Arkisto kohteelle syyskuu 2010

Usko, tiede ja evoluutio

syyskuu 27, 2010

Olen vihdoin saanut luettua Tapio Puolimatkan uskoa ja tiedettä käsittelevän trilogian, jonka ensimmäisestä ja toisesta osasta olenkin jo kirjoittanut tällä blogilla aiemmin. Kolmas osa on 630-sivuinen Usko, tiede ja evoluutio (Uusi tie, 2008). Helpotuksesta ei kuitenkaan vielä voi huokaista, sillä Puolimatkalta on juuri ilmestynyt trilogian jälkipuintia käsittelevä yli 500-sivuinen jatko-osa Tiedekeskustelun avoimuuskoe (Uusi tie 2010). Jos Luoja suo, pääsen jonain päivänä siihenkin käsiksi, nyt kuitenkin lyhyt arvio trilogian kolmannesta teoksesta.

Yleisesti ottaen Puolimatkalle täytyy antaa tunnustus laajasta ja kattavasta projektista haastaa yleisesti vallalla olevat käsitykset naturalistisen tieteen neutraalista objektiivisuudesta - Puolimatka tuo toistuvasti esille naturalismin sisäiset ongelmat ja ristiriidat samoin kuin tieteentekemisen maailmankatsomuksellisen sidonnaisuuden.

Jotta voisi tehdä tiedettä, on kysyttävä, mitkä tietämisen menetelmät ovat luotettavia ja miksi. On mietittävä, mistä tieteentekijä on tullut ja miksi hänen havaintoihinsa kannattaisi luottaa. Näitä pääpointteja Puolimatka toistaa ehkä liiaksikin, mutta ainakin viesti menee perille. Jos tutkijan aivot ovat pelkkää materiaa ja hänen ajatuksensa pelkkää kemiaa, ei ole suurta syytä luottaa niiden antavan pohjaa millekään tosille vakaumuksille.

Tiede kestää kristillisellä pohjalla

Puolimatka korostaa, että moderni tieteen vallankumous 1500-1700-luvuilla rakentui kristillisen maailmankuvan tarjoamille perusolettamuksille. Oppi Luojasta ja luodusta antoi perustan ajatella, että ihmisen havainnot tästä maailmasta voivat todella tavoittaa todellisuuden. Oppi syntiinlankeemuksesta johti itsekritiikkiin ja empiiriseen havainnointiin. Oppi inkarnaatiosta toi uudenlaisen arvon “likaiselle” mittaus- ja testaustyölle. (s. 320-370)

Puolimatka käy läpi lukemattoman määrän erilaisia tieteenfilosofisia ja tietoteoreettisia koulukuntia ja näkemyksiä sekä niihin kohdistettuja kritiikkejä. Näin hän osoittaa, kuinka haavoittuvaisia ovat kaikki metodit ja maailmankatsomukset, jotka pyrkivät sulkemaan Jumalan ja hänen ilmoituksensa kokonaan pois tieteellisestä ja tiedollisesta maailmasta. Puolimatkan tarjoama vastalääke on “kristillinen realismi”, joka ei kumoa tieteellisiä metodeja vaan orientoi ne oikealla tavalla todellisuuteen, joka ankkuroituu Luojaan ja Lunastajaan, josta meidän maailmamme on lopulta kaikessa riippuvainen.

Evoluutio?

Kirjan nimestä voisi päätellä, että kyseessä on jonkinlainen evoluutiokritiikki tai kreationistinen apologia. Tästä ei kuitenkaan ole ollenkaan kysymys. Puolimatka käsittelee itse asiassa hyvin vähän koko evoluutiokysymystä eikä anna mitään henkilökohtaista vastausta siihen, kuinka luominen ja mahdollinen lajien kehitys pitäisi tulkita. Sen sijaan Puolimatka keskittyy taustaolettamuksiin ja kyseenalaistaa naturalistisen darwinismin aseman ainoana tieteellisen totuuden lähteenä. Tässä hän onnistuu mielestäni kiitettävästi.

Puolimatkan trilogia on pakollista luettavaa niille suomea taitaville, jotka haluavat ottaa vakavasti uskon ja tieteen välisen problematiikan ja päästä perille siitä, missä maailmanlaajuisessa tiedekeskustelussa tänään mennään. Jos rahkeet eivät riitä koko sarjan tai kirjan lukemiseen, ensimmäiset 100 sivuakin riittävät jo peruspaketin antamiseen (kuten sanottu, toistoa on ehkä hieman liikaakin).

Tapio Puolimatka on ansainnut paikkansa Suomen yhtenä näkyvimmistä kristinuskon puolustajista. Vaikka aivan kaikki hänen argumenteistaan eivät vakuuttaisikaan, Puolimatka on haastanut yhteiskunnan ajattelemaan juuriaan ja testaamaan taustaoletuksiaan. Puolimatkan jatkuvaa dialogia yhteiskunnan kanssa voi seurata professorin kotisivuilta www.tapiopuolimatka.net.

Denzingerin dogmihistoriaa II (600-1000)

syyskuu 20, 2010

Olen päässyt Denzingerin Enchiridion Symbolorum -teoksessa ensimmäisen vuosituhannen loppuun, ja tämä tuntuu sopivalta rajapyykiltä toisen osan kirjoittamiseksi. Alla jälleen käännöksiäni kirkon opetusviran dogmaattisista dokumenteista, tällä kertaa siis vuosilta 600-1000, siis yhä edelleen ajalta ennen skismaa katolisen ja ortodoksisen kristikunnan välillä.

Lateraanikonsiili, v. 649. “Kaanon 3. Jos joku ei oikein ja todellisesti tunnusta pyhien isien mukaisesti, että pyhä Jumalan äiti ja ikuinen Neitsyt ja tahraton Maria varhaisina aikoina tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä ilman siementä, niin että hänessä sikisi Sana, itse Jumala nimenomaisesti ja todellisesti, hän joka syntyi Isästä ennen kaikkia aikoja, ja että hän turmeltumatta synnytti hänet niin, että hänen neitsyytensä pysyi tuhoutumattomana jopa hänen syntymänsä jälkeen, olkoon hän tuomittu.” Kommentti: Jopa kolme katolista Maria-dogmia (Jumalan äiti, ikuinen neitsyt, tahraton) yhteisen kristikunnan ajalta.

Toledon konsiili, v. 675. “Tässä ihmisluonnossa uskomme hänen evankeliumien totuuden mukaisesti siinneen, syntyneen ja kuolleen ilman syntiä, hänen joka yksin meidän puolestamme tuli synniksi (2. Kor. 5:21), siis uhriksi syntimme puolesta… Emmekä usko, että nousemme missään muussa ruumiissa (kuten jotkut hullusti sanovat), vaan siinä missä me elämme ja olemme ja liikumme.” Kommentti: Katolinen tulkinta 2. Kor. 5:21:stä ja katolinen oppi ruumiin ylösnousemuksesta.

Konstantinopolin III konsiili, ekumeeninen, v. 680.
“Tämä pyhä ja universaali synodi uskollisesti ottaa vastaan ja halukkaasti hyväksyy ehdotuksen, jonka esitti mitä pyhin ja siunatuin Agatho, vanhan Rooman paavi… Ja niin me julistamme kaksi tahtoa hänessä, ja kaksi luonnollista toimintaa jakamatta, muuttumatta, erottamatta ja sekoittumatta…” Kommentti: Idän konsiilin kunnioitus paavia kohtaan ja oppi Kristuksen kahdesta tahdosta.

Nikean II konsiili, ekumeeninen, v. 787.
“Me… seuraten jumalallisesti inspiroituja pyhien isiemme opetuksia, ja katolisen kirkon traditiota, sillä me tiedämme, että se on Pyhästä Hengestä, joka varmasti asuu siinä, määrittelemme kaikella varmuudella ja uutteruudella, että kuten kunnioitetun ja elämän antavan ristin muoto, niin myös kunnioitetut ja pyhät kuvat… kuuluvat Jumalan pyhiin kirkkoihin…” Kommentti: Katolinen oppi pyhistä kuvista ja tradition ilmoitusluonteesta.

Konstantinopolin IV konsiili, ekumeeninen, v. 870.
“Me, jotka uskomme, että Herran sanat, jotka Kristus puhui apostoleilleen ja opetuslapsilleen: “Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut” ja “joka hylkää teidät, hylkää minut” (Matt. 10:40, Luuk. 10:16), sanottiin kaikille niillekin, jotka heidän jälkeen on tehty ylimmiksi papeiksi ja pastorien johtajiksi, julistamme, ettei kukaan tämän maailman voimallisista saa yrittää häväistä tai poistaa istuimeltaan ketään niistä, jotka johtavat patriarkaalisia istuimia… erityisesti tosiaankin vanhan Rooman kaikkein pyhintä paavia, seuraavaksi Konstantinopolin patriarkkaa, sitten varmasti Aleksandrian ja Antiokian ja Jerusalemin, ja ettei kukaan kirjoittaisi mitään kirjoituksia kaikkein pyhintä vanhemman Rooman paavia vastaan joidenkin muka pahojen rikosten tekosyyn varjolla, kuten Photius teki hiljattain ja Dioscorus kauan sitten. Kommentti: Kirkko ymmärtää apostolien viran jatkuvan; paavin kunnioitus.

Essee

syyskuu 13, 2010

Ajattelin julkaista tässä Helsingin yliopistoon kirjoittamani esseen, joka kartottaa tilannetta väitöskirjaani varten eli selvittää tutkimusta Irenaeuksesta ja hänen Paavali-tulkinnastaan gnostilaisia vastaan. Esseen lukemalla saa varmasti hyvät perustiedot siitä, missä sekä Irenaeus- että gnostilaisuustutkimuksessa mennään. Lisäksi essee hahmottelee toisen vuosisadan suuren Paavali-tulkintakiistan tutkimuksen nykytilannetta. Essee on englanniksi. Lukemaan pääsee klikkaamalla allaolevaa linkkiä.

Ireneustilanne

Denzingerin dogmihistoriaa

syyskuu 6, 2010

Tänä kesänä sain vihdoin itselleni ehkä tärkeimmän katolisen dogmatiikan teoksen, Heinrich Denzingerin Enchiridion Symbolorumin eli englanninkielisenä käännöksenä The Sources of Catholic Dogma. Siihen on koottu dogmaattisia katkelmia opetusviran teksteistä läpi koko kirkkohistorian. Oma editioni on vuodelta 1954, mutta myöhempiä versioitakin on saatavilla (joissa Vatikaani II on mukana).

Tähän mennessä olen lukenut sekä yksin että yhdessä (lukupiirissä kesätiistaisin Turun kat.srk:n srk-salissa) 100 sivua n. 600-sivuisesta teoksesta, ja olen päässyt vuoteen 600 asti. Olemme siis vielä vanhan yhteisen kristikunnan ajalla. Katolilaisten ja ortodoksien lisäksi myös luterilaiset tunnustuskirjat vetoavat jatkuvasti tämän aikavälin kirkkoisien teksteihin ja tunnustavat tänä aikana pidetyt yleiset kirkolliskokoukset.

Tässä postauksessa haluaisin kääntää ja siteerata parhaita paloja löytämästäni kirkon uskosta ja opetuksesta tuon ajan dokumenteissa. Dokumentit ovat yleensä joko kirkolliskokousten tai paavien tekstejä, eli ne ilmentävät tuon ajan kirkon auktoritatiivista kristillistä opetusta ja raamatuntulkintaa. Perään liitän lyhyen kommentin.

Paavi p. Dionysius (v. 260): “Sillä hän sanoi: ‘Isä ja minä olemme yhtä’, ja ‘Minä olen Isässä, ja Isä on minussa’. Täten on selvää, että jumalallinen Kolminaisuus ja pyhä monarkian julistus säilytetään koskemattomana.” Kommentti: Vahva oikeaoppinen trinitaarinen monoteismi 65 v. ennen Nikeaa.

Illiberin/Elviran konsiili (v. 300): “Kaanon 33. On päätetty että avioliitto on kokonaan kielletty piispoilta, papeilta ja diakoneilta, kaikilta pappisvirkaan asetetuilta, ja että heidän on pysyttävä erillään vaimoistaan eikä saada lapsia; jos joku tekee näin, häneltä otetaan pois pappisviran kunnia.” Kommentti: Pappisselibaatti kauan ennen keskiaikaa.

Paavi p. Siricius (392): “Emme varmasti voi kieltää, että lausunto koskien Marian lapsia on sensuroitava, ja pyhyytenne on sitä oikein kauhistunut, että samasta neitseellisestä kohdusta, josta lihan mukaan Kristus syntyi, toinen lapsi olisi tullut maailmaan.” Kommentti: Marian ikuinen neitsyys virallisessa paavin kirjeessä kauan ennen Konstantinopolin II konsiilia.

Paavi p. Innocentius I (v. 416): “Mutta koskien lasten sinetöintiä, on selvää ettei sitä voi tehdä muu kuin piispa. Vaikka presbyteerit ovat toisia pappeja, heillä ei kuitenkaan ole pappeuden kruunua. Tämä piispan voima kuuluu vain piispoille, jotta he voivat sinetöidä tai antaa Puolustajan, Hengen, ei vain kuten kirkon tapa osoittaa, vaan myös se kohta Apostolien teoissa (seuraa selitys Ap.t. 8:14-17:sta)… (myöhemmin samassa kirjeessä sitaatti Jaak. 5:14->) Ei ole epäilystä, että tämä voitelu on tulkittava sairaista uskovista, jotka voidaan voidella krisman pyhällä öljyllä… Penitenteille sitä ei voida antaa, sillä se on tietynlainen sakramentti.” Kommentti: Vihkimyksen, konfirmaation ja viimeisen voitelun sakramentit kauan ennen keskiaikaa.

Efeson konsiili (v. 431): “Kukaan ei epäile, vaan se on pikemminkin ollut kaikille sukupolville tiedossa, että pyhä ja siunatuin Pietari, apostolien pää ja johtaja, uskon pilari, katolisen kirkon perustuskivi, sai valtakunnan avaimet Herraltamme Jeesukselta Kristukselta, ihmissuvun Pelastajalta ja Lunastajalta, ja että sitomisen ja vapauttamisen valta annettiin hänelle, joka tähän hetkeen asti ja aina elää ja tuomitsee seuraajissaan.” Kommentti: Vahva toteamus paaviudesta sisällytetty yleisen konsiilin aktioihin kauan ennen skismaa.

Paavi p. Leo Suuri (v. 459, 452): “Mitä katumukseen tulee… riittää, että omientuntojen tila tehdetään tiettäväksi yksin papeille salaisessa tunnustuksessa… Se tunnustus riittää, joka ensin tehdään Jumalalle, sitten myös papille, joka on välimiehenä katuvien rikkomusten tähden… Jumalan hyvyyden apu on niin järjestäytynyt että Jumalan laupeus voidaan saada vain pappien rukouksilla. Sillä välimies Jumalan ja ihmisen välillä, Jeesus Kristus (1. Tim. 2:5) on antanut tämän vallan kirkon johtajille…” Kommentti: Ripin sakramentti reilusti ennen 600-lukua. Kontekstina ovat vakavat kasteenjälkeiset synnit.

Arlesin konsiili (v. 475): “Tuomitsen kanssasi näkemyksen, jonka mukaan ihmisen kuuliaisuuden ei tarvitse yhtyä Jumalan armoon; sen, jonka mukaan ensimmäisen ihmisen lankeemuksen jälkeen tahdon vapaa valinta tuhoutui kokonaan; jonka mukaan Kristus Herramme ei kärsinyt kuolemaa kaikkien puolesta… tai että kadotukseen joutuvat joutuvat sinne Jumalan tahdosta… jonka mukaan jotkut on tuomittu kuolemaan, toiset ennaltamäärätty elämään…” Kommentti: Luther ja erityisesti Calvin torjuttu jo 1000 vuotta etukäteen.

Orangen konsiili (v. 529): “Jos joku sanoo, että… uskon alku ja sen uskon tahtominenkin, jolla uskomme häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman ja jolla tulemme pyhän kasteen uuteen syntymään, ei ole armon lahjaa, siis inspiraatio Pyhältä Hengeltä, joka uudistaa tahtomme epäuskosta uskoon, jumalattomuudesta jumalisuuteen, vaan on luonnollisesti meissä, hänet todistetaan Apostolien vastustajaksi, sillä Paavali sanoo: (sitaatit Fil. 1:6, 1:29, Ef. 2:8). Kommentti: Augustinolainen ja katolinen näkemys armosta.

Paavi Pelagius II (v. 585): “Skisman rikos on pahempi kuin se, että on uhrannut uhrin (pakanajumalalle) ja sitten kuitenkin katunut syntiään ja rukoilleet Jumalaa täydellä hyvityksellä. Tässä tapauksessa kirkkoa etsitään ja pyydetään apuun, toisessa tapauksessa kirkkoa vastustetaan… Lopuksi, vaikka uskosta langennut (ja katunut) tapetaan marttyyrina, hän voi saada omakseen valtakunnan lupaukset; jos taas tuo toinen (skismaatikko) tapetaan kirkon ulkopuolella, hän ei voi päästä kirkon palkkioihin.” Kommentti: Tällainen kieli toistuu usein kirkon ensimmäisen 1500 vuoden aikana. Tämä on yksi vaikeimpia kysymyksiä, mutta sitä ei voi tyydyttävästi ratkaista ainakaan vaikenemalla näistä teksteistä. Vähintäänkin se opettaa meille, ettei kirkollinen relativismi ole varhaisen kristinuskon valossa kevyesti otettava mahdollisuus.

Tässä siis vain muutamia näytteitä. Paljon muutakin 100 sivuun mahtui, kuten avioliiton purkamattomuutta (täten ensimmäisenä 600 vuotena käsiteltiin kaikkia seitsemää sakramenttia) ja sielun pre-eksistenssin hylkääminen (sori, mormonit).

Ehkä suurin kysymykseni menee luterilaisille: millä perusteella varhaisen kirkon ekumeeniset konsiilit hyväksytään, jos saman ajan kirkon muita virallisia oppeja ei? Jos vastaus on yhdenmukaisuus Raamatun opin kanssa, jatkokysymys kuuluu: kenen tulkinnan mukaan? Varhaiskirkon mukaan muutkin opit olivat Raamatun mukaisia. Tuleeko luterilaisista isistä uusi magisterium? Missä Raamattu oikeuttaa moisen?


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: