Karismaattisia kummallisuuksia

Viikon leiritauon jälkeen palaamme taas hetkeksi helluntailaisen ja uuskarismaattisen kristillisyyden pariin. On todettava, että näiden suuntausten työssä ja jäsenissä on paljon hyvää, oikeaa ja pyhää. Katolilaisella ei pitäisi olla mitään sitä vastaan, että Jumalan sanaa ja henkilökohtaista uskoa pidetään arvossa, että ihmisen vapaus tunnustetaan, että armolahjoja rukoillaan ja käytetään ja että evankeliointi otetaan tosissaan.

Kirkon vastalauseet nousevat esiin vasta sitten, kun muita apostolisen uskon osa-alueita väheksytään joidenkin itsessään kenties hyvien asioiden tähden. Kun sakramentit tai traditio kielletään, kun parantumisesta ja menestyksestä tehdään normi tai kun pyhitysteologiaan tuodaan uusia vaatimuksia. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi muutamia yleisiä tulkintavirheitä, joista on hyvä olla perillä.

Roomalaiskirjeen runtelua

Roomalaiskirje on protestanttien suosikkikirje. Heidän mielestään katolinen kirkko ei osaa lukea sitä eikä seuraa sen oppia. Ironista tässä on se, että tämä kirje on nimenomaan suunnattu Rooman kirkolle, ja katolinen kirkkohan on ”Rooman kirkko” - apostolien ajoista asti Pietarin istuimella on luettu Roomalaiskirjettä. Mitäs jos kirjeen vastaanottaja sittenkin olisi se, joka tuntisi kirjeen sisällön, kun taas sen uudelleentulkitsijat olisivatkin väärässä? Tutkitaanpa muutamaa esimerkkiä.

Room. 3:10: ”Ei ole yhtään vanhurskasta”. Joskus tämä tulkitaan absoluuttisesti niin, että teoilla ei voi olla mitään sijaa pelastuksessa, koska yksikään ihminen maailmassa ei ole vanhurskas, joten vaikka kuinka joku yrittäisi tehdä hyvää, hän ei voi onnistua olemaan vanhurskas.

Tämän tulkinnan ongelma on siinä, että Raamattu puhuu useassa kohtaa vanhurskaista ihmisistä ja viittaa tällä ilmauksella heidän elämäntyyliinsä eikä Kristuksen vieraaseen vanhurskauteen. Tärkeimmät esimerkit tulevat juuri niistä psalmeista, joita Paavali Room. 3:ssa siteeraa. Paavalin tarkoitus Room. 3:ssa ei ole osoittaa, ettei teoilla voi olla mitään tekemistä pelastuksen kanssa, vaan että juutalaisetkin tarvitsevat Jeesusta, sillä he ovat pakanoiden tavoin tehneet syntiä ja että Vanha testamentti todistaa tästä, koska se on suunnattu juutalaisille (Room. 3:9, 3:19).

Room. 10:10: Suun tunnustus tuo pelastuksen. Tästä pelastussanomasta on joissain piireissä tehty lain käsky, kun jae tulkitaan niin, että pelastuakseen on tunnustettava uskostaan suullisesti - joissain tapauksissa kaikille ystäville, työtovereille ja vastaantulijoille. Tämä on kaukana Paavalin seurakunnan kastetunnustuksesta ”Jeesus on Herra”, josta tässä on kyse (ks. Room. 10:9, 10:13, Ap.t. 22:16).

Room. 11:29: Jumala ei kadu armolahjojaan. Tätä jaetta käytetään joskus irrallisena todistejakeena siitä, että Jumala ei ota pois esimerkiksi kielilläpuhumisen tai parantamisen armolahjaa. Kuka tahansa kontekstin lukeva voi kuitenkin ymmärtää, että kysymys on juutalaisten asemasta pelastushistoriassa eikä mistään henkilökohtaisista armolahjoista. Jumala ei ole katunut sitä, että valitsi Israelin vanhassa liitossa, koska hän yhä aikoo kutsua ja pelastaa joitain juutalaisia (Room. 11:1, 11:5, 11:25-28).

Apostolien tekojen avunhuuto ja Korinttilaiskirjeen kipu

Ap.t. 2: Pyhä Henki laskeutui voimallisesti uskoviin. Tätä pidetään merkkinä ”Hengen kasteesta”, joka on sekä uskoontulosta että vesikasteesta erillinen tapahtuma. Jeesus lupasi toisen puolustajan, ja vaikka opetuslapset uskoivatkin Jeesukseen, heiltä puuttui Henki. Ap.t. 2 ei kuitenkaan missään sano tämän pelastushistoriallisen erikoistapauksen kuuluvan jokaiselle uskovalle kaikkina aikoina. Jo Ap.t. 2:38:ssa Pietari selittää tästedes kasteen välittävän Pyhän Hengen, eikä teksti kerro kastettujen kokeneen mitään erikoisia merkkejä.

Ap.t. 8:15-17: Uskovat saavat Pyhän Hengen näkyvästi. Tätä pidetään lopullisena todisteena siitä, että Ap.t. 2:n tapahtumat pätevät myöhempiinkin kristittyihin - uskovien edellytettiin saavan vielä erillinen Pyhän Hengen kaste, jonka merkkinä on usein kielilläpuhuminen. Tämän tulkinnan kannattajat uskovat, että jokainen Jeesukseen uskova on saanut Pyhän Hengen (1. Kor. 12:3) mutta tarvitsee sen lisäksi henkikasteen. Ap.t. 8:15-17 puhuu kuitenkin Hengen saamisesta eikä Hengellä kastamisesta, joten tulkinta ei toimi. Katolinen tulkinta näkee tässä vahvistuksen sakramentin. Mistään kielilläpuhumisen merkistä teksti ei puhu.

1. Kor. 12:13: Meidät kaikki sama Henki on kastanut yhdeksi ruumiiksi. Jälleen tässäkin kohdassa helluntailaisen tulkinnan kielenkäyttö on päinvastainen kuin Raamatun. Jos Hengen suorittama kaste ei ole sama kuin uskontulossa tapahtuva Hengen saaminen, tällöin Henki ei ole kastanut kaikkia uskovia vaan vasta jotkut. Paavali kuitenkin sanoo Hengen kastaneen meidät kaikki.

Explore posts in the same categories: Vapaat suunnat

3 kommenttia : “Karismaattisia kummallisuuksia”

 1. Tommi Messi Says:

  Room10:10 - mutta sydämessä usko ja Raamattu lupaa
  Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut
  ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan
  enkelien edessä. (Luk 12:8) Lisäksi itse olen uskovan tunnustanut uskono Jeesukseen konfirmaatiotilaisuudessa :) on sillä merkitystä oma usko vahvistuu kertomaan Pelastajasta:)

  Teot:

  Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.(Moos. 15:6) vasta tämä jälkeen hänet ympärileikattiin ja lopulta nimi vaihdettiin aabrahamiksi ja Paavali kirjoittaa_:

  ”Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna.”Room. 4:10

  ”Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;”(Room. 4:11)

  ”ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.” (Room. 4:12) Paavali kertoo sen selkeästi usko ja sitten teot sinetti Pyhän Hengen sinettu..

  Room. 11:29 myös se teema , että armolahjat ja palvelutehtävät tulevat Jumlan hyvästä tahdosta ja luonteesta -eli ei Hän voi kieltää omaa olemustaan. Eihän

  Ap.t. 2 Paavali kehoittaa siihen itsekin

  Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,( Ef. 5:18) Eli onko Paavali väärässä vai oikeassa?

  Ap.t. 8:15-17: Kts Jooelin profetia ja Ap,t 2 luku Mihin profetiaan Paavali vetoaa, jotta juutalaiset miehet ”uskovat” Paavalin puhuvan totta…. ja Paavali Korinttolaisille

  Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; (1. Kor. 14:18)

  Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään? (1. Kor. 12:30) Suothan heikoille uskoville oikeuden erhtyä -se on inhimillistä myös helluntailaisille:)

  ”toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.” (1. Kor. 12:10) Valehteleeko Paavali nyt?

  1. Kor. 12:12-13: nimenomaa todistaa sen , että kun seurakuntaan Kuuluu Jeesukseen uskovia Pyhä Henki on kastnut sen kokonaan :) sillä muuten se ei olisi Jumalan seurakunta - ja on tosiaan ero niiden väillä jotka eivät ole täyttyneet Pyhällä Hengellä ja niiden jotka ovat -nyt olisi sinun syytä kysyä seurakuntasi papilta. mutta Olet todella inspiroinut minua kirjoittamaan :) Tovoin etten kirjoita liian vahvasti? vastaathan kirjoituksiini kun opieskelu kiireiltä ehdit? Olemme muuten vaimoni kanssa menossa Italiaan syksyllä -onko vinkkejä nähtävyyksistä Italiassa :) Olemme menossa häämatkalle sinne , Siunaten Tommi

 2. Emil Anton Says:

  Kiitos Tommi vastauksestasi. Osittain se oli hieman epäselvä tosin, mutta lyhyesti jotain pointteja:

  1) Kyllähän todistaminen kuuluu kristityn velvollisuuksiin, mutta Room. 10:10 on tulkittava oikein.
  2) Pointti on ettei vanhurskauttamiseen tarvita ympärileikkausta/juutalaisen lain noudattamista.
  3) Room. 11 ja Ap.t. 2 ja 8 jo käsitelty.
  4) eli tosi seurakuntaan kuuluvat vain Hengellä kastetut, ei kaikki uskovat?
  5) Et liian vahvasti vaan liian hajanaisesti.
  6) Olin juuri Italiassa, seuraa omaa blogiani emilanton.wordpress.com ja kohta sinne ilmestyy kaikenlaisia matkakertomuksia ja vinkkejä!

 3. Tommi Messi Says:

  1) Kyllähän todistaminen kuuluu kristityn velvollisuuksiin, mutta Room. 10:10 on tulkittava oikein. /Miten se oikein tulkitaan? esim vaikka näin mökillä olessani kerroin uskovani Jeesukseen ja kuulijat olivat uskomattomia:)

  2) Pointti on ettei vanhurskauttamiseen tarvita ympärileikkausta/juutalaisen lain noudattamista. /pointtini oli se , ettei ympäleikkauksen merkitystä allegoida vauvakasteseen:)

  3) Room. 11 ja Ap.t. 2 ja 8 jo käsitelty. /Missä koska itselläni on tuo kokemus että Pyhä Henki -täyttää uskovan mysö erikseen ja sen merkkinä ei 100% täyttyminne hengellä vaan se voi tulla eri tavalla ja Pyhä Henki on herramies , se ei tee väkivältaa

  4) eli tosi seurakuntaan kuuluvat vain Hengellä kastetut, ei kaikki uskovat?/ no ei ihan niin jo uskon tullut sellaisen tunnustava henkilö voi liittyä esim vapaakirkkoon ja kyllä Pyhä henki sitten kastaa -aivan varmasti:) mutta ero siis sillä että vauvat eivät tule uskoon kasteessa ja niitä ei vapiksessa kasteta:)

  5) Et liian vahvasti vaan liian hajanaisesti./ noo perusajatu on löydettävissä

  niin siitä luther löysi vanhurskautuksen helmen :)


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 439 muun seuraajan joukkoon

%d bloggers like this: