Arkisto kohteelle lokakuu 2008

Apua adventismista…

lokakuu 27, 2008

Luin eilen yhdessä päivässä lyhyen ja ytimekkään kirjan “Miksi jätin adventismin”, kirjoittanut Toivo Hillberg ja julkaissut Suomen kirkon sisälähetysseura 1965. Lopussa sanottu vahvistettiin vielä “kahden tai kolmen” eli käytännössä useammankin todistajan lausunnoilla. Kyseessä on siis luterilainen adventismivastainen apologia. Kirja oli mielestäni ihan hyvä lukea.

Lakiuskonto?

Kirja ei ole systemaattinen analyysi adventismin opeista ja argumenteista, vaan lyhyt omaelämänkerrallinen ja opillinen varoitus vaarallisesta harhasta. Pääargumentti on sama kuin Paavalin argumentti galatalaiskirjeessä: Vapauteen Kristus meidät vapautti: älkää antautuko uudelleen orjuuteen (ks. Gal. 5:1).

Mietin, mikä kanta minun olisi asiaan otettava, sillä Hillberg voisi kenties kirjoittaa samantyylisen kirjan katolisuudesta, ja monia vastaavia tarinoita onkin olemassa. Enkä peitä sitä, että mielestäni Hillberg syyllistyy uuden liiton vääristelyyn korostaessaan Jeesusta yksin kaiken muun kustannuksella ja tehdessään vanhasta liitosta armottoman laki- ja ansiouskonnon niin, ettei ole helppoa ymmärtää, kuinka Vanhan testamentin Jumala voisi olla sama kuin Uuden.

Näiden huomioiden jälkeen ja niistä huolimatta otan Hillbergin kanssa yhteisen kannan adventismia vastaan evankeliumille vieraana vanhatestamentillisena lakiuskontona - jos Hillbergin esitykseen ja sitaatteihin adventismista voi luottaa. Teen tämän muutamalla erotuksella katolisuuteen: 1) Adventismi sekoittaa vanhan liiton uuteen toisin kuin katolisuus ja joutuu täten Paavalin kritiikin alle aivan toisin 2) Adventismin pyhitysoppi on aivan toisenlainen kuin katolisuuden ja johtaa päinvastaiseen suuntaan kuin evankeliumi.

Suuret erehdykset

Käyn läpi lyhyesti Hillbergin siteeraamisen arvoiset argumentit adventismia vastaan. Ensin hän huomioi adventismin “suuren pettymyksen” vuonna 1844, jolloin päivälleen ennustettua Jeesuksen paluuta ei tapahtunutkaan. Tässä ennustuksessa adventismi ei totellut Kristuksen sanaa, jonka mukaan vain Jumala tietää tuon päivän ajankohdan (Matt. 24:36).

Toinen erehdys seurasi siitä, kun adventismi ei suostunut luopumaan laskemastaan ajasta vaan tulkitsi sen uudelleen niin, että tuolloin Jeesus siirtyi taivaalliseen kaikkeinpyhimpään pannakseen toimeen ns. “tutkivan tuomion”. Jeesus käy läpi kuolleiden ja elävien syntiluettelon taivaassa, ja kun hän tulee nimemme kohdalle, meidän on oltava täydellisen pyhityksen tai “luonteen” tilassa, sillä sen jälkeen ei enää ole pelastusmahdollisuutta. Tämän tuhoaa Heprealaiskirje, jonka mukaan Jeesus astui taivaalliseen kaikkeinpyhimpään kertakaikkisesti jo 2000 vuotta sitten (Hepr. 9:12), ja tämän ansiosta Jumala ei uudessa liitossa anteeksi annettuja syntejä enää muista (Hepr. 8:12).

Järkyttävin oppi liittyy ahdistuksen aikaan, jolloin ihmiset joutuvat adventistien mukaan elämään vuoden ilman välimiestä ja pärjäämään Jumalan edessä omillaan täydellisen pyhityksensä tai kristillisen luonteensa nojalla! Tätä pelon evankeliumia vastaan pysyvät Jeesuksen sanat, joiden mukaan hän on kirkkonsa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti (Matt. 28:20, ks. myös. Hepr. 13:5-6).

Sapatti ja ruokakultti

Adventistit tunnetaan ehkä parhaiten sapatinvietosta ja ruokasäädöksistä. Hillberg ja muut kirjassa todistavat, jotka kaikki olivat pitkään itse adventisteja, todistavat laajasta ylemmyydentunteesta ja muiden tuomitsemisen hengestä adventistikirkossa näiden asioiden suhteen. Kumma kyllä, näissä suurissa erottavissa kysymyksissä Uusi testamentti puhuu jälleen aivan suoraan adventismia vastaan:

“Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä.” (Kol. 2:16) “Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin ‘älä tartu’, ‘älä maista’, ‘älä kosketa’?” (Kol. 2:20-21)

Sapattikysymystä olen käsitellyt laajemmin adventismiartikkelissani. Tässä haluaisin vain siteerata Hillbergin kirjasta puhuttelevaa kohtaa, jonka monien kokemus on vahvistanut ja jonka pitäisi antaa riittävän varoituksen jokaiselle kristitylle: “Ollessani heidän sapattikoulunsa opettajana huomasin olevani jatkuvasti ristiriidassa seurakunnan yleisen näkemyksen kanssa koettaessani korottaa Kristusta ja hänen vanhurskauttaan… Olin aina kuin joku muhamettilainen. Vaikka kuinka yritin puhua Jeesuksesta, niin aina päädyttiin sapattiin - kysymykseen, miksi olin lauantaina pois työstä… Lyhyesti sanottuna heidän keskeisin opinkappaleensa, sapatti, on minun käsitykseni mukaan ottanut paikan Kristukselta.” (s. 91)

Todisteita Jehovasta…

lokakuu 20, 2008

Jokunen päivä sitten luonani kävi kaksi Jehovan todistajaa. Edellisestä keskustelusta oli aikaa jo muutama kuukausi. Ajattelin kirjoittaa muutaman kokemuksen avuksi muille vastaaviin tilanteisiin.

Jehovan todistajien ja kristittyjen suurin ero on tunnetusti opissa Jumalasta. Jehovan todistajat ovat moderneja areiolaisia, joiden mukaan Konstantinus toi Kolminaisuuden pakanuudesta kirkkoon, jolloin tapahtui suuri luopumus. Todistajat tuntevat kirkkohistoriansa ja Raamattunsa, mutta juuri niin: heidän kirkkohistoriansa ja heidän Raamattunsa - jos me tunnemme oikean kirkkohistorian ja oikean Raamatun, todistajat hiljenevät pian todisteiden edessä. Tai sitten he vain vaihtavat tehokkaasti aiheesta toiseen.

Jospa aloitettaisiin kirkkohistoriasta. Olen huomannut, että todistajat eivät pahemmin ole sisäistäneet modalismia ja sen kirkkohistoriallisia ja teologisia implikaatioita. Sitäkin oudompaa on, että he usein esittävät kolminaisuusopin virheellisesti modalistisena - “Kun Jeesus rukoili, rukoiliko hän itseään?” Tässä vaiheessa kun muistuttaa, että juuri modalismi oli ensimmäinen kolminaisuusharha, joka tuomittiin jo 200-luvulla eli ennen koko areiolaiskiistaa, todistajat hiljenevät tai vaihtavat aihetta. Tämä fakta nimittäin osoittaa sen, että ensimmäisille kristityille oli päivänselvää, että Jeesus oli Jumala, kysymys oli vain siitä, onko hän sama persoona kuin Isä vaiko eri. Yhdellä iskulla saa kaksi kärpästä - vastauksen rukousargumenttiin ja koko Konstantinus-pakanuus-luopumus-paradigman jäähyväiset.

Mitä Raamattuun tulee, kristityn tulisi tuntea tärkeimmät Jeesuksen jumaluutta koskevat kohdat. Täytyy muistaa, että Jehovan todistajat harjoittelevat meidän kohtaamistamme tunteja ja tunteja joka viikko. Ei ole liikaa pyydetty, että kerran elämässämme otamme perinpohjin selville Jeesuksen jumaluuden raamatulliset perusteet. Kuinka ollakaan, pian ilmenee, että yhtä argumenttia pidemmälle todistajien paukut eivät kovinkaan usein riitä. Tällaisia kohtia (joista yksikään ei riitä itsessään - todistajilla on vasta-argumentti jokaiseen, mutta jos tunnemme vasta-argumentit ja osaamme kumota ne, tilanne on aivan toinen) ovat Joh. 1:1-3, Joh. 5:18, Joh. 8:24,58, Joh. 10:1-20,28-33, Joh. 13:19, Joh. 14:9, Joh. 20:28 (kuinka ollakaan, koko Johanneksen evankeliumin pointtina on Jeesuksen jumaluus) ; Kol. 1:16, 2:9; Fil. 2:5-11, Hepr. 1:1-12, Ilm. 22:13, Tit. 2:13, 2. Piet. 1:1,11, Room. 9:5.

Seuraavassa muutama esimerkki Jehovan todistajan (JT) ja katolisen kristityn (KK) ajatustenvaihdosta.

JT: Mitä ajattelet, onko Jeesus luotu?
KK: Ei tietenkään, hänhän on Luoja.
JT: Mitäs sanot tästä: Kol. 1:15, hän on luomakunnan esikoinen.

KK: Niin on, merkityksessä “luomakunnan perillinen” tai “esikoinen yli luomakunnan” tai “ennen luomakuntaa” - kreikan genetiivi voidaan tulkita usealla tavalla. Uskontunnustuksemmehan nimenomaan sanoo, että Jeesus on syntynyt eikä luotu. Jos katsotaan kontekstia, heti seuraava jae kertoo koko luomakunnan tulleen luoduksi Jeesuksen kautta. Koko Kolossalaiskirjeen pointti on vastustaa niitä, jotka palvelevat enkeleitä (2:18), ja jae 16 osoittaakin, että enkelitkin ovat Jeesuksen luomia. Jae 2:9 painottaa koko jumaluuden täyteyden asuvan Jeesuksessa ruumiillisesti. Koko Kolossalaiskirjeen argumentti tuhotaan, jos nyt käännetään homma ympäri ja väitetään Jeesuksen olevan ruumiiton ylienkeli, jota meidän on palveltava. Juuri tällaista oppia Kolossalaiskirje yrittää kumota.

JT: Entäs mitä ajattelet tästä Filippiläiskirjeen kohdasta, jossa sanotaan, ettei Jeesus yrittänyt anastaa itselleen Jumalan vertaisuutta? Tämä osoittaa, ettei Jeesus ollut Jumalan vertainen (Fil. 2:6).
KK: Ryöstösaalista merkitsevä sana harpagmos on tässä tosiaan kiistanalainen, se voidaan tulkita noin tai sitten Kirkkoraamatun mukaan idiomaattisesti niin, ettei Jeesus pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Kontekstin perusteella on syytä valita jälkimmäinen vaihtoehto, sillä mitä erityisen nöyrää (2:5) on siinä, että luotu ei yritä ryöstää itselleen Jumalan vertaisuutta? Lisäksi haluaisin kysyä, saiko Jeesus kenties Jehovaa korkeamman nimen, kun hän sai nimen, joka on kaikkia nimiä korkeampi (2:9)?
JT: Ei tietenkään, hän on vain muita luotuja ylemmäksi korotettu.
KK: Joudut kuitenkin lisäämään ajatuksen “muut luodut” tekstiin, jossa niin ei sanota, samoin kuin Kol. 1:16:ssa.

JT: Mutta 1. Kor. 15:24-28 selvästi tekee eron Jumalan ja Jeesuksen välillä. Jeesus alistuu Jumalalle, ei Jumala koskaan alistu Jeesukselle.
KK: Emmehän me niin väitäkään. Tosiaan Isä Jumalan ja Jeesuksen välillä on ero, sekä persoonassa että pelastushistoriallisessa roolissa. Mutta Jeesuksen alistuminen Isälle ei merkitse hänen olemuksensa erilaisuutta tai alemmuutta yhtään sen enempää kuin naisen alistuminen miehelle merkitsisi naisen alempiarvoista tai erilaista ihmisluontoa mieheen verrattuna. Samassa kirjeessä Paavali aloittaa ja lopettaa tekstinsä mainintaan rukouksesta Jeesukselle. Kehottaako Vartiotorni rukoilemaan Jeesusta?

Katolista apologetiikkaa Youtubessa - Paavalin juhlavuosi

lokakuu 13, 2008

Löysin viime viikon aikana niin täydellisiä videopätkiä tätä vuotta ajatellen, että on pakko mainostaa ja postittaa asiasta. Ensinnäkin, kuten monet tietävät, nyt on kirkossa p. Paavalin vuosi ja odotan aiheen tiimoilta kirjoittamani kirjan (Katolinen Paavali) julkaisemista.

Huomasin, että Youtubeen on ilmestynyt hiljattain loistavia videosarjoja EWTN-kanavan ohjelmista juuri tästä aiheesta, ja vielä suosikkiapologeettieni johdolla. Ensin seminaarityöni kohteen Scott Hahnin (jota toivottavasti saan tavata henk. koht. kuun vaihteessa Englannissa) 6-osainen (1h) haastattelu hänen kääntymisestään ja Paavalista. Tässä ensimmäinen osa maistiaisiksi, loput löytyvät Youtubesta.

Toinen mielenkiintoinen sarja on In the Footsteps of St. Paul, jossa fr. Mitch Pacwa SJ matkustaa Paavalin jalanjäljillä ja avaa samalla Paavalin kirjeiden opetuksia. Tässä 6. jaksossa matkataan kohti Korinttia ja käsitellään 1. Korinttilaiskirjeen lukuja 8 ja 9. Ensimmäinen kolmesta osasta alla.

Näiden linkkien kautta pääsee myös helposti “related videos” - toiminnon avulla kaikenlaisiin katolisiin ohjelmiin Youtubessa. Hyvää ja viihteellistä viikkoa kaikille katolisen Paavalin ja apologetiikan parissa!

Tarvitaanko kirkkoa?

lokakuu 6, 2008

Viimeksi viime perjantaina kuulin jälleen erään vilpittömän ihmisen suusta hyvin yleisen toteamuksen. “En tarvitse kirkkoa voidakseni rukoilla Jumalaa”. Tässä tapauksessa tätä argumenttia käytettiin luterilaisuuden puolesta katolisuutta vastaan, mikä on sinänsä aika ironista, koska katolisuus opettaa, että Jumalaa voi rukoilla milloin ja missä tahansa, ja luterilaisuus yhtyy näkemykseen siitä, että kirkon virka ja sakramentit on asetettu sitä varten, että ihmiset saisivat pelastavan uskon ja pysyisivät siinä.

Ajattelin esittää lyhyesti muutaman ajatuksen tähän meidän yhteiskunnassamme erittäin tavalliseen mielipiteeseen liittyen. Ensinnäkin on kysyttävä samoin kuin tälle henkilölle perjantaina vastannut puhuja teki, nimittäin, “Oletko koskaan kysynyt Jumalalta, miten hän haluaa tulla palvotuksi?” Niin monet ihmiset lähestyvät uskontoa ja Jumalaa itsestään käsin ja unohtavat samalla kokonaan miettiä sitä, mitä mieltä Jumala itse asiasta on.

Useimmiten tällaisen väitteen esittäjät puhuvat kristinuskon viitekehyksessä, he ovat oppineet tuntemaan Jumalan kristinuskon lähteistä - Raamatusta tai kirkosta. Kuitenkaan omaa näkemystään siitä, etteivät he tarvitse kirkkoa, he tuskin koskaan edes pyrkivät perustelemaan kristinuskon sisäisillä syillä - syyt ovat jossain muualla, nimittäin omissa mieltymyksissä.

Mitä Jeesus, Raamattu ja kirkko sitten sanovat asiasta? Jeesus sanoi perustavansa kirkon (Matt. 16:18), joten kaipa kirkolla on oltava jokin rooli kristinuskossa. Hän asetti ehtoollisen (Matt. 26:26, 1. Kor. 11:23-25) ja käski viettää sitä hänen muistokseen. Juuri tästä kirkon jumalanpalveluksessa on ennen kaikkea kyse - ehtoollisen vietosta (1. Kor. 11:26, Ap.t. 20:7), sillä ilman Kristuksen ruumista ja verta meillä ei ole elämää (Joh. 6:53-54). Rukoilla voi kaikkialla, koska Jumala on kaikkialla, mutta kirkkoon kokoonnutaan murtamaan leipää ylösnousemuksen muistoksi, nauttimaan ikuisen elämän lääkettä.

Apostolien opetus Raamatussa käskee myös kuuliaisuutta kirkon vanhimmille tai johtajille eli presbyteereille tai papeille (ks. esim. Kirjeet Timoteukselle, Titukselle ja Heprealaisille). Kuinka ihminen, joka sanoo olevansa kristitty mutta ei elä lainkaan kirkon yhteydessä, voi sanoa tottelevansa näitä Jumalan sanan käskyjä? Tosiasiassa lukemattomien kristinuskoon kastettujen ihmisten elämää ja ajattelua ohjaa kuitenkin loppujen lopuksi länsimainen individualismi eikä raamatullinen tai perinteinen kristillinen ajattelu. Kirkko on perhe, Kristuksen ruumis pelastuksen yhteisö, Jumalan kansa, jonka tarkoitus on pyhittää ihmiset ja todistaa Kristuksesta. Ruumiinjäsen ei saa mitään aikaan ilman ruumista (Joh. 6, Joh. 15, 1. Kor. 12, Ef. 1-2).


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: