Arkisto kohteelle kesäkuu 2009

Paavalin vuoden päätteeksi

kesäkuu 29, 2009

Matkani päättyi tänään, ja niin päättyy tänään myös Paavalin juhlavuosi, josta saamme kiittää paavia täysin sydämin. Juhlavuosi tuotti hedelmänään ensimmäisen kirjani Katolinen Paavali, jonka voi jo tilata osoitteesta http://www.catholic.fi/kirjamyynti/ (KATT tosin on kiinni heinäkuun puoliväliin asti). Tänään katsomme vielä Paavali-elokuvan Marian kirkon srk-salissa (Mäntytie 2, Hki) iltamessun (klo 18) jälkeen. Tervetuloa!

Ollessani Yhdysvalloissa suurien katolisten nimien kuten Scott Hahnin johtamassa seminaarissa ostin Paavi Benedictus XVI:n kirjan Saint Paul (Ignatius Press 2009), joka on kokoelma paavin Paavalin juhlavuoden aikana pitämiä keskiviikkoaudiensseja apostolin elämästä ja opetuksista. Koska ehdin käydä kirjan läpi matkani aikana ja koska vietämme Paavalin juhlapäivää, mikä olisikaan sopivampaa kuin parhaan paavilaisen paavalilaisuuden valikoiva siteeraaminen. Tarjoan 10 sitaattia pohdittavaksi.

“Paavali näyttää siis olevan kolmen kulttuurin kohtaamispisteessä - roomalaisen, kreikkalaisen ja juutalaisen - ja ehkä osittain tämän vuoksi hän oli altis hedelmälliselle universalistiselle avoimuudelle, kulttuurien väliselle toiminnalle, todelliselle universaalisuudelle.” (s. 14)

“Ylösnoussut Kristus ilmestyy kirkkaana valona ja puhuu Saulille sekä muuttaa koko hänen ajattelunsa ja elämänsä. Ylösnousseen Kristuksen häikäisevä säteily sokaisee hänet; täten se, mikä oli sisäinen todellisuus, on nyt myös ulkoisesti nähtävissä, hänen sokeutensa totuudelle, valolle, joka on Kristus. Sitten hänen lopullinen “Kyllä” Kristukselle kasteessa palauttaa hänen näkönsä ja saa hänet todella näkemään.” (s. 22)

“Samaan aikaan Paavali oppi, että huolimatta hänen ja Ylösnousseen välittömästä suhteesta hänen oli astuttava kommuunioon kirkon kanssa, hänet tuli kastaa ja hänen tuli elää harmoniassa toisten apostolien kanssa.” (s. 24)

“Arvo, jonka hän antaa kirkon elävälle traditiolle… osoittaa, kuinka virheellinen on se näkemys, jonka mukaan Paavali perusti kristinuskon; ennen kuin hän evankelioi Jeesusta Kristusta, hänen Herraansa, Paavali on tavannut hänet Damaskoksen tiellä ja tutustunut häneen kirkossa…” (s. 36)

“Jumalan valtakunta… oli varmasti historiallisen Jeesuksen saarnan sydämessä… Paavalilla on mahdollista havaita tämän aiheen siirtyminen, koska Ylösnousemuksen jälkeen on ilmiselvää, että Jeesus, Ylösnoussut, on persoonassaan Jumalan valtakunta. Valtakunta tulee siis siellä, missä Jeesus tulee. Täten Jumalan valtakunnan teema, jossa Jeesuksen mysteeriota ennakoitiin, muuttuu kristologiaksi.” (s. 46)

“Paavalille kirkko ei ole pelkkä organismi, vaan se tulee todella Kristuksen ruumiiksi eukaristian sakramentissa, jossa me kaikki otamme vastaan hänen ruumiinsa ja todella tulemme hänen ruumiikseen.” (s. 52-53)

“Pääsiäismysteeri on… Paavalin kristologian kulmakivi: kaikki pyörii tämän painopisteen ympärillä. Apostoli Paavalin kaiken opetuksen alku ja loppu on Isän kuolleista herättämän Kristuksen mysteeri.” (s. 66)

“Vanhurskaus tarkoittaa yksinkertaisesti Kristuksen kanssa ja Kristuksessa olemista… kommuunio Kristuksen kanssa, usko Kristukseen, luo rakkautta. Rakkaus on Kristus-yhteyden täyttymys. Täten olemme vanhurskaita olemalla yhteydessä häneen emmekä millään muulla tavalla.” (s. 83)

“Antaessaan itsensä Isälle ja meille, Jeesus Kristus ei ole sijainen vaan todella kantaa itsessään ihmisen, syntimme ja kaipauksemme, hän todella edustaa meitä, hän ottaa meidät itseensä.” (s. 108)

“Trenton kirkolliskokous, v. 1545-1563, tulkitsi vanhurskauttamisen kysymyksen syvällisesti ja löysi lain ja evankeliumin synteesin olevan sovussa koko katolisen tradition kanssa, yhteneväisyydessä Raamatun sanoman kanssa, kun se luetaan kokonaisuudessaan ja ykseydessään.” (s. 129-130)

Kesätauko ja kirjamyynti

kesäkuu 13, 2009

Kesän alkamisen ja poikkeuksellisen ohjelman takia viime maanantailta jäivät hyvät uutiset kertomatta - Gummerus nääs teki tenät eikä kirjaani julkaistukaan tällä viikolla. Se tulee kuitenkin painosta ensi viikolla ja on jo tilattavissa osoitteessa http://www.catholic.fi/kirjamyynti/

Lähden kahdeksi viikoksi USA:n suuria apologeetteja Scott Hahnia, Robert Sungenisia sekä suuria teologeja Brant Pitrea ja John Bergsmaa tapaamaan ja kuuntelemaan sekä Paavalin vuoden lopun kunniaksi St. Paul -nimiseen Minnesotan pääkaupunkiin. Niin ja Pittsburghiin, jossa juhlitaan Penguinsien NHL-mestaruutta!:) Rukoilkaa turvallista paluuta Paavalin juhlapäivänä ja Paavalin vuoden päättäjäispäivänä, katolilaisia velvoittavana juhlapyhänä 29.6.

Hyvää kesänalkua!

Markuksen Jeesus ja evankeliumien harmonia

kesäkuu 1, 2009

Eräs tyypillisimpiä liberaalin historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen eli eksegetiikan väitteitä on, että evankeliumien “Jeesus-traditio” kehittyy ja muuttuu selvästi niin, että varhaisin Markuksen evankeliumi esittää Jeesuksen inhimillisenä kohtalon uhrina, joka ei ole Jumala eikä hallitse kuolemaansa liittyviä tapahtumia, kun taas Luukkaan evankeliumissa Jeesuksella on jo enemmän homma hallussaan, kunnes lopulta Johanneksen evankeliumissa Jeesus on uskon silmin nähty kuoleman voittanut Jumala ja kaiken Herra. Tästä tullaan pian siihen johtopäätökseen, että “historian Jeesus” oli vain tavallinen ihminen, josta “uskon Jeesus” sitten vuosikymmenien varrella kehittyi jumalhahmoksi.

Perusteet

Väitettä ei tietenkään esitetä ilman perusteita. Markus kuvaa Jeesusta Getsemanessa: “Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille: ‘Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.’ Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. Hän sanoi: ‘Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.’” (Mark. 14:33-36) Ja Golgatalla: “Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: ‘Elohi, Elohi, lema sabaktani?’ Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Mark. 15:34)

Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo ristillä jotain muuta. Hänen suhteensa Jumalaan on jo paljon varmempi: “Jeesus huusi kovalla äänellä: ‘Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.’ Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.” (Luuk. 23:46) Johanneksen evankeliumissa Jeesus on vielä tietoisempi tehtävästään: “Jeesus joi viinin ja sanoi: ‘Se on täytetty.’ Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.” (Joh. 19:30) Getsemanen kuolemantuskan tilalla on jumalallinen tietoisuus kuoleman voittavan Jumalan missiosta.

“Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi: ‘Ketä te etsitte?’ ‘Jeesusta, sitä nasaretilaista’, vastasivat miehet. Jeesus sanoi: ‘Minä se olen.’ Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. Kun Jeesus sanoi: ‘Minä se olen’, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan.” (Joh. 18:4-6) “Kun Isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä?” (Joh. 18:10)

Hätiköityjä johtopäätöksiä

Monet evankeliumeihin ja niiden yhtäpitävyyteen sekä inspiraatioon uskoneet ovat menettäneet uskonsa ja muuttaneet raamattukäsitystään yllä siteerattujen kaltaisten argumenttien vuoksi. Toivon tämän kirjoituksen osoittavan, että järkeviltä ja todennetuilta vaikuttavat argumentit saattavatkin näyttäytyä aivan toisessa valossa, jos viitsii tehdä hieman itsenäistä tausta- ja aivotyötä. Yksipuolisen kaikenlaista harmonisointia vastustavan liberaalieksegetiikan vastapainoksi on annettava konservatiivieksegeeteillekin puheenvuoro.

Markuksen evankeliumi ja Jeesuksen elämän loppuvaiheet toimivat hyvänä esimerkkinä. Jos todistusaineistona olisivat pelkästään nuo kriitikkojen siteeraamat kohdat, asia olisi toisin, mutta kun Markuksen evankeliumista löytyy paljon sellaista, mitä kyseiset henkilöt tuskin koskaan tällaisessa yhteydessä siteeraavat. Myös Markuksen Jeesus on näet täysin tietoinen jumalallisesta tehtävästään ja kuolemastaan:

“Ihmisen Poika on myös sapatin herra.” (Mark. 2:28) “Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?’ ‘Olen’, vastasi Jeesus, ‘ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.’ Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: ‘Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa.’” (Mark. 14:61-64) Jeesus väitti olevansa Dan. 7:13-14:n ikuinen kuningas, jota kaikki kansakunnat palvelevat, hän väitti olevansa JHWH:n antaman sapatin Herra ja kanssahallitsija JHWH:n valtaistuimella.

Juuri ennen kuolemaansa Jeesus kommentoi hänet voidelleen naisen hyvää tekoa: “Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.” (Mark. 14:8-9) Jeesus on siis tietoinen tulevasta kuolemastaan ja sitä seuraavan evankeliumin julistuksesta. Ehtoollista asettaessaan Jeesus viittaa sovituskuolemaansa: “Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta.” (Mark. 14:24)

Evankeliumien harmonia

Kaikki evankelistat siis esittävät Jeesuksen sekä ihmisenä että Jumalana, joka tietää kuolevansa ihmisten puolesta. Kysymys on vain siitä, sallimmeko evankeliumien harmonisoinnin vai kiellämmekö sen jo lähtökohtaisesti. Esimerkiksi Jeesuksen sanat ristillä ovat kylläkin eri evankeliumeissa erilaiset, ja eri evankelistoilla on omia teologisia painotuksiaan, mutta tarvitseeko tämän tarkoittaa ristiriitaa tai historiallista epäluotettavuutta? Ei suinkaan, sillä tekstit ovat toisiaan täydentäviä ja harmonisoivia:

Markus kertoo, että huudettuaan “Elohi, Elohi” jne (viittaus messiaaniseen Psalmiin 22, jota Jeesus ymmärsi täyttävänsä) “Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä” (14:37). Tämä sopii Luukkaan kertomukseen jossa “Jeesus huusi kovalla äänellä: ‘Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.’” Luukas kertoo siis Markuksen kuvaaman huudon sisältäneet sanat. Entä Johanneksen kertomus hapanviinistä? Tällä kertaa Matteus auttaa ja kertoo, että Ps. 22-sitaatin ja viimeisen huudon välissä tapahtui seuraavaa: “Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa.” (Matt. 27:48) Tämän jälkeen Jeesus on sanonut Johanneksen tallettamat sanat, huutanut, kallistanut päänsä ja antanut henkensä (Joh. 19:30, Luuk. 23:46, Matt. 27:50, Mark. 14:37).


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 158 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: