuoro 5.

Nyt on tullut aika sanoa jotain kokoavaa väittelymme tiimoilta.

Minulle ei oikeastaan jäänyt tästä väittelystä käteeni yhtään mitään, vaan se mitä tiesin katolisuudesta aikaisemminkin, sen tiedän myöskin nyt. Minua suorastaan ihmetyttää etteivät katoliset näe omaa kyvyttömyyttään lunastaa itse itsensä. Minulle kun ajatuskin siitä, että minun olisi teoillani sovitettava itseni on kauhistuttava. Enhän näet voi kuvitella mitään sellaista tekoa, jonka kykenisin tekemään Jumalalle. Jokaisen tekoni näet turmelee vääjäämättä sen taustalla olevat motiivit, näin on myös uskon tekojen laita.

Minun on pakko oppi-isäni Martti Lutherin tavoin rientää viipymättä ristin juurelle sen jälkeen kun olen tehnyt ihmisten silmissä mitä jaloimmankin teon ja pyhitettävä se Kristuksen kautta Jumalalle otolliseksi.

On niin, etteivät katoliset yksinkertaisesti näe sitä, etteivät mitkään teot kelpaa Jumalalle, koska oma luontomme saastuttaa ne. Siksi on aivan turhaa haihattelua kuvitella vanhurskautuvansa teoista, koska raamatun mukaan ovat kaikki tekomme kuin tahrattu vaate Jumalan edessä, Jes. 64: 6. ”Tahrattu vaate” onkin oikein osuva nimi myös uskon teoille, jotka perisynnin saastuttama olemuksemme aina turmelee.

Vastapuoli keskittyi hyvin hanakasti minun argumenttieni kritisoimiseen, mutta jätti omiensa raamatullisen perustelemisen vähemmälle. No vaikeaahan onkin perustella raamatulla näkemyksiä, jotka nousevat kaikkialta muualta kuin raamatusta.

En voi muuta kuin todeta lopuksi, kuinka suuri armo minulla onkaan ollut kun Jumala on tehnyt laillaan tyhjäksi kaikki kuvitelmani ja luottamukseni tekoihin. Siksi saan kaikessa turvautua häneen, joka minun puolestani on elänyt, kuollut ja ylösnoussut. Tässä sijaisessani on minulla iankaikkinen elämä ja autuus.
Sen saan omakseni yksin uskosta, yksin hänen tähtensä. Amen!


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: