Arkisto kohteelle tammikuu 2009

Vartiotorni vai enkelin torvi?

tammikuu 26, 2009

Löysin taas sattumalta hienon vähintäänkin puoliapologeettisen teoksen, Jehovan todistajia ja mormoneita käsittelevän kirjan nimeltä Torni ja temppeli (Matti Liljeqvist, Perussanoma 2004). Olen itsekin ajatellut joskus kirjoittavani vastaavan teoksen, tosin perusteellisemman ja katolisemman. Liljeqvistin kirja on lyhyehkö sekä helppolukuinen. Se jakautuu yksinkertaisesti kahteen osaan, Jehovan todistajien ja mormonien opin tarkasteluun. Molempien osien päätteeksi annetaan muutama ajatus todistajien ja mormonien kohtaamisesta.

Paljon yhteistä, paljon erilaista

Jehovan todistajat ja mormonit ovat monien mielessä jossain määrin samassa uskontojen kategoriassa, ja aivan oikein. Molemmat ovat kristillisestä näkökulmasta pseudokristillisiä uskontoja, jotka käyttävät Raamattua ja sen terminologiaa, mutta tulkitsevat keskeiset käsitteet aivan uudella ja kristinuskolle vieraalla tavalla. Molemmat syntyivät 1800-luvun Amerikassa, molemmat tekevät ovelta ovelle-lähetystyötä pareittain, molemmat uskovat suureen luopumukseen ja tosi kristillisyyden palauttamiseen “viimeisinä” tai “myöhempinä” aikoina juuri heidän perustajiensa kautta.

Tarkemmissakin opeissa Jehovan todistajilla ja mormoneilla on kummallisiakin yhtäläisyyksiä. Mormonien mukaan Jumalalla on ruumis (lihaa ja luuta) ja hän asuu planeetalla lähellä Kolob-tähteä. Vartiotorni on puolestaan opettanut, että Jumalalla on henkiruumis ja siksi hän ei voi olla kaikkialla samaan aikaan, vaan hänellä on valtaistuin Alcyone-tähdellä. (Liljeqvist, s. 23.)

Molemmilla mainituista uskonnoista on myös outoja pakkomielteitä yhdistellä Raamatun henkilöitä toisiinsa mitä erikoisimmilla tavoilla. Mormonien mukaan Aadamista tuli arkkienkeli Mikael, Jehovan todistajien mukaan taas Jeesuksesta tuli ylösnousemuksessa arkkienkeli Mikael. Mormoniprofeetta Brigham Young tosin opetti aikoinaan, että Aadam on meidän planeettamme ainoa ja tosi Jumala. Niin ja Nooasta on tullut enkeli Gabriel. Eroavaisuuksiakin tosin löytyy. Jehovan todistajien tärkeimpiä uskonkohtia on erottelu Jehovan ja Jeesuksen välillä - Jeesus on Jehovan esikoishenkilapsi, kun taas mormonien mukaan Jeesus on Jehova, mutta ei Isä Jumala, joka on Elohim!

Mormonien Pyhällä Hengellä on persoonallisuus ja henkiruumis (vähän kuin Jehovan todistajien Jehovalla), kun taas Jehovan todistajat uskovat “pyhään henkeen”, jossa “henki” on Jumalan vaikuttavaa voimaa, joka on “pyhää”, koska se tulee pyhältä Jumalalta. Liljeqvist (s.80-82) valottaa mormonien pneumatologista erikoisuutta, jonka mukaan Holy Ghost ja Holy Spirit ovat eri asioita - Holy Spirit viittaa Jehovan todistajien uskoa muistuttavalla tavalla kaikkeuden täyttävään totuuden valkeuteen, jolla ei ole kokoa eikä persoonallisuutta.

Auktoriteetti

Jehovan todistajia ja mormoneja yhdistää luonnollisesti ajatus tosi kristillisyyden palauttamisesta heidän järjestössään. Tämä johtaa vahvaan auktoriteettiuskoon - Jehovan todistaja ei saa kritisoida Vartiotornia eikä mormoni elävää profeettaa. Molemmat voivat saada kaikenlaisia uusia ilmoituksia, jotka saattavat kumota vanhoja, eikä ristiriidoilla ole väliä, koska järjestössä on Jumalan äänitorvi. Kuuliaisuus järjestölle on myös lopullisen pelastuksen saavuttamisen edellytys.

Katolisesta näkökulmasta Jehovan todistajat ja mormonit eivät ole väärässä perusajatuksessaan siitä, että Jumala on asettanut maan päälle ihmisiä auktoritatiiviseen asemaan hänen totuutensa kaitsijoiksi. Jumalan kirkon tai seurakunnan tai järjestön yhteydessä on oltava pysyäkseen myös Kristuksen yhteydessä, koska kirkko on Kristuksen morsian. Mormonit ovat kirkkonäkemyksessään selvästi lähempänä katolisuutta kuin Jehovan todistajat, joiden suorastaan sokea auktoriteettiusko kohdistuu Brooklynissa sijaitsevaan Vartiotorniin, joka julkaisee nimettömänä lehtiä ja kirjoja, joiden avulla ja läpi Raamattua luetaan.

Jehovan todistajat lukevat harvemmin suoraan huippututkijoiden raamatunselityksiä tai teologiaa, mutta Vartiotorni siteeraa näitä maallisia lähteitä aina silloin, kun sitaatit sopivat heidän tarkoitusperiinsä, usein pois kontekstista niin, että loput ko. kirjoittajan teksteistä kumoaisivat Vartiotornin täysin. Mormonien uskonkohtiin taas kuuluu uskonnonvapaus, mikä liittyy vapaan tahdoon ylikorostukseen mormonismissa sekä varmasti myös liberaaliin pelastusnäkemykseen. Vartiotorni pitää itseään eksklusiivisemmin pelastustienä.

Mutta miksi kenenkään pitäisi uskoa juuri Charles Taze Russellin tai Joseph Smithin löytäneen kauan kadonneen totuuden ja palauttaneen aidon kristillisyyden? He molemmat osoittavat, että kilpailijoitakin löytyy. Molemmat ryhmät vetoavat toteutuneisiin profetioihin (Jehovan todistajat vuoteen 1914 ja mormonit USA:n sisällissotaan), mutta molemmissa tapauksissa profetiat olivat todellisuudessa virheellisiä (Liljeqvist 16-17, 101). Mormonit vetoavatkin useimmiten rukouksen aiheuttamaan subjektiiviseen vakuuttuneisuuteen, Jehovan todistajat taas “yksin Raamattuun”, molemmat harhaanjohtavasti (subjektiivisesti voi vakuuttua mistä vain, ja Vartiotornin auktoriteetti ajaa Raamatun yli).

Pelastus

Väärän uskonnon tai pseudokristillisen ja erittäin amerikkalaiselta haiskahtavan uskonnon tunnistaa helposti siitä, kuinka kristinuskon ydinsanoma Jeesuksen Kristuksen eli Messiaan ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta vesitetään. Jehovan todistajien mukaan Jeesus eli ja kuoli kidutuspaalulla, ei ristillä - joka on pakanallinen symboli - kumotakseen Aadamin tekemiset eli antaakseen mahdollisuuden ikuiseen elämään paratiisimaailmassa niille, jotka tahtovat olla uskollisia Jumalalle (lue: Vartiotornille). Jumalan lapsiksi ja kanssaperillisiksi, uudestisyntyneiksi ja Kristuksen ruumiiseen vanhurskautettuina liitetyiksi Jeesus lunasti vain 144 000!

Mormonien mukaan Jeesus kärsi ihmiskunnan syntien rangaistuksen Getsemanessa hikoillessaan verta kuolemantuskissaan. Risti on julma kidutuksen ja tappion merkki, se vain päätti Jeesuksen sovitustyön eikä suinkaan ollut sen keskipiste, sen sijaan painotetaan Jeesuksen elämää. Jeesuksen ylösnousemuksen tähden kaikki voivat nousta kuolleista, mutta varsinaiseen suurimpaan pelastukseen päästäkseen eli jumalaksi tullakseen täytyy käydä läpi kaiken maailman mormoniseremoniat temppelissä, jonka päällä koristeena komeilee torveen puhaltava enkeli, ei Kristuksen risti. Temppelissä on liityttävä jonkun kanssa ikuiseen avioliittoon, joka mahdollistaa henkilasten tekemisen tulevassa maailmassa.

Kaukana, kovin kaukana, on kummastakin em. uskonnosta pyhän apostoli Paavalin, jonka kääntymisen muistojuhlaa eilen vietettiin, yksinkertainen sanoma Kristuksesta, lihaksi tulleesta Jumalasta, joka on ristiinnaulittu syntien sovitukseksi ja korotettu valtaistuimelleen daavidilaisena Messiaana, jotta jokainen, joka kääntyy, uskoo häneen ja kastetaan osaksi hänen ruumistaan, olisi armoitettu ja ikuisen elämän perillinen toivon mukaan, ilon, rauhan ja vanhurskauden valtakunnan jäsen.

Usko ja tieto, Jumala ja järki

tammikuu 19, 2009

Huomattavan suuri osa suomalaisista elää valistuksenaikaisten ja modernien mielikuvien vaikutuksen alaisena. Monet ajattelevat, että usko on ristiriidassa järjen kanssa tai että tiede on tehnyt kristinuskon tyhjäksi ja tarpeettomaksi. Jos joku on kaivannut tieteellistä ja perinpohjaista vastausta yleisimpiin uskon ja kristinuskon vastaisiin argumentteihin, enää ei tarvitse odotella. Tapio Puolimatka on tarttunut haasteeseen.

Puolimatka on kirjoittanut mittavan trilogian, joka yhteensä kattaa yli tuhat sivua tiivistä ja täyttä asiaa uskon (erityisesti kristinuskon) ja tieteen suhteesta. Onko järkevää uskoa Jumalaan? Eikö tiede ole osoittanut Raamatun epäluotettavaksi? Eikö evoluutio ole kumonnut kristinuskoa? Näihin aihekokonaisuuksiin voi perehtyä syvällisesti Puolimatkan kirjoissa Usko, tieto ja myytit, Usko, tiede ja Raamattu sekä Usko, tiede ja evoluutio.

Usko ja tiede

Tähän asti olen päässyt ensimmäisen kirjan loppuun ja esittelen tässä lyhyesti trilogian ensimmäisen osan, 2005 Tammen julkaiseman Usko, tieto ja myytit. Vaikka teksti on paikoin raskasta, on kirja ehdottomasti lukemisen arvoinen, vaikkakaan kaikki argumentit eivät vakuuttaisi loppuun asti.

Esimerkiksi Raamatun inspiraatiosta vakuuttuminen on Puolimatkalle subjektiivisen uskonkokemuksen asia. Sama argumentti todistaisi Koraaninkin inspiraatiosta. Katolinen näkemys ylösnousseen Kristuksen auktorisoiman kirkon opetuksesta on tiedollisesti paljon vakuuttavampi.

Kirjan parasta antia on varmasti Puolimatkan terävä naturalistisen ateismin aseistariisuminen. Kerta toisensa jälkeen lukija havahtuu siihen, kuinka itsensä kumoavaa ns. tieteisusko lopulta on. Kun esimerkiksi julistetaan, että tiede on ainoa tapa saada varmaa tai luotettavaa tietoa, kumotaan samalla juuri esitetty väite, koska tähän väitteeseen ei ole päädytty tieteellisen todistuksen avulla.

Puolimatka huomauttaa myös osuvasti, kuinka modernin tieteen mielekkyys olettaa suuren määrän ei-todistettuja asioita, kuten sen, että aistimme ja havaintomme tavoittavat oikeasti todellisuuden ja että todellisuudessa on järjestystä ja lakeja, joita voimme tutkia. Tämä periytyy kristillisestä ajattelusta, jonka mukaan älyllinen Jumala on luonut meihin älyn, joka tavoittaa saman luojan luoman todellisuudenkin.

Jumalan olemassaolo - puolesta ja vastaan

Puolimatkan kirjassa on tähän asti ehkä paras suomeksi lukemani esitys perinteisistä järkiargumenteista Jumalan olemassaolon puolesta. Puolimatka asettaa argumentit loogiseen muotoon ja vastaa niihin esitettyihin vasta-argumentteihin tukeutumalla parhaisiin moderneihin kristillisiin filosofeihin kuten Alvin Plantingaan.

Pahuuden ongelmaankin Puolimatka tarttuu logiikan avulla. Hän esittää tämän kuuluisimman ateistisen argumentin useassa huolitellussa muodossa ja vastaa lopulta iänikuiseen ongelmaan muutamalla varteenotettavalla tavalla. Vähintäänkin lukija pääsee miettimään asiaa eri näkökulmista ja huomaa, ettei argumentti loogisesti kumoa kristinuskoa.

Myytit

Lopuksi Puolimatka kirjoittaa mielenkiintoisesti moderneista myyteistä. Esimerkiksi kehitys on modenri myytti - ihmiset luulevat, että teknologian kehitys todistaa siitä, että ihminenkin on kehittynyt ja kehittyy edelleen yhä paremmaksi moraalisesti ja älyllisesti.

Kuitenkin 1900-luku osoittaa, että ihminen ei suinkaan ole parantunut moraalisesti. Samoin antiikin aikoina eli äärimmäisen fiksua porukkaa, eikä samaa voi sanoa monistakaan nykyihmisistä. Kannattaa lukea vanhoja kirjoja.

Tieteisusko on myös moderni myytti - ihmiset tykkäävät ajatella, että tiede vastaa kaikkiin ongelmiin ja kysymyksiin. Kuitenkaan tiede ei voi selittää, miksi mitään on olemassa - sen keinot loppuvat hyvin lyhyeen. Tieteen sisällä tiedetään paljon vähemmän kuin ulospäin annetaan usein ymmärtää. Nämä myytit ovat pohtimisen arvoisia, ja Puolimatkan kirjasta niitä löytyy lisää. Suosituksen arvoinen teos.

Vartiotornin vaikeuksia…

tammikuu 12, 2009

Luin joululomalla kaksi Kuva ja Sana- kustantamon julkaisemaa kirjaa erilaisista harhaopeista. Niistä raportoin seuraavaksi. Ensin on vuorossa Vartiotorni - Valtakunta uudessa valossa eli kriittinen arvio Jehovan todistajien uskonnosta. Kirjoittaja on helluntailaistaustainen apologeetti Pasi Turunen.

Kirjan luku 1 esittelee Jehovan todistajien historiaa ja osoittaa mielestäni hienosti, kuinka epäuskottava Vartiotornin itsestään esittämä väite Jumalan äänitorvena on. Uskonto kehittyi ja muuttui suuresti pienestä raamattutupiiristä jättimäiseksi organisaatioksi, jonka presidentit ovat muutelleet seuran oppeja ja käytäntöjä tiheästi.

Luvussa 2 osoitetaan Vartiotornin väite siitä, että se on ainoa pelastuksen kanava. Samoin kiinnitetään huomiota “kadottaviin synteihin”, jotka johtavat “epäteokraattisen” jäsenen erottamiseen seurasta niin, etteivät edes perheenjäsenet saa enää olla normaaleissa väleissä hänen kanssaan. Näitä syntejä ovat esim. joulun viettäminen, vaaleissa äänestäminen, armeijaan meneminen, verensiirron ottaminen, Vartiotornin kanssa eri tavalla ajatteleminen, ovelta-ovelle-työssä käytettyjen tuntien raportoimisen laiminlyöminen, jne.

Luvussa 3 kerrotaan Vartiotornin hierarkiasta, jossa avainasemassa on “uskollinen ja ymmärtäväinen orja” eli voideltujen Jehovan todistajien joukko, “pieni lauma”, joka pääsee taivaaseen ja ruokkii “suurta joukkoa”, joka pääsee maanpäälliseen paratiisiin. Koko ajatus tämän palvelijajoukon auktoriteetista perustuu Matt. 24:45-47:n hyvin kyseenalaiseen tulkintaan. Jokainen lukekoon sen ja miettiköön, tarkoittaako Jeesus siinä perustavansa auktoriteetikseen maan päälle 1800-luvulla syntyvän amerikkalaistaustaisen raamattujärjestön.

Luvussa 4 esitetään oikeudenkäyntiasiakirjoja, joissa Vartiotornin johtajat ovat antaneet hyvin kiusallisia lausuntoja. He ovat mm. todenneet, että Jehova Jumala toimittaa seuran julkaisemaa lehteä ja että vaikka yksin Raamattu on Jehovan todistajien uskon lähde, he eivät saa lukea sitä muulla tavalla kuin Vartiotornin tulkinnan mukaan. Luku 5 jatkaa samaa rataa ja osoittaa johtajien opettaneen, että Raamattu yksin johtaa harhaan ja että on kartettava itsenäistä ajattelua.

Luku 6 esittää monia seuran muuttuneita oppeja siteeraten alkuperäislähteitä. Vaikka Jehovan pitäisi olla järjestön johdossa, järjestö on opettanut ristiriitaisesti useassa kysymyksessä. Jehova asui ennen avaruudessa Alcyon-tähdellä, nykyään olisi epäviisasta sijoittaa Jehovan valtaistuinta mihinkään tiettyyn paikkaan. Ensin Jeesus tuli näkymättömästi vuonna 1874, nyttemmin 1914. Hepr. 11:5 on selitetty aikojen kuluessa neljällä eri tavalla. Sodoman miesten ylösnousemuksesta ja ylösnousemattomuudesta mieltä on muutettu useita kertoja edestakaisin.

Luku 7 käy tarkemmin läpi vääriä ennustuksia, joista Vartiotorni on kuuluisa. Täten seura paljastuu vääräksi profeetaksi, joista Raamattu varoittaa. Seura ennusti nykyisen maailmanajan loppua vuosille 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, 1984, 1900-luvun loppuun mennessä… ja tässä sitä vielä ollaan. Luku 8 jatkaa samaa rataa.

Luvussa 9 keskitytään Jehovan todistajien verioppiin ja osoitetaan, ettei veren syömisellä, jonka Raamattu kieltää, ole tekemistä verensiirtojen kanssa, jotka Jehovan todistajat Raamattuun vedoten kieltävät. Ne ovat biologisesti hyvin eri asioita - verta syötäessä veri hajoaa ruuansulatuksessa molekyyleiksi, kun taas verensiirrossa se toimii kuin potilaan oma veri. Turunen osoittaa myös Vartiotornin epäjohdonmukaisuuden, kun se sallii monien veren komponenttien syömisen, mutta ei kaikkien.

Luku 10 käsittelee joitain Vartiotornin vastausyrityksiä ja vastaa niihin, kun taas luku 11 kertoo Raamatun Uuden maailman käännöksestä, jonka Jehovan todistajat ovat laatineet ja jota vain he käyttävät. Luku 12 esittelee useita käännöksen väännöksiä, joissa tekstiä on muokattu sopivaksi Vartiotornin teologiaan.

Lopuissa luvuissa käsitellään vielä sekalaisia Vartiotorniin liittyviä vaikeuksia kuten väitettä siitä, että Jeesus kuoli kidutuspaalulla eikä ristillä, ongelmallista ja vaihtelevaa suhtautumista rokottamiseen, sekä skandaalia, jossa paljastui, että Vartiotorni on ollut virallisesti kumppaniudessa YK:n kanssa samalla, kun se on opettanut YK:n olevan Ilmestyskirjan peto.

Turunen on tehnyt hyvää työtä, hänen tekstinsä on helppolukuista ja asiallista. Kirja on ehdottomasti lukemisen arvoinen, vaikkakin siinä on katolisesta näkökulmasta muutamia kohtia, joihin pitää suhtautua varauksellisesti. Näitä ovat esimerkiksi katolisen hierarkian auktoriteetin vastustus sekä protestanttinen pelastusohje kirjan lopussa.

Turusen kanta kaatuu hänen omaan argumenttiinsa Jehovan todistajia vastaan - oikeaa uskoa on täytynyt olla kaikilla vuosisadoilla (Matt. 28:20), mutta helluntailaista kaste- ja auktoriteettinäkemystä emme pahemmin ennen reformaation aikaa löydä kristillisestä historiasta.

Jälkiaviollinen seksi

tammikuu 5, 2009

Palautuipa tässä mieleeni keskustelu esiaviollisesta seksistä, jossa eräs leski kertoi erään miehen ehdottaneen hänelle suhdetta. Kun hän oli kristittynä vastannut, ettei kirkko salli esiaviollista seksiä, mies oli udellut, että mites olisi sitten jälkiaviollisen seksin laita. Siispä muutama kommentti jälkiaviollisesta seksistä.

Jälkiaviollinen seksi: kaksi tapausta

Jälkiaviollista seksiä lienee mahdollista pohtia kahdessa tapauksessa - avioeron ja leskeksi jäämisen jälkeen. Onko seksi kummassakaan tapauksessa sallittua, hyvää ja luonnollista? Molemmat on käsiteltävä erikseen. Jos ja kun hyväksytään Jeesuksen opetus avioliiton purkamattomuudesta, avioeron jälkeinen seksi ei varsinaisesti olisi edes jälkiaviollista seksiä vaan yksinkertaisesti uskottomuutta aviopuolisolle. Omia kysymyksiään ovat sitten mitätöinnit ja Paavalin etuoikeuden aiheuttamat tilanteet, joissa seksi olisi oikeutettua avioliiton tai “avioliiton” jälkeenkin sakramentaalisessa avioliitossa.

Leskien tapauksessa jälkiaviollinen seksi olisi tietysti sallittua ja oikein siinä tapauksessa, että leski menee uusiin naimisiin. Tätähän Paavali ei kiellä, ja nuorien leskien kohdalla hän jopa suosittelee sitä. Seksi muiden kuin aviomiehen kanssa kuitenkin olisi yhtä kuin haureutta, eli sekä esi- että jälkiaviollista seksiä. Tämä olisi vakava synti siinä missä kaikki muukin seksuaalinen synti. Sekä leskien että eronneiden on siis periaatteessa elettävä selibaatissa, elleivät he palaa avioliittoon.

Tyypillisiä tokaisuja

Nämä ohjeet lienevät kirkon moraaliopetusta tunteville melkoisen itsestäänselviä, mutta tavallista postmodernia kadunkulkijaa moinen moralismi kauhistuttaa varmasti. Yleisimmät vastalauseet olisivat varmaankin jotain seuraavankaltaista: “Sehän on ihan normaalia, että jokainen kaipaa toisen sukupuolen läheisyyttä”, “Täytyyhän heidän voida toteuttaa itseään siinä missä muidenkin”, “Miksi muka erosta tai leskeydestä pitäisi rangaista selibaatilla, kohtuuton vaatimus”, jne.

Kaikki tämäntyyppiset väitteet ovat meidän päivinämme tavallisia, mutta ne käyvät täysin merkityksettömiksi, jos muistetaan, että asiaa on juuri perusteltu sillä, että on olemassa Jumalan laki. Pätevän vastaväitteen pitäisi pikemminkin kumota tämä kuin myöntää uskonnollinen vakaumus ja sitten kuitenkin kohauttaa sille olkapäitään. Jos synti ja Jumalan tuomio siitä ovat todellisuutta, nykyihmisellä ei pitäisi olla mitään muttia.

Mutta mitä yllä esitettyihin tokaisuihin voisi sanoa vastaukseksi? Esim. “Niinhän se on normaalia, mutta aivan toinen kysymys onkin seksin toteuttamisen moraalinen oikeutus Jumalan edessä. Seksuaalinen taipumus ihmisessä kertoo siitä, että meidät on luotu mieheksi ja naiseksi yhdeksi lihaksi tulemista varten, ja sen toteutumista varten on avioliitto.” Ja: “Selibaatti ei ole rangaistus vaan luonnollinen tila naimattomille.”

Tarpeemme ja taistelumme

Seksi ei ole mikään automaattinen oikeus vaan aviollinen etuoikeus. Entä jos aviopuoliso halvaantuu? Eikö toinen ole kutsuttu sankarilliseen uhrautumiseen eikä “tarpeittensa tyydyttämiseen” muiden kanssa? Seksi ei ole syömisen ja juomisen kaltainen perustarve - ilman niitä ei kauan elä, mutta seksittömyyteen ei kuole.

Totta, onhan se aika erikoista, että meissä on niin vahva sisäinen seksuaalinen taipumus, joka joskus saattaa kuohuttaa ja kiehuttaa, mylviä ja kapinoida, huutamalla vaatia täyttymystä, jos ja kun kerran meidät on kuitenkin suurimmaksi osaksi kutsuttu olemaan antamatta periksi tuolle vedolle.

Tätä on syytä miettiä. Moni vain olettaa asian “luonnollisuuden” ja siten “hyvyyden” ja päättää antautua himojensa orjaksi. Päinvastoin meidän lienee ajateltava, että jokainen taistelu auttaa meitä olemaan yhä paremmin oman ruumiimme herroja, kun taistelemme puhtauden puolesta. Luontomme on tosiaankin vahingoittunut, meissä on väärin suuntautuneita taipumuksia. Niiden kanssa ei aina ole helppoa elää, mutta niiden orjana on varmasti vielä paljon surullisempaa. Niin kauan kuin taistelemme, apunamme ja turvanamme voivat olla esimerkiksi Paavalin sanat:

“Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta!… Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” (Room. 7:21-8:2)


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: